Verwijzers & professionals

Welkom op de verwijzerspagina van het LUMC. Een goede samenwerking met onze ketenpartners vinden we belangrijk. Op deze pagina adviseren wij u graag hoe u het snelst in contact komt met de juiste afdeling of persoon. Tips ter aanvulling of verbetering van deze informatie zijn van harte welkom.

Verwijzen via ZorgDomein

Bent u verwijzer in de eerstelijn? Via ZorgDomein kunt u uw patiënt verwijzen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijk op www.zorgdomein.nl.

Bent u verwijzer in de tweede lijn of beschikt u niet over ZorgDomein? Kijk dan in het overzicht van afdelingen en zorgpaden onderaan deze pagina.

Transmuraal incident melden

Heeft zich in de zorg bij ons of in de samenwerking een onbedoelde gebeurtenis voorgedaan? U helpt ons deze incidenten in de toekomst te voorkomen door ze bij ons te melden.

Wilt u een transmuraal incident melden? Neemt u dan contact op met het team transmurale samenwerking. Dit kan door een mail te sturen aan transmuralesamenwerking@lumc.nl

Plotse hartdood en genetica

In Nederland sterven er per jaar gemiddeld 16.000 mensen als gevolg van een acute en onverwachte hartstilstand. Dit betreft voor een belangrijk deel oudere patiënten, maar komt ook bij jongere personen voor. Extra alertheid is dan geboden. Wij adviseren obductie bij de overledene in de leeftijd tussen de 18-45 jaar.

 

Bijna altijd is er dan sprake van autosomaal dominante overerving van de aanleg voor de erfelijke hartaandoening. Dan hebben 1e graads familieleden (zoals kinderen, broers en zussen) 50% kans om drager te zijn met bijbehorend risico op plots overlijden. Mede daarom is het relevant om de onderliggende oorzaak van het plots overlijden vast te stellen. Daarom adviseren wij obductie bij een overledene in de leeftijd van 18 - 45 jaar. Bij twijfel overleg met dienstdoende Klinisch Geneticus (8:00-17:00 uur) en in ANW-uren met de dienstdoende Patholoog in het LUMC via 071-526 91  11.

In Nederland sterven er per jaar gemiddeld 16.000 mensen als gevolg van een acute en onverwachte hartstilstand. Dit betreft voor een belangrijk deel oudere patiënten, maar komt ook bij jongere personen voor. Extra alertheid is dan geboden. Wij adviseren obductie bij de overledene in de leeftijd tussen de 18-45 jaar.

 

Bijna altijd is er dan sprake van autosomaal dominante overerving van de aanleg voor de erfelijke hartaandoening. Dan hebben 1e graads familieleden (zoals kinderen, broers en zussen) 50% kans om drager te zijn met bijbehorend risico op plots overlijden. Mede daarom is het relevant om de onderliggende oorzaak van het plots overlijden vast te stellen. Daarom adviseren wij obductie bij een overledene in de leeftijd van 18 - 45 jaar. Bij twijfel overleg met dienstdoende Klinisch Geneticus (8:00-17:00 uur) en in ANW-uren met de dienstdoende Patholoog in het LUMC via 071-526 91  11.

Plots overlijden kan voor deze familieleden vaak worden voorkomen door:

  • leefstijladviezen
  • medicatie (en/of het vermijden van bepaalde medicatie)
  • in enkele gevallen een pacemaker of inwendige defibrillator (ICD)

Voor meer informatie zie Huisarts en Genetica.