Patiëntenfolder

Bloedingscintigrafie

U hebt een afspraak voor een bloedingscintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire Geneeskunde;

Onze zorg

Wat is Bloedingscintigrafie?

Met een bloedingscintigrafie kunnen we bloedingen in het maagdarmstelsel zichtbaar maken. Dit doen we door wat bloed af te nemen, daar een kleine hoeveelheid radioactieve stof aan te koppelen en deze weer terug te geven aan u. Dankzij deze stof is op de foto’s te zien waar de bloeding zich bevindt.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Uw behandelend arts zal u vertellen of bepaalde medicijnen (tijdelijk) moeten worden gestopt. Houd u zich stipt aan deze instructie. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.  

Eten en drinken  

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.   

Ga vóór het maken van de opnamen naar het toilet om uw blaas leeg te plassen. Een volle blaas maakt namelijk het beoordelen van het bekken moeilijker.   

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Kinderen tot en met 5 jaar hebben voor het onderzoek eerst een afspraak bij de polikliniek Kindergeneeskunde. Een gespecialiseerde verpleegkundige van deze afdeling brengt dan het infuusnaaldje in. Daarna komt u naar Nucleaire Geneeskunde.  

Het onderzoek  

Voor dit onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Via dit infuus nemen we 30 milliliter bloed af. Daarna worden de rode bloedcellen in het laboratorium aan een kleine hoeveelheid radioactieve stof (technetium-99m) gekoppeld. Dat noemen we labelen. Op deze manier kan met een scanner zichtbaar worden gemaakt waar het bloed stroomt en zich ophoopt. Het labelen van het radioactieve materiaal aan uw rode bloedcellen duurt ongeveer 4 uur. U mag de afdeling tijdens het wachten verlaten. Zorg er wel voor dat u op de afgesproken tijd terug bent. De bloedcellen zijn na bewerking in het laboratorium namelijk maar kort houdbaar. Op de afgesproken tijd dient de medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’er) uw bewerkte bloed via de infuusnaald weer aan u toe. Hierna wordt de infuusnaald verwijderd.  

Direct na deze toediening maakt de MBB’er foto’s van de buik. Dit duurt ongeveer 90 minuten. Tijdens het maken van de opnamen ligt u op een onderzoekstafel met een camera boven de buik. Vervolgens maken we 6 uur lang elk uur opnamen van de buik. Dit duurt ongeveer 5 minuten per keer. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Tussen de foto’s door mag u wachten in de wachtruimte of de afdeling verlaten. Als u maar weer op tijd terug bent voor de volgende foto.   

Duur van het onderzoek   

Het onderzoek duurt ongeveer 10 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Overig

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.