Innovatie en Evaluatie

Toetsing en leergedrag

Voor studenten is de toetsvorm een van de belangrijkste sturende factoren in het leergedrag. Door toetsing te optimaliseren, kunnen we dus het leergedrag van studenten verbeteren. Het doel van dit project is de complexe relatie tussen toetsing en leergedrag te ontrafelen in vernieuwende toetsvormen binnen het medisch onderwijs.

Open vragen met korte antwoorden

In het medisch onderwijs wordt vaak gebruikgemaakt van meerkeuzevragen voor het toetsen van kennis. Deze vragen zijn makkelijk toepasbaar in een grote groep, gemakkelijk  na te kijken en geven betrouwbare resultaten. Dit vraagtype is echter met name gericht op herkenning van het juiste antwoord, waarmee het geen goede afspiegeling is van de klinische praktijk. Daarnaast maakt de mogelijkheid om te gokken dit vraagtype minder valide. Een veelbelovend alternatief voor de meerkeuzevraag is de Very Short Answer Question (VSAQ), die beter in staat lijkt te zijn het kennisniveau van de student in te schatten en dichter bij de daadwerkelijke praktijk staat.

In dit onderzoek analyseer ik de eigenschappen van dit nieuwe vraagtype en onderzoek ik het effect op het leergedrag met als doel de VSAQs te implementeren in het medisch onderwijs.

Summatief en formatief toetsen

De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats in het onderwijs, waarbij er meer nadruk komt te liggen op formatief toetsen. Formatief toetsen richt zich op het leerproces door het geven van feedback (toetsen voor het leren), in plaats van een oordeel met een cijfer zoals bij summatief toetsen (toetsen van het leren). Door de COVID-19-pandemie kon de voortgangstoets niet altijd in zijn gebruikelijke summatieve vorm doorgaan en is de toets een aantal keer formatief (niet meewegend voor studiepunten) geweest. In dit project vergelijk ik het feedbackgebruik van studenten in deze twee afnamecondities door middel van vragenlijsten en interviews.

Adaptief toetsen

Adaptief toetsen is een relatief nieuwe vorm van toetsen in het medisch onderwijs, waarbij het niveau van de toets zich tijdens het toetsen afstemt op het niveau van de student. Zo wordt de toets beter afgestemd op de student en kan een nauwkeuriger beeld ontstaan van het kennisniveau voor de docenten. Onlangs is de voortgangstoets overgestapt naar adaptieve toetsing. In de toekomst richt dit onderzoekstraject zich op de evaluatie van deze nieuwe toetsvorm. 

Projectleider Elise van Wijk

Huidig werk

Sinds oktober 2021 verbonden aan de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum in het LUMC. Onderzoekt het verband tussen toetsing en leergedrag bij medisch studenten.

Expertise

Toetsing, toetsvragen, feedback (gedrag), kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Picture ElisevanWijk.jpg

Projectteam

Elise van Wijk, Floris van Blankenstein, Alexandra Langers

Vragen

E-mail: e.v.van_wijk@lumc.nl