Patiëntenfolder

Early arthritis zorgtraject

In deze folder vindt u informatie over het Early Arthritis zorgtraject dat in samenwerking met de polikliniek wordt georganiseerd door de afdeling Reumatologie Academische Zorg. Deze afdeling heeft verschillende zorgtrajecten en -paden waarbij de kracht ligt in de samenwerking van verschillende zorgverleners. De geboden zorg wordt speciaal afgestemd op bepaalde aandoeningen, behandelingen en zorgbehoeftes.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie.

Onze zorg

Wat is Early arthritis zorgtraject?

Het Early Arthritis zorgtraject is bestemd voor patiënten bij wie een (nieuwe) gewrichtsaandoening is vastgesteld. Het doel van het Early Arthritis zorgtraject is voorlichting geven over de nieuw gestelde diagnose en voorgeschreven medicatie. U krijgt advies over hoe u met deze diagnose en medicatie optimaal kunt blijven functioneren in het dagelijks leven. Meerdere zorgverleners zijn daarbij betrokken.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Vervolgtraject 

Als tijdens het Early Arthritis zorgtraject duidelijk wordt dat u meer behoefte heeft aan begeleiding en/of training door de betrokken zorgverleners, kunt u aangemeld worden voor het Multidisciplinair zorgtraject waar verder op uw hulpvraag/vragen kan worden ingegaan. Dit zorgtraject wordt ook op de afdeling Reumatologie Academische Zorg georganiseerd. Voor meer informatie over dit zorgtraject kunt u terecht bij de reumaverpleegkundige of op de website van het LUMC. 

Er is ook een mogelijkheid tot een belafspraak of een terugkomdag. Een terugkomdag is een dag waarop u eenmalig uw betrokken zorgverleners opnieuw spreekt om de gestarte adviezen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Hierna kan soms een volgende stap gezet worden naar verdere verbetering van uw functioneren. Een terugkomdag wordt op indicatie vanuit de zorgverleners afgesproken. 

Terugkomdag 

Op de terugkomdag spreekt u opnieuw de reumaverpleegkundige, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en/of indien eerder betrokken de maatschappelijk werker. Deze afspraak zal vier maanden na uw eerste afspraak gepland worden, in combinatie met uw tweede afspraak voor het Early Arthritis Clinic/ Parelsnoer Initiatief.

Behandelteam

Betrokken zorgverleners

Reumaverpleegkundige 

Een afspraak met de reumaverpleegkundige is een belangrijke aanvulling op uw bezoek aan de reumatoloog. Er wordt binnen een week contact met u opgenomen om een afspraak met de reumaverpleegkundige in te plannen. Tijdens dit gesprek kan zij de informatie die de reumatoloog heeft gegeven, aanvullen en verduidelijken. Daarnaast inventariseert zij samen met u uw zorgvraag en bespreekt onderwerpen die op dat moment voor u van belang zijn, zoals: 

  • (Aanvullende) voorlichting over het ziektebeeld 
  • Informatie over medicatie 
  • Hoe u klachten herkent en wat te doen bij toename van uw klachten 

Na uw afspraak met de reumaverpleegkundige maakt u samen met de secretaresse een vervolgafspraak binnen drie maanden bij de volgende zorgverleners:

Fysiotherapeut 

De fysiotherapeut inventariseert en onderzoekt in welke mate de gewrichtsklachten uw dagelijks leven beïnvloeden. U krijgt advies over het belasten van de gewrichten in de thuissituatie en op het werk. Zo nodig krijgt u oefeningen, die thuis uitgevoerd kunnen worden. Ook kunt u bij de fysiotherapeut terecht voor advies en vragen over gezond en verantwoord bewegen, sporten en andere vormen van lichamelijke activiteit. 

Ergotherapeut 

De ergotherapeut inventariseert de activiteiten die in het dagelijks leven uitgevoerd worden en de mogelijke beperkingen die u hierin ondervindt. Afhankelijk van de aangegeven moeilijkheden in dagelijkse activiteiten kijkt zij met u naar passende oplossingen. U kunt hierbij denken aan adviezen rondom belasting en belastbaarheid, houdingsadviezen (onder andere werkplekadvies) en gewrichtsbescherming. Specifieke handelingen kunnen ook geoefend worden tijdens het bezoek aan de ergotherapeut.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Zijn er na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen, dan kunt u contact worden opnemen met de afdeling Reumatologie Academische Zorg. Verdere informatie over het LUMC is te vinden via www.lumc.nl.

Afdeling Reumatologie Academische Zorg, routenummer 6
Telefoonnummer: 071 526 46 62 (8.30-16.00 uur)
E-mail:
reumatologie.academischezorg@lumc.nl (alleen voor niet-medische vragen)

Overig

Evaluatie early arthritis zorgtraject 

Wij willen graag weten hoe het Early Arthritis zorgtraject is ervaren. Wij doen dit door middel van een vragenlijst via de mail of via een app. 

Verzuim van werk door deelname aan het early arthritis zorgtraject 

Deelneming aan het Early Arthritis zorgtraject wordt gezien als een ziekenhuisafspraak. U kunt daarom aanspraak maken op ziekteverlof. Wij adviseren dit te bespreken met uw leidinggevende en/of werkgever. 

Faciliteiten op de afdeling Reumatologie Academische Zorg 

Op de afdeling Reumatologie Academische Zorg is een wachtruimte aanwezig. In deze ruimte staan comfortabele stoelen en kunt u en uw eventuele begeleider kosteloos gebruik maken van koffie en thee. U kunt tevens gebruik maken van de coffee corner op het Leidse Plein (geopend van 8.00 – 20.00 uur). Naast koffie en thee, kunt u hier ook terecht voor soep, broodjes, salades, etc. U kunt natuurlijk ook zelf uw lunch of versnaperingen meenemen. 

Parkeren 

Patiënten van de afdeling Reumatologie Academische Zorg mogen op de begane grond van de parkeergarage parkeren (meest linker inrit).