Ziektes en Behandelingen

Wilt u meer weten over een ziekte of aandoening en welke zorg het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) biedt? Bekijk onze informatiepagina’s over ziektes en aandoeningen, diagnoses en behandelingen en overige informatie van afdelingen. De onderwerpen staan op alfabetische volgorde.
A
Aangezichtschirurgie
Aangezichtschirurgie, leefregel
Aanleggen van schelpen bij Erbse parese
ABC-bestraling bij Hodgkin lymfoom
ABC-bestraling van de linkerborst
AC-luxatie (sleutelbeenluxatie)
Acromegalie
ACTH-test
Actinische keratose, fotodynamische therapie
Adamantinoom
Addison/primaire bijnierschorsinsufficiëntie, Ziekte van
Adoptieve immunotherapie
Adviezen na een gynaecologische ingreep op de polikliniek Gynaecologie
Adviezen na kaakchirurgische behandeling
Adviezen voor thuis na een behandeling met cytostatica
Aerogene isolatie
Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt
Afdeling Bos
Afdeling Cardiologie
Afdeling Heelkunde
Afdeling NeurologieNeurochirurgieNeurocare
Afdeling Psychiatrie
Afdeling Spoedeisende Hulp
Afdeling Strand
Afdeling Thoraxchirurgie
Afkolven van moedermelk
AFO-onderzoek
Afscheid nemen van een jonge zwangerschap
Afscheid nemen van je baby
Aften van het mondslijmvlies
Afwijkend uitstrijkje
Afwijkingen bij echo-onderzoek
Alcoholgebruik door jongeren
Algehele anesthesie
Allergieonderzoek
Allergologisch onderzoek
Allogene stamceltransplantatie
Alvleesklierkanker
Alvleesklierkanker, de behandeling van
Alvleesklierkop verwijdering: Whipple operatie / PPPD (Pylorus Preserving Pancreatico Duodenectomie)
Amputatie van een onderbeen of bovenbeen
ANCA geassocieerde Vasculitis (AAV)
Anesthesiologie
Aneurysma van de aorta
Angiosarcoom
Antibioticakuur voor pasgeboren babys in de thuissituatie
Aplastische anemie
Appendectomie bij kinderen, leefregels
Artrose
Artrose zorgpad
Ascitespunctie
Atriumfibrilleren en atriumflutter ablatie-procedure
Atypische Cartilagineuze Tumor
Audiologie en gehoor-, taal- en spraakstoornissen
Autologe stamceltransplantatie
Autologe stamceltransplantatie - Ontslag in de neutropene fase
B
Baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom)
Baarmoederkanker
Baarmoederverwijdering bij goedaardige aandoeningen
Badbevalling
Banding
Basaalcelcarcinoom, fotodynamische therapie
Basishygiëne voor patiënten en bezoek
Beengeleidingsimplantaat (BGI)
Beengeleidingsimplantaat (BGI), leefregel
Beenlengteverschil (kind)
Beenmergpunctie
Beenmergscintigrafie
Behandelbeperking: een weloverwogen beslissing over behandelwensen en -grenzen
Behandeling aangeboren beenlengteverschil (Proximal Femur Focal Dysplasie)
Behandeling bij Medische Oncologie
Behandeling met DDAVP (Desmopressine, Minrin®, Octostim®)
Behandeling met lithium
Behandeling met Samarium-153-EDTMP
Behandeling met Y-90-Zevalin
Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom)
Behandeling van bijziendheid met atropine oogdruppels
Behandeling van complexe aneurysma's met een stent
Behandeling van een neuroendocriene tumor met jodium-131 MIBG (I-131 MIGB)
Behandeling van gestoorde botgenezing
Behandeling van lichamelijke klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg
Behandeling van OSAS met een MRA
Behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium
Behandeling van Scoliose met Boston brace
Behandelrichtlijnen reusceltumor van de wekedelen
Bekkenbodemklachten
Belimumab (Benlysta®)
Benigne / Goedaardige aandoeningen van de bloedcellen
Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD)
Beschermende maatregelen rondom stamceltransplantatie.
