Disclaimer

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet haar uiterste best voor volledige en juiste informatie op de website lumc.nl. U leest in deze disclaimer meer over de inhoud en het gebruik van de website. En van de digitale nieuwsbrief van het LUMC.

Aansprakelijkheid informatie en toegankelijkheid

Het LUMC besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de website en de digitale nieuwsbrief. Het LUMC staat niet in voor de juistheid, volledigheid of toegankelijkheid van de informatie op de website en in de digitale nieuwsbrief. Het LUMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de inhoud en samenstelling van de website en de digitale nieuwsbrieven.

Aansprakelijkheid bezoek website en uitingen van derden

Op de website en in de digitale nieuwsbrief van het LUMC kunnen we naar derden, zoals andere websites, verwijzen en/of linken. Het LUMC heeft geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de informatie op de websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt. Het LUMC is nooit aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden door informatie op websites van anderen. Ook niet als de bezoeker hier terechtkomt via een verwijzing en/of link op deze website of in een LUMC nieuwsbrief. Verder is het LUMC nooit aansprakelijk voor schade door uitingen van derden op de website en in de digitale nieuwsbrief.

Inhoud website: auteursrecht

De inhoud van de LUMC-website en nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat u niets van de inhoud (zoals de teksten, afbeeldingen, vormgeving, huisstijl, broncode of logo’s) mag gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Met gebruiken bedoelen wij de inhoud kopiëren, downloaden, verspreiden en/of openbaar maken. Ook mag u niet zonder onze schriftelijke toestemming: een koppeling naar een pagina van de LUMC-website maken, de website aan andere websites koppelen of soortgelijke handelingen verrichten. 

De inhoud van de LUMC-website en nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat u niets van de inhoud (zoals de teksten, afbeeldingen, vormgeving, huisstijl, broncode of logo’s) mag gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Met gebruiken bedoelen wij de inhoud kopiëren, downloaden, verspreiden en/of openbaar maken. Ook mag u niet zonder onze schriftelijke toestemming: een koppeling naar een pagina van de LUMC-website maken, de website aan andere websites koppelen of soortgelijke handelingen verrichten. 

U kunt toestemming vragen via de afdeling Communicatie van het LUMC. U mag de informatie op de website wel zonder toestemming afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigen informatie

Het LUMC kan de inhoud van de website en de nieuwsbrief op elk moment wijzigen of verwijderen. Het LUMC is niet verplicht dit vooraf aan te kondigen. Ook is het LUMC niet aansprakelijk voor de gevolgen van gewijzigde of verwijderde informatie op lumc.nl of in een LUMC nieuwsbrief.

Geen medisch advies

De website lumc.nl geeft geen medisch advies, maar verstrekt alleen vrijblijvend informatie. Deze informatie kunt u niet zien als vervanging van informatie door een LUMC-medewerker. Neem bij gezondheidsklachten of behoefte aan medisch advies altijd contact op met uw (huis)arts of specialist.

Contact: afdeling Communicatie

Heeft u vragen over de website van het LUMC? Of ziet u onvolledige of onjuiste informatie? Meld dit dan bij de afdeling Communicatie: