Data driven healthcare & AI (speerpunt)

Data driven healthcare & AI staat voor de digitale transformatie binnen onze kerntaken. In het LUMC geloven we dat datagedreven werken en AI een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan passende en waardegedreven zorg. Daarom werken we aan het toepassen van verschillende vormen van AI. Van voorspellingsmodellen voor ziektebeelden tot beeld- en spraakherkenning voor het automatiseren van repetitieve taken tot het inzichtelijk maken van complexe stuurinformatie.

We kenmerken ons door passende en waardegedreven zorgprocessen. Dit betekent dat we de zorg of behandeling samen met onze patiënten kiezen. In de afgelopen jaren hebben we een uniforme aanpak ontwikkeld. Onze aanpak is gericht op het samenstellen van multidisciplinaire zorgteams, het inzichtelijk maken van kosten en (generieke) uitkomsten, het inrichten van patiëntbetrokkenheid, het ontzorgen van de zorgprofessional, zorg dichtbij huis leveren als het kan en het evalueren en doortonwikkelen van zorgpaden.

Het regionale SMART-Triage project heeft als doelstelling de triage in ambulances te optimaliseren met behulp van innovatieve technologieën en specialistische expertise. Dit doen we door de doorontwikkeling van het succesvolle HARTc. Hierdoor kan bij patiënten met pijn op de borst beter worden ingeschat of er een cardiale oorzaak aan ten grondslag ligt. In ambulances worden video- en audioverbindingen geïmplementeerd. Zo kunnen artsen op afstand meekijken en beoordelen of spoedvervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk is.