Onderzoek van het onderwijs

Innovatie en Evaluatie

Het (bio)medisch onderwijs volgt maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorg op de voet. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn activerend onderwijs en onderzoekend leren belangrijke doelstellingen voor de (bio)medische opleidingen. Dit is in lijn met de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden. Binnen de onderzoekslijn Innovatie en Evaluatie onderzoeken we onderwijsinnovaties, welke effecten deze hebben en hoe ze kunnen worden ingevoerd.

Innovatie en Evaluatie.jpg

Evidence based education

Het onderwijs in het LUMC stoelt zoveel mogelijk op methoden die effectief bewezen zijn. Resultaten uit onderwijskundig onderzoek worden gebruikt om het onderwijs te vernieuwen en verder te verbeteren. Het publiceren van onze bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften draagt bij aan kennisdeling over onderwijsontwikkeling.

Lifelong learning

We leiden studenten op tot professionals die goed voorbereid beginnen aan hun (bio)medische carrière. Met een gedegen ondergrond en vermogen tot ‘lifelong learning’ oefenen ze ook in de toekomst hun werkzaamheden met vertrouwen uit.  

Onderzoek

De onderzoekslijn Innovatie en Evaluatie evalueert en onderzoekt onderwijsinnovaties. Goede voorbeelden hiervan zijn het effect van ‘spaced learning’, ‘peer feedback’ en het belang van metacognitieve vaardigheden. Het onderzoek richt zich ook op de beroepskeuze, selectie en uitval in het medisch opleidingscontinuüm; van student tot medisch specialist. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beroepskeuzeprocessen van geneeskundestudenten en selectie en uitval van artsen in opleiding tot medisch specialist (medisch vervolgopleidingen).

Wilt u weten of evidence based education ook een meerwaarde heeft voor uw onderwijs? Of heeft u ideeën over onderwijsvernieuwing? Via bovenstaande pagina’s ziet u wat onze onderzoekers en hun onderzoeksresultaten voor u kunnen betekenen. Ook vindt u hier de contactinformatie.