Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor het LUMC. Of u nu patiënt of onderzoeksdeelnemer bent: uw gegevens zijn veilig bij ons. Lees meer over hoe het LUMC met uw persoonsgegevens omgaat. Zoals hoe lang uw gegevens worden bewaard en hoe u deze kunt inzien.

Uw persoonsgegevens bij het LUMC

Het LUMC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke volgens de Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het LUMC ervoor verantwoordelijk is dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de AVG worden verwerkt.

Als u patiënt bent van het LUMC worden uw persoonsgegevens verwerkt. Met verwerken bedoelen we dat het LUMC uw gegevens opslaat, aanvult en gebruikt voor de behandeling. Uw medische gegevens komen in uw patiëntendossier. Het LUMC beveiligt uw gegevens en medisch dossier goed. Het LUMC is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een internationale norm voor goede informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Medewerkers met toegang tot uw gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Bijvoorbeeld uw behandeld arts.

Medisch dossier

Deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC vindt medisch-wetenschappelijk onderzoek plaats. Uw arts kan om uw medewerking vragen hiervoor. Het doel is om behandelingen voor ziekten te vinden of te verbeteren. En om meer over een ziekte te leren of een ziekte op te sporen.

Uw privacyrechten

Onder voorwaarden, heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En om uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook kunt u verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken en gegevens over te dragen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees meer over uw privacyrechten.

Contact over uw gegevens

Heeft u vragen over uw gegevens bij het LUMC en bescherming van uw privacy? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het LUMC. Stuur een e-mail naar privacy@lumc.nl.

Cookiebeleid

Als u onze website bezoekt dan verwerkt het LUMC uw persoonsgegevens via cookies. Lees meer in het cookiebeleid.