Algemene voorwaarden leveranciers LUMC

Het LUMC heeft algemene inkoopvoorwaarden voor leveranciers van goederen, diensten en werken. Ook onderschrijft het LUMC de gedragscode voor inkopers en het convenant voor veilig gebruik van medische zorgmiddelen.

Algemene en aanvullende voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor alle leveranciers waar het LUMC mee samenwerkt. Het LUMC stelt daarnaast aanvullende logistieke en administratieve eisen. U kunt beide documenten zowel in het Nederlands als Engels downloaden.

Beroepscode, veilig gebruik technologie en ATB

Beroepscode

Onze inkopers onderschrijven de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Iedere leverancier mag verwachten dat het LUMC deze beroepscode naleeft. Zo zijn we in het inkoopproces eerlijk en betrouwbaar en krijgen betrokken partijen eerlijke kansen. Ook zoeken inkopers een gezonde balans tussen winst, mens en milieu (duurzaamheid). Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde.

Convenant veilig gebruik medische technologie

Het LUMC onderschrijft het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’ uit 2016. We zorgen voor kwalitatief goed en veilig gebruik van medische technologie binnen het LUMC.

Algemene technische bepalingen (ATB)

Voert u een bouwgerelateerde opdracht uit voor het LUMC? Dan gelden zowel de algemene inkoopvoorwaarden als de Algemene technische bepalingen (ATB) van het LUMC. U kunt de ATB opvragen bij de afdeling Infra van het LUMC.