Leveranciers

Algemene voorwaarden

Het LUMC hanteert algemene inkoopvoorwaarden bij de aanschaf van goederen, diensten en werken. Deze voorwaarden gelden voor alle leveranciers waar het LUMC zaken mee doet.

Wilt u de algemene inkoopvoorwaarden rustig nalezen? Dat kan zowel in het Nederlands als het Engels.

Beroepscode

Onze inkopers onderschrijven de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Iedere leverancier mag verwachten dat het LUMC handelt volgens deze beroepscode. Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde.

Convenant veilige toepassing medische technologie

Het LUMC onderschrijft het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’ uit 2016. 

Algemene technische bepalingen (ATB)

Op bouw gerelateerde opdrachten zijn zowel de algemene inkoopvoorwaarden als de ATB van het LUMC van toepassing. De ATB zijn op te vragen bij de afdeling Infra.

Aanvullende voorwaarden voor levering

Het LUMC stelt naast de algemene inkoopvoorwaarden ook aanvullende logistieke en administratieve eisen (pdf). Deze kunt u ook nalezen in het Engels (pdf).