Besnijdenis (circumcisie)
Bevallen in GeboorteHuis Leiden
Bewegen en psychiatrische aandoeningen
Bewegen rondom een stamceltransplantatie
Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan)
Bijnierschorskanker (bijnierschorscarinoom)
Bijschildklieradenoom (bijschildkliertumor) of Bijschildklierkanker (bijschildkliercarcinoom))
Bijschildklieroperatie
Bijzonder resistent micro-organisme (BRMO)
Bind- en spierweefselkanker
Biobanken in LUMC
Biological zorgtraject
Biometrie (lenssterkte meting)
Biopsie
Biopsie van de borst (echogeleid)
Biopsie van de borst (MRI-geleid)
Biopsie van de borst (stereotactische vacuümbiopsie)
Blaaskanker
Blaasontsteking
Blaasontsteking/ Nierbekkenontsteking
Blaasspoelingen
Blefaritis
Bloedgroep-immunisatie tijdens de zwangerschap
Bloedingscintigrafie
Bloedtransfusie
Borstamputatie bij borstkanker (man)
Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker met een directe reconstructie
Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie
Borstkanker
Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel (DIEP lap)
Borstreconstructie na borstamputatie met behulp van een tissue expander
Borstsparende operatie
Borstsparende operatie (goedaardig)
Bot-/wervelbiopsie
Botafsterving (osteonecrose)
Botankers en orthodontische schroefjes
Botbiopsie
Botbiopsie, transiliacaal
Botbreuk
Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen
Botbreuk, bovenarm
Botbreuk, enkel
Botbreuk, hand
Botbreuk, heup en bovenbeen
Botbreuk, knie
Botbreuk, onderbeen
Botbreuk, pathologisch
Botbreuk, pols
Botbreuk, sleutelbeen
Botbreuk, wervelkolom
Botbreuken
Botcysten
Botdichtheidsmeting
Botinfectie (osteomyelitis)
Botmetastase
Bottransplantaat bij schisispatiënten
Bottumor (botkanker)
Botulinetoxinebehandeling bij volwassenen
Botziekte van Paget
Bovenste extremiteiten
Brandwonden
Bronchoscopie
Bronchoscopie bij kinderen
Brughoekextirpatie, leefregel
Brughoektumor
“Buikgriep” (Gastro-enteritis) bij kinderen
C
C3-glomerulopathie (C3-nefropathie)
Candidose van het mondslijmvlies
Cardioversie
Carpale tunnel syndroom – behandeling
Caudale epidurale steroïdinjectie
Cerebrale Hereditaire Angiopathieën (CHA)
Cervicale facetblokkade (proefblokkade en RF (radiofrequente) behandeling)
Cervicale mediane epidurale steroïdinjectie
Cervicale wortelblokkade (met of zonder PRF (Pulsed Radio Frequente))
Chalazion
Chemo-embolisatie van een levertumor (TACE)
Chemoradiotherapie voor endeldarmkanker (rectumcarcinoom)
Chemotherapie
Chemotherapie bij kinderen - maatregelen voor de omgang
Chirurgische ingrepen
Chirurgische kaakbehandeling
Chondromyxoïd fibroom
Chondrosarcoom
Chordoom
Chordoom in de schedelbasis
Cochleaire implantatie (CI)
Cochleaire implantatie (CI), leefregel
Cochleaire implantatie bij kinderen
Coeliakie
Coeliakie bij kinderen
Coffin-Siris syndroom
Coilen van een aneurysma in de hersenen
Colonscopie bij kinderen
Colonscopie bij kinderen, thuisvoorbereiding met Picoprep
Coloscopie
Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen)
Colposcopie, lisexcisie en conisatie
Combinatie PET-CT en CT met contrastmiddel
Commando
Complement-gemedieerde systeemziekten
Complexe gewrichtsreconstructie (incl. infecties)
Conebeam CT-scan
Consultteam Palliatieve Zorg
Contact - druppel isolatie
Contact isolatie
Contact isolatie - Maag/Darm
Contact isolatie - Plus
Controle Mammapolikliniek na behandeling ofwel follow up
Corneatopografie (hoornvliesscan)
Corticotrope Releasing Hormone-test (CRH)
Cryopreservatie bij genderdysforie
Cryotherapie
CT-myelografie
CT-scan
CT-scan bij kinderen
