Leveranciers

Infrastructuur en gebouw

Leveranciers van onderhoud, projecten en daaraan gerelateerde diensten kunnen voor vragen en informatie terecht bij de afdeling Infra van het LUMC. Deze afdeling zorgt voor het onderhoud en de nieuwbouw van de infrastructuur van het LUMC.

Facturen projecten

Leveranciers van projecten en daaraan gerelateerde diensten kunnen alle facturen voor leveringen aan het LUMC toesturen aan infra_facturen@lumc.nl.

Inkoopvoorwaarden

Op opdrachten zijn de vigerende LUMC algemene inkoopvoorwaarden van het LUMC en de ATB van LUMC-Infra van toepassing (de ATB kunt u aanvragen via info-infra@lumc.nl). Indien niet of gedeeltelijk kan worden voldaan aan de algemene inkoopvoorwaarden van het LUMC, moet dit in de offerte gespecificeerd zijn aangegeven. Als er in de betalingsvoorwaarden niet anders is bepaald, dient u binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden een rekening in enkelvoud in te dienen t.a.v. de administratie Infra DO-P onder vermelding van datum en opdrachtnummer. Heeft u vragen over een (lopende) opdracht, neem dan contact op met de in de schriftelijke opdracht aangegeven contactpersoon.

Onderhandse aanbestedingen

De afdeling Infra van het LUMC heeft een leveranciersloket waarbij zij een keuze maakt uit de leveranciers welke zijn aangemeld bij het leveranciersloket dan wel bewezen hebben passende dienstverlening te leveren. Leveranciers die in aanmerking willen komen voor opdrachten kunnen zich aanmelden voor deze lijst (“leveranciersloket). De in deze lijst opgenomen leveranciers kunnen in aanmerking komen voor onderhandse aanbestedingen. Aan aanmelding en registratie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dankzij deze systematiek hoeven leveranciers niet telkens de geldigheid van documenten voor de aanmelding bij te houden.

Meer informatie over de inkoopsystematiek van het LUMC vindt u via het overzicht met documentatie.

Aanmelding Leveranciersloket

Wanneer u, als leverancier, in de lijst van het leveranciersloket wilt worden opgenomen, dient u onderstaande gegevens aan te leveren:

  • Bedrijfs-/ organisatienaam
  • Vestigingsplaats
  • Website bedrijf
  • KVK-nummer
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer en emailadres contactpersoon
  • Omschrijving dienstverlening

U kunt deze toesturen aan: info-infra@lumc.nl.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau van Infra:

Telefoonnummer (071) 5263937.
E-mail: info-infra@lumc.nl

Vragen over facturen voor geleverde projecten kunt u sturen naar infra_facturen@lumc.nl.

Bouwwerkzaamheden LUMC-terrein

Het kan voorkomen dat u als leverancier op of via het LUMC-terrein werkzaamheden moet verrichten aan niet-LUMC eigendommen of installaties, anders dan in opdracht van het LUMC. Dergelijke werkzaamheden zijn alleen toegestaan met toestemming van de afdeling Infra van het LUMC. Wij ontvangen graag een schriftelijke aanvraag. Aanvragen dient u minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te sturen aan info-infra@lumc.nl, ten name van Infra gebouw- en installatiebeheer, onder vermelding van 'Werkzaamheden op of via het LUMC terrein'.