LUMC Onderwijs

Visie Onderwijs LUMC

De wereld van morgen: daar word je als student bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor opgeleid. We ondersteunen medische professionals en zorgprofessionals met (vervolg)opleidingen en nascholing in een leven lang leren. Het onderwijs binnen het LUMC is verweven met patiëntenzorg en onderzoek. Zo krijgen studenten en zorgprofessionals de meest actuele stand van de praktijk en de wetenschap te horen én te zien.

Samenwerking met OOR Leiden

Het LUMC biedt opleidingen tot arts, onderzoeker, klinisch technoloog, (ziekenhuis)apotheker, analist, diëtist en verpleegkundige. We werken hiervoor samen met partners uit de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR).

Onderzoekend leren

Studenten en zorgprofessionals die méér willen weten en bereiken zijn bij het LUMC aan het juiste adres. We leiden nieuwsgierige studenten op die wetenschappelijke interesse en vaardigheden hebben en die goed ideeën kunnen ontwikkelen en communiceren. In zowel het universitair onderwijs van het LUMC als in het verpleegkundig onderwijs en de nascholing komt onderzoekend leren terug. Evidence-based practice (toegepast onderzoek) is hierbij het uitgangspunt.

Onze studenten  en zorgprofessionals moeten in hun eigen toekomst willen investeren en de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Het LUMC ondersteunt dit via self-regulated learning; studenten plannen, monitoren en evalueren hun eigen leerproces.

Inspelen op veranderende zorgvraag

Opgeleide professionals moeten via onderwijs van het LUMC kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag. En kunnen voldoen aan hun rol in de veranderende zorgketen. Dit komt dan ook terug in onze opleidingen voor academisch geschoolde verpleegkundigen. Daarnaast versterken we het verpleegkundig onderwijs op hbo-niveau.

Speerpunten

De onderwijsvisie van het LUMC sluit nauw aan bij de onderwijsambities van de Universiteit Leiden. We zetten met onderwijs in op:

  • Onderzoekend leren: verwevenheid van onderwijs en onderzoek;
  • Technologische oriëntatie (Blended Learning): met innovatieve digitale leermiddelen zoals MOOCs (Massive Online Open Courses) en 3D-technieken;
  • Interprofessioneel leren (transferable skills): samenwerken en leren van expertise en kwaliteiten van andere disciplines;
  • Internationale leeromgeving; goede beheersing van Engels is vereist en ondersteuning van studenten die hun internationale blik willen verruimen;
  • Verbinding met de praktijk: met toegepast onderzoek (evidence-based practice) als uitgangspunt.

Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO)

Binnen het LUMC verzorgt het directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO) ondersteuning en diensten voor docenten, studenten en andere deelnemers aan het onderwijs. Ook zorgt DOO voor de organisatie, planning, informatie en coördinatie rondom het onderwijs en de opleidingen. Daarnaast adviseert het directoraat en heeft het expertise op het gebied van onderwijskunde, toetsing en evaluatie.