CT-scan dikke darm
CT-scan van de borst (Mamma-CT)
CTS-onderzoek
Cyclofosfamide (Endoxan®)
Cystenieren
Cystoscopie
Cytomegalovirus (CMV)
E
Early arthritis zorgtraject
Echinococcose
Echo
Echo geleide draad lokalisatie van een goedaardige afwijking
Echo of röntgengeleide draadlokalisatie
Echo van de buik
Echo van de hals
Echo van de thorax
Echo-endoscopie van de endeldarm
Echo-endoscopie van slokdarm/maag/duodenum en/of alvleesklier
Echogeleide barbotage van de schouder (behandeling van kalk rond het schoudergewricht)
Echografie met contrastvloeistof
Echografie van de prostaat
Echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap
ECMO
EEG-onderzoek
Een bovenarmbrace
Een onderbeenbrace
Een tekenbeet
Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 1,5 jaar
Eetstoornissen bij kinderen
Eetstoornissen bij kinderen, aandachtspunten bij eetsituaties
Eetstoornissen bij kinderen, ziekenhuis thuis
Eierstokkanker (ovariumcarcinoom)
Eilandjestransplantatie
Eilandjestransplantatie 1: De transplantatie
Eilandjestransplantatie 2: De periode van en na de transplantatie
Electrofysiologisch Onderzoek (EFO)
Elektroconvulsietherapie (ECT)
Elektrodiagnostiek (Visually Evoked Potentials/VEP) bij kinderen
Elektro-oculografie (EOG)
Elektro-retinografie (ERG)
Elektro-retinografie (ERG/mf-ERG) bij kinderen
Elleboogprothese
Embolisatie uterus myomatosus
Embolisatie van een varicocèle
EMG onderzoek van het strottenhoofd
EMG-onderzoek
EMG-onderzoek eindplaatstoornissen
Enchondroom + atypische cartilagineuze tumor (ACT)
Endometriose
Endoscopische echografie vanuit de luchtpijp (EBUS-TBNA)
Endoscopische echografie vanuit de slokdarm (EUS-FNA)
Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP)
Endoscopische Submucosale Dissectie (ESD) / Endoscopische Mucosale Resectie (EMR)
ENG-onderzoek
Enucleatie
Enucleatie bij een oogmelanoom
Epileptische aanval bij kinderen, regel van 5
EP-onderzoek
Erectiestoornissen
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
Ewing sarcoom
Exenteratio bulbi
H
HA1 vaccinatie
Halsklierdissectie
Handenteam
Handenzorgpad
Handoefeningen bij reumatische aandoeningen
Hartfalen
Hartkatheterisatie met interventie bij kinderen
Hartkatheterisatie, leefregels
Hartoperatie bij kinderen, informatie na de operatie
Hartoperaties
Hartoperaties bij kinderen
Hashimoto, Ziekte van
Hemaferese: Informatie plasmaferese, de therapeutische aferese
Hemaferese: Informatie verwante donoren
Hemaferese: Informatie voor Stamceldonoren
Hemaferese: Informatiebrief voor donoren van granulocyten voor behandeling van patiënten met een gecompromitteerde afweer
Hemaferese: Informatiefolder autologe patiënten
Hemaferese: Rode bloedcel wisseling (erytrocytaferese)
Hemodialysebehandeling
Hemofilie A en B
Herhaalde miskramen
Herpes simplex van het mondslijmvlies
Herpes Simplex van het oog
Herpes Zoster
Hersenbloeding
Herseninfarct
Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT
Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM
Hersenvliestumor in de schedelbasis (meningeoom)
Herstel-operaties
Het draaien van een kind in stuitligging
Het gebruik van de EpiPen®
Het inbrengen van een katheter in het nierbekken
Het inbrengen van een peritoneale dialysekatheter
Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie
Heupdysplasie
Heupprothese
Hielprikscreening
Holvoeten (pes cavovarus)
Hoofd-halskanker
Hoofd-halstumoren
Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie
Hormonale behandeling
Huidkanker (basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom)
Huidkanker (cutaan lymfoom)
