Afdeling

Reumatologie

De afdeling Reumatologie in het LUMC speelt een vooraanstaande rol in de vernieuwing van de behandeling van patiënten met reumatische ziekten. Patiëntvriendelijkheid staat daarbij voorop. De afdeling Reumatologie streeft naar internationaal erkende topkwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Patiëntenzorg

Op de afdeling Reumatologie kunt u terecht met reumatische ziekten, zoals:

 • Reumatoïde Artritis;
 • Artritis Psoriatica;
 • Artrose;
 • De ziekte van Bechterew en SLE/Sclerodermie.

De patiëntenzorg van de afdeling reumatologie richt zich zowel op patiënten uit de regio, als op patiënten die vanuit andere ziekenhuizen hierheen worden verwezen.

Op de afdeling Reumatologie kunt u terecht voor verschillende soorten behandelingen en onderzoek:

Op de afdeling Reumatologie kunt u terecht met reumatische ziekten, zoals:

 • Reumatoïde Artritis;
 • Artritis Psoriatica;
 • Artrose;
 • De ziekte van Bechterew en SLE/Sclerodermie.

De patiëntenzorg van de afdeling reumatologie richt zich zowel op patiënten uit de regio, als op patiënten die vanuit andere ziekenhuizen hierheen worden verwezen.

Op de afdeling Reumatologie kunt u terecht voor verschillende soorten behandelingen en onderzoek:

 • Poliklinische behandeling op de polikliniek;
 • Dagbehandeling op Reumatologie Academische Zorg;
 • Telefonisch spreekuur bij de reumaverpleegkundige;
 • Opname en verblijf in de kliniek reumatologie / Reumatologie Academische Zorg;
 • Verschillende zorgpaden, waarin u een aantal onderzoeken en behandelingen doorloopt;
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling reumatologie wil een vooraanstaande rol spelen in de vernieuwing van behandeling van patiënten met reumatische ziekten. Daarbij wordt de patiëntenzorg op de meest patiëntvriendelijke manier uitgevoerd.  Daarnaast streeft de afdeling naar internationaal erkende topkwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De patiëntenzorg van de afdeling reumatologie richt zich zowel op patiënten uit de regio, als op patiënten die door specialisten uit heel Nederland worden verwezen.

Reumatologie Academische Zorg

Op de afdeling Reumatologie Academische Zorg wordt u multidisciplinaire zorg geboden. Dat betekent dat meerdere zorgverleners van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. De Academische Zorg is er onder andere voor patiënten met:

 • Reumatoïde Artritis;
 • Artritis Psoriatica;
 • SLE en andere ontstekingsziekten.

Heeft u tijdens poliklinische bezoeken meer zorg nodig dan dat u daar geboden kan worden? Dan verwijst uw medisch specialist (reumatoloog, nefroloog of internist) u door naar de Academische Zorg van de afdeling Reumatologie. Op de afdeling werkt een team van:

Op de afdeling Reumatologie Academische Zorg wordt u multidisciplinaire zorg geboden. Dat betekent dat meerdere zorgverleners van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. De Academische Zorg is er onder andere voor patiënten met:

 • Reumatoïde Artritis;
 • Artritis Psoriatica;
 • SLE en andere ontstekingsziekten.

Heeft u tijdens poliklinische bezoeken meer zorg nodig dan dat u daar geboden kan worden? Dan verwijst uw medisch specialist (reumatoloog, nefroloog of internist) u door naar de Academische Zorg van de afdeling Reumatologie. Op de afdeling werkt een team van:

 • Reumatologen;
 • Reumaverpleegkundigen;
 • Fysiotherapeuten;
 • Ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

De specialisten, medewerkers en afdelingen werken intensief met elkaar samen waardoor u zo snel mogelijk en vakkundig geholpen wordt. Voordelen van deze multidisciplinaire zorg, zijn:

 • Behandeldoelen volgens uw zorgbehoefte;
 • Afspraken zijn op elkaar afgestemd (in een dagbehandelingstraject);
 • Voortdurende bewaking van uw ziekteactiviteit, effect van de behandeling en kwaliteit van zorg;
 • Wachttijden en doorlooptijden zijn zo kort mogelijk;
 • Soepel verloop van het hele zorgtraject;
 • U weet waar u aan toe bent.

