Uitslagen en beeldmateriaal

Beveiligde beelduitwisseling afdeling Radiologie

Algemene informatie digitale beelduitwisseling

De afdeling Radiologie van het LUMC maakt het veilig digitaal delen van radiologische onderzoeken mogelijk voor patiënten en behandelaars. Deze service is kosteloos. Hierdoor is het niet langer nodig om DVD’s met daarop scans en/of röngtenfoto’s te branden en per post te versturen, en kunnen tijd en kosten worden gespaard.

Er zijn in Nederland verschillende vormen van digitale beelduitwisseling in gebruik. In sommige regio’s zijn netwerken gevormd, waarbinnen (alleen) deelnemende ziekenhuizen met elkaar beelden kunnen delen, maar waardoor individuele patiënten nog geen toegang hebben tot hun eigen foto’s. Ook zijn er commerciële aanbieders van uitwisselingsystemen, waarvoor kosten worden berekend. Ook de afdeling radiologie van het LUMC werkt aan het vormen van regionale netwerken, en is actief partner in initiatieven om één landelijk netwerk te vormen.

Twee manieren om beelden te ontvangen/verzenden.

Op dit moment gebruikt het LUMC een zogenaamd “peer to peer” oplossing, met daarin 2 varianten waarmee er op een veilige manier (via sFTP protocol) beelden kunnen worden uitgewisseld:

  1. Voor incidentele uitwisseling (bijv. beelden naar/van patiënten of naar/van behandelaar elders), via een eenmalige “weblink”.
  2. Beelden van/naar partners met wie een samenwerkingsverband bestaat via “vaste accounts” (andere afdelingen, ziekenhuizen of andere instellingen).

1. “Incidenteel”

Bij deze variant van uitwisseling van beelden verloopt het proces via een eenmalige “weblink” die per email aan bijv. een patiënt wordt toegezonden.

Via de link komt de patiënt op een beveiligde webpagina. Hier moet vervolgens nog een wachtwoord worden ingevuld. Dit wachtwoord wordt separaat via sms verstuurd. Daarna kunnen klaargezette bestanden met beelden worden gedownload of geüpload.

Link en wachtwoord worden via 2 verschillende manieren verstuurd (email en sms). Met slechts 1 van de 2 is het niet mogelijk om bij de beelden te komen.

De toegang blijft 7 dagen geldig.

2. “Vaste contacten”

Partners (afdelingen/ziekenhuizen) met wie regelmatig beelden worden uitgewisseld krijgen een vast account. De password-eisen zijn hetzelfde als voor toegang tot het LUMC-netwerk voor LUMC medewerkers (in moeilijkheid, lengte etc. ) en moeten iedere 3 maanden veranderd worden.

Na inloggen komt men op een “eigen” webpagina waar de beelden staan. Het is niet mogelijk om een pagina van een andere afdeling te benaderen. Met de usernaam en password combinatie kan men ook met een eigen sFTP-client toegang krijgen tot de folder van dit account. Daarbinnen is een aparte folder voor “upload naar LUMC” en “download vanaf LUMC”.

Veiligheid

De server waarop de beelden staan bevindt zich binnen het LUMC domein. Dit betekent dat er geen risico bestaat dat externe partijen eigenaar worden van de beelden. Veel partijen kiezen voor een zogenaamde Cloud oplossing. Hierbij staan de beelden in de Cloud, m.a.w. “ergens” op een server. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in ieder ander land. Het is onduidelijk wie hierbij verantwoordelijk is voor de beelden en mocht de server bv in de Verenigde Staten staan, vallen de beelden onder het recht van dat land.

Beelden blijven, na versturen van de weblink, maximaal 7 dagen op de server staan. Hierna vervalt de weblink en dus de mogelijkheid om beelden te downloaden. Dit geldt ook voor de bewaartermijn voor beelden binnen de vaste accounts. Bij het versturen van de beelden zit de volgende disclaimer:

"Via de beelduitwisselingswebsite kunt u files sturen naar en/of ontvangen van het LUMC. Deze files kunnen vertrouwelijke of persoonlijk informatie bevatten. De inhoud is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u onbedoeld toegang heeft ontvangen tot deze website, dan verzoeken wij u per direct contact met ons op te nemen. Het is niet toegestaan om files die niet voor u bestemd zijn in te zien, te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden."

Na versturen van de beelden is de ontvanger ( patiënt c.q. extern ziekenhuis ) verantwoordelijk voor de beelden. Het LUMC kan en zal hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

De onderzoeken in één “ingepakt” bestand

De afzonderlijke uit te wisselen beelden worden via het zogenaamde “zippen” ingepakt. Daardoor neemt de totale omvang af, en hoeft slechts 1 file te worden gestuurd. In het gezipte bestand bevindt zich behalve de beelden ook een viewer. Met een zip-programma kan de ontvanger de beelden en de viewer op de harddisk van zijn computer uitpakken. De beelden kunnen op iedere computer met het Windows besturingssysteem worden bekeken door middel van het opstarten van de viewer. ( run_cdviewer.exe ). Op een Apple-computer kunnen de beelden worden uitgepakt met het ingebouwde unzip-programma. De beelden kunnen bekeken worden met voorbeeld het programma Osirix Lite. 

Contact met afd. Radiologie

Beelden kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd, per telefoon op 071-5262032 of per email aan Radiologie_Binnenreceptie_RonA@lumc.nl.

U kunt met technische/praktische vragen of opmerkingen ten aanzien van digitale beelduitwisseling contact met ons opnemen door een email te sturen aan lumc-beeldenuitwisseling@lumc.nl of tijdens kantooruren te bellen met telefoonnummer: 071-5263497.

Alleen in spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de dienstdoende laborant Radiologie, te bereiken via de telefooncentrale van het LUMC: 071-5269111.

Veel gestelde vragen


Ik klik op de link in de email, maar er opent geen webpagina.
Het wachtwoord uit het SMS-bericht wordt niet geaccepteerd.
Ik kan de gedownloade bestanden niet openen.
Hoe moet ik de zip-file uitpakken?
Welke internet browsers worden ondersteund ?
Moet ik de bestanden binnen een bepaalde periode downloaden ?
Hoe weet ik zeker dat ik naar een beveiligde website ga?
Kan ik de beelden bekijken met een Apple computer?