Onderzoek van het onderwijs

Academische en Wetenschappelijke Vorming

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hecht veel waarde aan onderzoekend leren en academische vorming binnen de (bio)medische opleidingen. Dit sluit aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden om de verwevenheid van onderzoek en onderwijs te versterken. In de onderzoekslijn Academische en Wetenschappelijke Vorming (AWV) is motivatie voor het verrichten en gebruiken van wetenschappelijk onderzoek een belangrijk thema.
Student en bezoeker praten op de open dag.

Onderzoek in het onderwijscurriculum

In ons curriculum (leerplan) besteden we steeds meer aandacht aan wetenschappelijke vaardigheden en authentieke leerervaringen op het gebied van onderzoek. Wij stellen studenten in staat om in de toekomst meer wetenschappelijk onderzoek toe te passen in de praktijk.

Binnen het LUMC betrekken we zowel onze bachelor- als masterstudenten in alle universitaire opleidingen bij onderzoek. Zo voeren studenten Geneeskunde al in het eerste jaar van hun bachelor een echt onderzoek uit. Ook in de jaren daarna zijn zij actief betrokken bij onderzoek. De masterfase wordt vervolgens afgerond met een onderzoeksproject (wetenschapsstage) van een aantal maanden. Ook in de andere bachelor- en masteropleidingen van het LUMC komen studenten al vroeg actief in aanraking met wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsinnovaties in onderzoek

In de onderzoekslijn AWV kijken we naar onderwijsinnovaties op het gebied van onderzoek. De resultaten die voortkomen uit onderwijskundig onderzoek gebruiken we om het wetenschappelijk (bio-)medisch onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Hiermee willen we studenten op academisch gebied zo goed mogelijk opleiden voor hun toekomstige werk als arts of onderzoeker.

We bekijken hoe wetenschappelijk georiënteerde vakken in de LUMC-opleidingen kunnen bijdragen studenten vroeg voor onderzoek te motiveren. Daarnaast bestuderen we het effect van een extra curriculair ‘Honours-programma’ met een sterke oriëntatie op het bieden van onderzoeksmogelijkheden. Ook bekijken we welke kenmerken van de wetenschapsstage en de begeleiding effectief zijn voor de academische vorming van toekomstige artsen. Het AWV-onderzoek biedt inzicht in de effectiviteit van deze onderwijsmethoden. En hoe deze optimaal kunnen worden ingezet binnen de verschillende opleidingen van het LUMC.