Huidkanker (melanoom)
Hydrocele/spermatocele operatie
Hyperparathyreoïdie
Hyperventilatie
Hypofyseadenoom (hypofysetumor)
Hypofyseuitval
Hypogastricus blokkade
Hysterosalpingogram (HSG)
Hysteroscopie
L
Landkaarttong
Laparoscopische operatie
Laryngectomie
Laryngectomie met buismaagreconstructie of jejunuminterpositie
Leefregels na behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium
Leefregels na Nuss procedure (pectus excavatum)
Leefregels voor thuis na inbrengen PICC
Lensluxatie (verplaatste ooglens) bij kinderen
Leren zwachtelen
Leukocytenscintigrafie
Leukoplakie van het mondslijmvlies
Leven met een chronische ziekte
Leverbiopsie
Leverbiopsie bij kinderen
Leverperfusie
Levertransplantatie
Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode
Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie
Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie
Levervenedrukmeting
LHRH-test bij kinderen
Lichen planus
Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel volwassenen
Liesbreuk bij kinderen, leefregels
Liggende metanefrine test
Limb-girdle spierdystrofie (LGMD)
Lipodystrofie
Lipoom + atypische lipomateuze tumor
Liposarcoom
Logopedie, pre- en postoperatief (stem)
Lokale verdoving van de borst in aanvulling op algehele anesthesie (PECS I-II block)
Longbiopsie
Longfunctieonderzoek
Longoperaties
Longscintigrafie (perfusie en/of ventilatie)
Looprecorder: implantatie en gebruik
Lopen met krukken
Losgeraakte tand, het spalken van een
Lui oog (Amblyopie)
Lumbale mediane epidurale steroïdinjectie
Lumbale sympaticus blokkade
Lumbale wortelblokkade (of PRF(Pulsed Radio Frequente))
LUMC Biobank Huidziekten
LUMC Vrijwillige Donoren Service (LuVDS)
Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon test (LHRH)
Luxatie, knieschijf
Luxatie, schouder
Lymfeklierkanker (Maligne lymfoom)
Lymfescintigrafie
Lynch-syndroom
M
Maagbutton bij kinderen
Maagkanker
Maagontledigingsonderzoek
Maagrefluxscintigrafie
Maagslijmvliesscintigrafie
Maligne perifere zenuwschede tumor (MPNST)
Maligne/ Kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen
Mallet Finger
Mammalokalisatie met behulp van een jodiummarker (I-125) of lokalisatiedraad
Mammapolikliniek - sneldiagnostiek
mantelzorgwijzer
Marcaïnisatie van een gewricht
Marfan syndroom en aanverwante erfelijke aortaproblemen
Maxillectomie
MCUG-mictie-cysto-urethrogram bij kinderen
Meatusplastiek, leefregel
Medianisatie/Laryngeal Framework Surgery (LFS), uitwendig
Medical dashboard
Medicatiemeting thuis via een vingerprik
Medicijnen na een levertransplantatie
Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Metyrapontest
Micro Larynx Chirurgie (MLC) met injectie augmentatie, diagnostisch
Micro Larynx Chirurgie (MLC), diagnostisch
Micro Larynx Chirurgie, leefregel
Mictie-cysto-urethrogram
Mictielijst voor kinderen
Mictiescintigrafie
Middelen of Maatregelen in Noodsituaties
Middenooroperatie, Ketenreconstructie, leefregel
Migraine en clusterhoofdpijn
Mijn lichaam doneren
Mitomycine blaasspoeling
MitraClip bij mitraliskleplekkage
MODY - Monogene diabetes mellitus
Mohs micrografische chirurgie
Mondbranden
Mondverzorging bij chemotherapie en/of radiotherapie
Morbus Bowen, fotodynamische therapie
MRI bij patiënten met een pacemaker of ICD
MRI-scan
MRSA
MRSA dragerschap
Multidisciplinair zorgtraject Reumatologie
Multifocaal ERG
Multipel Myeloom
Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) I syndroom
Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) II syndroom
MUTYH-geassocieerde polyposis (MAP)
Myasthenia gravis, informatiepakket
