Leveranciers

Goederen en diensten

Zit u als leverancier van goederen of diensten met een vraag? Of hebt u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop van het LUMC.

Verschillende afdelingen van het LUMC zijn betrokken om de levering van goederen en diensten juist te laten verlopen.

Mocht u specifieke vragen hebben, dan ziet u hieronder met welke afdeling u contact kunt opnemen.


Vraag over uw order?
Vraag over facturatie of betaling?
Vraag over aanbesteden?
Vraag over contracten?
Vraag over terugroepen medische hulpmiddelen (recall)?