To PhD or not to PhD: de supervisor-pipeline

'"Als je je naam opschrijft in dit boekje dan is het definitief en kun je niet meer terug'" Als 5e-jaars-farmaciestudent aan de Universiteit Groningen was ik bij mijn 1e oriëntatiegesprek voor het verplichte wetenschappelijk onderzoeksproject van een paar maanden. Ik had nog tijd om een plek te vinden, maar ik was vast begonnen met een 1e gesprek met wijlen prof. Donald Uges van Klinische Farmacie en Farmacologie, UMCG. Dit werd de start van mijn carrière als wetenschappelijk onderzoeker.

Lees meer

In het hele LUMC wordt onderwijs gegeven: in de collegebank, de kliniek en de laboratoria. Het LUMC heeft een breed onderwijsaanbod. Dit varieert van de universitaire opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en postdoctorale bij- en nascholing van artsen tot de opleiding tot anesthesieassistent, medisch specialist, specialistisch verpleegkundige en reanimatiecursussen. We werken hiervoor samen met partners uit de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR).

Meer over LUMC Onderwijs

Lees meer over de organisatie van het onderwijs en de opleidingen van het LUMC, onderzoek van onderwijs en de diverse onderwijsfaciliteiten in het LUMC.