De afdeling Reumatologie Academische Zorg LUMC heeft voor een aantal groepen patiënten, met een bepaalde aandoening of specifieke behandeling, zorgpaden ontwikkeld. De term zorgpad wordt gebruikt voor een keten van afspraken rondom een bepaalde aandoening of behandeling, en is van het begin tot het eind beschreven.

Voor onderstaande aandoeningen is een zorgpad ontwikkeld:

 • Artrose;
 • Early Artritis;
 • Multidisciplinair zorgtraject;
 • NPSLE (neuro psychiatrische SLE);
 • Sclerodermie;
 • SLE/APS kinderwens;
 • Spondylartritis (SpA);
 • Starten met een Biological.

Biobank Reumatologie

In academische ziekenhuizen worden niet alleen medische behandelingen uitgevoerd. Er wordt ook medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan, door artsen en onderzoekers. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, behandeling en gevolgen van reumatische ziekten is nog steeds hard nodig.

Alle patiënten die verwezen zijn naar de poli reumatologie, vragen wij om goedkeuring tot deelname aan de Biobank Reumatologie. Aan iedereen vragen we toestemming om hun medische gegevens te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, diagnoses, medicatiegebruik en ziekteverloop.

In academische ziekenhuizen worden niet alleen medische behandelingen uitgevoerd. Er wordt ook medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan, door artsen en onderzoekers. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, behandeling en gevolgen van reumatische ziekten is nog steeds hard nodig.

Alle patiënten die verwezen zijn naar de poli reumatologie, vragen wij om goedkeuring tot deelname aan de Biobank Reumatologie. Aan iedereen vragen we toestemming om hun medische gegevens te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, diagnoses, medicatiegebruik en ziekteverloop.

Daarnaast vragen we een selecte groep mensen met bepaalde aandoeningen om mee te doen aan een specifiek onderzoek. U wordt daarover apart geïnformeerd. Voor dit onderzoek kunt u bijvoorbeeld gevraagd worden om op extra controles te komen, enkele vragenlijsten in te vullen en lichaamsmateriaal (bloed, urine, speeksel) in te leveren. Als dit op u van toepassing is, dan krijgt u hierover extra uitleg van uw arts en een onderzoeksverpleegkundige.

Toestemming voor deelname aan onderzoek

Toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, heeft voor uw eigen behandeling geen betekenis. Wel kan het bijdragen aan de behandeling van toekomstige patiënten. De gegevens die we verzamelen voor onderzoek worden opgeslagen met een code. Alleen deze gecodeerde gegevens worden gebruikt voor onderzoek. De onderzoeker heeft dus niet rechtstreeks toegang tot uw identiteit.

Wilt u geen medewerking verlenen aan onderzoek? U kunt altijd uw medewerking weigeren, zonder dat u het risico loopt, dat dit de relatie met uw behandelend arts beïnvloedt. U heeft altijd het recht uw gegevens en afgegeven materiaal te laten vernietigen. Wanneer u bezwaar heeft tegen deelname aan onderzoek en verzoeken daartoe hinderlijk vindt, dan kunt u de arts verzoeken hierover een aantekening te maken in uw elektronisch patiëntendossier.  

Onderzoek naar nieuwe behandelingen

Daarnaast wordt op de afdeling onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmogelijkheden. Deze onderzoeken vinden vaak plaats in internationaal verband. De nieuwe behandelmogelijkheden worden alleen onderzocht als de staf ze als kansrijk ziet. Ook moet de Commissie Medische Ethiek van het LUMC, alsmede de Raad van Bestuur er eerst toestemming voor geven. 

Voor uw deelname vragen wij u om een toestemmingsformulier te tekenen.

Lopende studies

Onder andere de volgende studies lopen op dit moment bij de afdeling reumatologie:

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de activiteiten op de afdeling Reumatologie van het LUMC. Hiermee draagt de afdeling eraan bij dat er ook in de toekomst kwalitatief goede zorg is voor mensen met reumatische ziekten. Door middel van goed onderwijs tillen we de zorg als geheel naar een hoger niveau.