Myomen/ vleesboom in de baarmoeder
Myotomie musculus cricopharyngeus, uitwendig
Myringoplastiek, leefregel
O
Obductie, informatie over
O-benen (kind)
Obstetrisch Plexus Brachialis letsel
Obstructief slaapapneusyndroom
Octreotidescintigrafie
Octreotide-test
Oefeningen van de pols na een gipsbehandeling
Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie
Omgaan met vasovagale syncope
Onderzoek pompfunctie van het hart (ejectiefractiebepaling)
Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie)
Onderzoek van de nieren (renografie)
Onderzoek van het ongeboren kind
Ontslag uit het LUMC
Ontslag vanaf de verpleegafdelingen chirurgie (VCH)
Ontslagfolder uw kind weer thuis
Oogmelanoom (oogkanker)
Oogmelanoom, bestraling met een Rutheniumschildje
Oogverzorging bij kinderen, leefregels
Operatie met chemotherapie bij eierstokkanker (OVHIPEC)
Operaties bij dikkedarmkanker
Opname checklist voor de behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium
Opname en verblijf van uw kind in het WAKZ
Opname op de afdeling Neuro Care (NC)
Opname op de verpleegafdelingen chirurgie (VCH)
Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)
Orthoptisch onderzoek bij kinderen
Orthoptisch onderzoek bij volwassenen
Osteoid osteoom
Osteoporose (botontkalking)
Osteosarcoom
Otologie en oorchirurgie
Ouderen en alcohol
Overlijden in het LUMC; Informatie na
Overlijden van een dierbare, de zorg voor kinderen van 10-12 jaar
Overlijden van een dierbare, de zorg voor kinderen van 13-18 jaar
Overlijden van een dierbare, de zorg voor kinderen van 7-9 jaar
Overplaatsing naar Intensive care kinderen en intensive care neonatologie
Ovulatie stimulatie
P
Pacemakerimplementatie of -wissel bij kinderen
Pancreastransplantatie 1: De periode voor transplantatie
Paraganglioom
PEG-sonde inbrengen bij kinderen
PEP-kuur
PEP-masker bij kinderen
Perchloraattest
Percutane coronaire interventie +/- Stent implantatie
Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie)
Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter (PICC)
Perifere zenuwblokkades
Peritoneaal dialysebehandeling
Permanente drain bij ascites
PET-CT met 18F-FDG (voor het hart/vitaliteit)
PET-CT-scan met 18F-choline
PET-CT-scan met 18F-DOPA
PET-CT-scan met 18F-FDG (voor de hersenen)
PET-CT-scan met 18F-FET
PET-CT-scan met 18F-Florbetaben
PET-CT-scan met 18F-NaF
PET-CT-scan met 18F-PSMA
PET-CT-scan met F18-FDG
PET-CT-scan met Ga-68-DOTATOC
PET-CT-scan met Zr-89
Photodynamische therapie
Pijn bij het vrijen
Pijnscore
Pijnstillers bij reumatische aandoeningen
Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep)
Pijnstilling na bezoek aan de Spoedeisende Hulp
Plaatsing van een permanente katheter (permacath)
Plasma catecholamines test
Platvoeten (pes planovalgus)
Plexus brachiales leasie bij kinderen
Plexus Brachialis letsel
Plexus chirurgie
Plexus coeliacus blokkade
Polikliniek Erfelijke vormen van kanker en tumoren
Polikliniek Kindergeneeskunde (WAKZ)
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie
Polikliniek Urineweginfecties
Polikliniek Verloskunde
Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten
Poliklinische curettage
Poliklinische ingreep dermatologie: ingreep en leefregels
Poliklinische laserbehandeling van het oog
Poliklinische laserbehandeling van het oog: panretinale lasercoagulatie
Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie
Port-A-Cath (PAC)
Port-a-cath, Bloedafname en flushen van
Post Anesthesia Care Unit (PACU)
Postmenopauzaal bloedverlies
PowerSpiral oraal
PowerSpiral rectaal
