Leveranciers infrastructuur en gebouwen

Bent u leverancier van het LUMC voor onderhoud of renovatieprojecten of daaraan gerelateerde diensten? Voor facturen, vragen en informatie kunt u terecht bij de afdeling Infra. Deze afdeling onderhoudt de infrastructuur van het LUMC en alle nodige voorzieningen. Lees alle praktische informatie en bekijk de algemene voorwaarden.

Inkoopvoorwaarden en offerte

Voor opdrachten gelden de algemene inkoopvoorwaarden van het LUMC en de Algemene Technische Bepalingen (ATB) van LUMC-Infra. Vraag de ATB aan per e-mail via de afdeling Infra. Kunt u niet of deels voldoen aan de algemene inkoopvoorwaarden van het LUMC? Geef dit dan gespecificeerd aan in de offerte.

Facturen opsturen en contact

Leveranciers die bijvoorbeeld werken aan renovatieprojecten, diensten leveren of onderhoud aan gebouwen of terreinen verzorgen, kunnen facturen sturen naar de afdeling Infra. U kunt ook op dit e-mailadres terecht voor vragen over facturen voor geleverde projecten. Als in de betalingsvoorwaarden niet anders is bepaald, stuur de factuur (in enkelvoud) dan binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden. Vermeld de huidige datum (datum van insturen) en uw opdrachtnummer.

Heeft u vragen over een (lopende) opdracht? Neem dan contact op met uw contactpersoon die in uw schriftelijke opdracht van het LUMC staat.

Onderhandse aanbestedingen: leveranciersloket

De afdeling Infra van het LUMC heeft een leveranciersloket voor onderhandse aanbestedingen. Hieruit maakt zij een keuze uit aangemelde leveranciers of leveranciers die eerder passende dienstverlening leverde. Eerder ingestuurde documenten voor de aanmelding blijven geldig. Meer informatie over de LUMC inkoopsystematiek vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u als leveranciers ook in aanmerking komen voor onderhouds- of renovatieopdrachten? Meld u dan aan voor het leveranciersloket. Dit doet u per e-mail met onderstaande gegevens: info-infra@lumc.nl. Aan een aanmelding en registratie kunt u geen rechten ontlenen.

Gegevens aanmelden LUMC leveranciersloket

  • Bedrijfs-/ organisatienaam
  • Vestigingsplaats
  • Website bedrijf (indien aanwezig)
  • KVK-nummer
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
  • Omschrijving dienstverlening

Werkzaamheden en Contact

Bouwwerkzaamheden LUMC-terrein

Mogelijk moet u als leverancier op of via het LUMC-terrein bouwwerkzaamheden verrichten aan eigendommen of installaties die niet van het LUMC zijn. Bijvoorbeeld aan het glasvezelnetwerk of aan leidingen (zoals de drinkwaterleiding). Dit mag alleen met toestemming van de afdeling Infra van het LUMC. Deze toestemming kunt u minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aanvragen per e-mail via info-infra@lumc.nl. Richt de aanvraag aan Infra gebouw- en installatiebeheer, onder vermelding van 'Werkzaamheden op of via het LUMC terrein'.

Contact afdeling Infra

Heeft u vragen over onderhoud, projecten of gerelateerde diensten? Neem dan contact op met het Bedrijfsbureau van Infra: