Snel de juiste zorg op de juiste plek

Netwerk Acute Zorg West (NAZW)

Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) is een samenwerkingsverband voor acute zorg in de subregio’s Haaglanden en Hollands-Midden. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is aangewezen als penvoerder van deze regio. Doel is dat acute zorgpatiënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.
Op de foto: Denise Altena, manager NAZW

Op de foto: Denise Altena, directeur NAZW

Juist handelen in acute situaties

Patiënten hebben bij acute situaties de juiste zorg op de juiste plek nodig, ook bij rampen en crises. Afstemming in de regionale acute zorg, traumazorg en het opleiden en trainen van betrokken hulp- en zorgverleners is hierbij van groot belang.

In Nederland zijn 11 netwerken voor acute zorg actief, allemaal lid van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het netwerk is een regionaal samenwerkingsverband van ketenpartners die actief zijn in de acute zorg. Het LUMC is als penvoerder verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie, ondersteuning en het faciliteren van het netwerk en bijbehorende activiteiten.