PPEP4ALL-hypofyse/bijnier
Prematurenretinopathie (ROP)
Prenataal array-onderzoek
Presbyfonie
Primaire leverkanker
Prolactinoom
PROMS vragenlijsten bij prostaatkanker
PROMS: vragenlijsten over het effect van ziekte en behandeling op ú
Prostaatbiopsie met behulp van echografie
Prostaatkanker
Protonentherapie bij oogmelanoom
Pseudokroep
Psychologische zorg voor patiënten met kanker en hun naasten
PTA en/of stentplaatsing
Pulsed dye laser, Behandeling van vaatafwijkingen met
Punctie met behulp van echografie
PUVA-behandeling
S
Sanerende ooroperaties, leefregel
Schaamlipkanker (vulvacarcinoom)
Scheelzien (strabismus) bij kinderen
Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)
Schildkliernodus
Schildklieroperatie
Schildklierscintigrafie met 99mTc
Schildklierscintigrafie met I-123
Schildklierscintigrafie met I-123 pre-ablatie
Schildklierscintigrafie met I-123 uptakebepaling
Schildwachtklierscintigrafie (sentinel node lokalisatie)
Schistosomiasis
Schouder, peesletsel (rotator cuff)
Schouder, subacromiaal pijnsyndroom
Schouderluxatie
Schouderprothese
Schwannoom
Sclerodermie (systemische sclerose)
Scoliose (zijwaartse verkromming wervelkolom)
Scopie, leefregel
Screening heupdysplasie (DDH)
Secundaire leverkanker
Sedatie met lachgas bij kinderen
Seksuele problemen
Septische artritis (gewrichtsontsteking door bacteriën)
Septumcorrectie en conchareductie, leefregel
Serosa/Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC)
Sézary syndroom, Bezoeken polikliniek huidziekten LUMC voor het
Sézary syndroom, Dagbehandeling met mogamulizumab voor het
Sézary syndroom, Informatie mogamulizumab voor het
Sinus frontalis exploratie, leefregel
Skeletscintigrafie
SLE/APS kinderwens zorgpad
Sleutelbeenbreuk
Slokdarmechocardiografisch onderzoek
Slokdarmkanker
Sluiten van een ASD of PFO
Sociale fobie
Sonde en sondevoeding in de thuissituatie
Sondevoeding thuis, bij kinderen
Spasmodische dysfonie
Speeksel verzamelen bij kinderen voor cortisol
Speekselcortisol test
Speekselklierscintigrafie
Speekselkliertumor
Speekselstenen
Spierbiopsie door de (kinder)neuroloog
Spierpeestranspositie
Spinaalcatheter
Splanchicusblokkade
Spondyloartritis zorgpad
Sporadische Cerebrale Amyloid Angiopathie (sCAA)
Spreekuur Aanleg & Ontwikkeling
Spreekuur Bindweefselaandoening
Spreekuur Cardiogenetica
Spreekuur Chromosomen
Spreekuur Darmkanker (Lynch syndroom)
Spreekuur Endogenetica (groeistoornissen)
Spreekuur Erfelijk melanoom
Spreekuur erfelijke aanleg voor kanker en tumoren
Spreekuur Erfelijke borstkanker
Spreekuur Gehoorverlies Kinderen
Spreekuur Gehoorverlies volwassen
Spreekuur Kinderwens
Spreekuur Neuromusculaire ziekten
Spreekuur Paraganglioom
Spreekuur POI
Spreekuur Polyposis
Spreekuur Prenatale diagnostiek
Spreekuur Zwangeren (voorlichting)
Sputumkweek verzamelen en inleveren
Staar bij kinderen
Staaroperatie (cataract)
Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten – informatie voor broers en zussen (minderjarigen)
Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten (meerderjarigen)
Stamceltransplantatie in het WAKZ – kinderen < 4 jaar
Stamceltransplantatie in het WAKZ – kinderen > 4 jaar
Stamceltransplantatie met stamcellen uit navelstrengbloed
Stamceltransplantatie, adviezen voor thuis
Starre bronchoscopie
Stemband opspuiten, poliklinisch
Stembandsluiting verbeteren, operatief
Stemkwaliteit verbeteren ingreep stembanden, operatief
Stemproblemen en slikproblemen (laryngologie)
Stemprothese
Stemtremor
Stent plaatsen
Sterno-costo-claviculaire hyperostose (SCCH)
Stilstaande stemband
Stomapolikliniek