De afdeling:

 • Participeert in het onderwijs in de curriculi Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Universiteit van Leiden;
 • Begeleidt vele promovendi die participeren in de Graduate school van het LUMC;
 • Heeft een opleiding tot het medisch specialisme Reumatologie;
 • En participeert actief in het postgraduate onderwijs vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de Boerhaave Commissie.
Research

The department of rheumatology is an ambitious group that has a longstanding reputation in clinical, translational and fundamental research to unravel the pathophysiology of rheumatic musculoskeletal diseases, to come to targeted treatments and optimal methodology to perform trials. To this end the department collaborates with national and international scientific groups.

The research adds to our mission to improve the lives of patients with rheumatic musculoskeletal diseases. 

The department of rheumatology is an ambitious group that has a longstanding reputation in clinical, translational and fundamental research to unravel the pathophysiology of rheumatic musculoskeletal diseases, to come to targeted treatments and optimal methodology to perform trials. To this end the department collaborates with national and international scientific groups.

The research adds to our mission to improve the lives of patients with rheumatic musculoskeletal diseases. 

The research programmes includes both common rheumatic diseases, as rheumatoid arthritis, osteoarthritis and spondylarthropathies, as rare systemic diseases, including systemic sclerosis and neuropsychiatric lupus. Special interest exists in the prevention of rheumatic diseases and its clinical burden.

We aim to integrate the research programmes in patient care. Patient cohorts have been set up and are followed to investigate development, evolution and treatment of disease, and to improve clinimetrics.

To optimize patient involvement in research a patient research council is set-up to involve patients in all aspects of the research programs.

The Department has a Clinical Research Unit with dedicated research nurses and a well-equipped data management center to support the patient orientated research.

Fundamental and translational research is performed at the Rheumatology laboratory by scientists and experienced technicians focusing on understanding fundamental immunological mechanisms that are involved in the pathogenesis of rheumatoid arthritis and systemic sclerosis. The research is performed by bachelor, master and PhD-students, together with post-docs and staff-members with a varied background, from clinical to fundamental, biologic, and ICT in an open, pragmatic and scientifically-driven culture. The Department highly appreciates and stimulates the fruitful multidisciplinary interaction between scientists with different backgrounds, and this adds to the impact and results of the research.

Over de afdeling

Contact

Polikliniek reumatologie  

Hoofd: Dr. D. van der Woude
Locatie binnen LUMC: route nummer 7
Reumatologie polikliniek: 071 526 34 09 

 • Afspraken, recepten, overige vragen: 09.00 – 12.00 uur
 • Urgente medische spoedvragen, intercollegiaal overleg: 08.00 – 17.00 uur

Contact afdeling Reumatologie

Polikliniek reumatologie  

Hoofd: Dr. D. van der Woude
Locatie binnen LUMC: route nummer 7
Reumatologie polikliniek: 071 526 34 09 

 • Afspraken, recepten, overige vragen: 09.00 – 12.00 uur
 • Urgente medische spoedvragen, intercollegiaal overleg: 08.00 – 17.00 uur

Contact afdeling Reumatologie

Leids Universitair Medisch Centrum
Stafcentrum Reumatologie, C1-R
Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Stafadres

Albinusdreef 2, Locatie C-1-R k. 41
telefoon: 071 526 34 23 

Kliniek reumatologie

Hoofd: Staflid Reumatologie (wisselt per maand)
Locatie binnen LUMC : C10-P
telefoon: 071–526 4675

Reumatologie Academische Zorg (RAZ)

Hoofd: Dr. C.F. Allaart
Locatie binnen LUMC: route nummer 6
telefoon: 071–526 4662
email: reumatologie.academischezorg@lumc.nl

Reumaverpleegkundige

Locatie binnen LUMC: route nummer 6
telefoon: 071-526 4662
e-mail: reuma.ambulantezorg@lumc.nl

Onderzoeksverpleegkundige

telefoon: 071-526 6959
e-mail: Onderzoeksverpleegkundige@lumc.nl

Postadres 

Leids Universitair Medisch Centrum
Stafcentrum Reumatologie, C1-R
Postbus 9600, 2300 RC Leiden