Strikte isolatie
Strikte isolatie VIRAAL
Strottenhoofdbehandeling, poliklinisch
Suikerziekte en het oog (diabetische retinopathie)
Suprapubische katheter
Sweet procedure
Syndroom van Cushing
Syndroom van Dr Quervain
Synoviosarcoom
Systemische Lupus Erythematodes
T
Tapebehandeling
Tarieven Mortuarium LUMC
Tenenlopen (kind)
Tenosynoviale reusceltumor (TGCT)
Tepelreconstructie
Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap
Test: ACTH of Syntacthen test bij kinderen
Test: Arginine tolerantietest bij kinderen
Test: Clonidinetest bij kinderen
Test: Gecombineerde arginine-tolerantietest en clonidinetest bij kinderen
Test: LHRH test bij kinderen
Test: Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) voor kinderen met overgewicht
Thoracale facetblokkade (proefblokkade en RF (radiofrequente) behandeling)
Thoracoscopie
Thuis verder (Russisch)
Thuis verder met uw kind
Thuis verder,’When you got home’
Thuisbehandeling risicozwangeren
Thuishemodialyse
Thyreoplastiek, leefregel
Tijdens de opname
TIPS-behandeling
Toegang tot de vaatbaan; de shunt
Tonsillectomie, leefregel
Totaalruptuur
Total body-Fotografie met Fotofinder
Totale huidbestraling (TSI)
Totale lichaamsbestraling (TBI)
Toxisch adenoom
Toxisch multinodulair struma/hyperthyreoïdie
Traanwegscintigrafie
Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI)
Transplantatie en immunotherapie
Transthoracaal echocardiografisch onderzoek
Transurethrale resectie van de prostaat
Transurethrale resectie van een blaastumor (TURT)
Traumachirurgie bij kinderen
Traumachirurgie bij multitrauma patiënten
Tremorregistratie
Trigger point injectie
Triggerfinger
Trochanter major pijnsyndroom
Trombosebeen (arm) en/of longembolie
Trombosebeen (of -arm) en/of longembolie ZK
Tromboseprofylaxe
Trommelvliesbuisjes bij kinderen, leefregels
Tumor in oog
Tweede mening (second opinion)
Tweelingtransfusiesyndroom (TTS)
V
Vaattoegangsproblemen bij hemodialyse
Vaccinatie bij reumatische ziekten
Vacuumcurettage na een afwijkende uitslag
Vallen - Voorkomen is beter dan genezen
Vallen en voorkomen dat u valt
Veilig slapen bij kinderen (WAKZ)
Veilig verblijf in het LUMC (kinderen)
Vena-cava-filter
Venepreservatie
Veneuze sampling
Verblijfskatheter
Vernauwde bloedvaten van de benen (etalagebenen)
Vernauwing van de halsslagader
Verpleegkundige adviezen na een gynaecologische ingreep
Verpleegkundige adviezen rondom urineren
Verwardheid
Verwardheid bij kinderen
Verwardheid bij volwassenen
verwijderen van de liesklieren
Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker
Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker (man)
Verwijderen van een huidafwijking
Verwijderen van een k-draad op de Gipskamer
Verzorging van een tracheostoma
Verzorging van een tracheotomie en tracheacanule
Video Capsule Endoscopie (VCE)
Videoconsult: een consult met uw arts via uw computer, tablet of smartphone
VIRAAL-C isolatie
Virusspecifieke T cellen
Vista halskraag
Visually Evoked Potentials (VEP)
Visusonderzoek jonge kinderen TAC (Teller Acuity Cards)
Vitrectomie
Vlekken en flitsen
Vlokkentest
Vocal fold scar
Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt
Voedingsadviezen bij bestraling in de regio van de onderbuik en het bekkengebied
Voedingsadviezen na transplantatie
Voedingssonde: Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)
Voedingssonde: Percutane Gastrostomie (PEG of PRG)
Voordat u naar het ziekenhuis gaat
Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis
Vrijheidsbeperkende interventies
Vruchtbaarheidsstoornissen
Vruchtwaterpunctie