Goederen en diensten

Bent u leverancier van het LUMC en heeft u een vraag? Zoals over aanbesteden, een factuur of order of over het terugroepen van medische hulpmiddelen? Neem dan contact op met het LUMC. Verschillende afdelingen zijn betrokken bij het afleverproces. Lees meer en bekijk per onderwerp de contactinformatie.

Vragen en antwoorden

Vragen over uw order

Heeft u vragen over (lopende) orders? Neem dan contact op met het team Operationele Inkoopservice van het LUMC via:

  • Telefoon: 071 526 61 14. Bereikbaar: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Stuur een e-mail naar klantenservice inkoop.
  • Ordernummer: houd uw ordernummer (begint met IEL-01-) bij de hand, dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het team Operationele Inkoopservice verwerkt alle bestelaanvragen tot inkooporders. Ze zorgen voor een tijdige, complete en juiste levering door de leverancier.

Facturatie en betaling

Facturen voor leveringen, diensten of werken kunt u per e-mail verzenden. Aandachtspunten:

  • Het kenmerk van het factuurnummer als het daadwerkelijke pdf-bestand van de factuur moeten hetzelfde zijn.
  • Vermeld voor een snelle verwerking van de factuur de volgende gegevens: NAW-gegevens, factuurnummer, factuurdatum, inkoopordernummer (en indien van toepassing het contractnummer), btw-percentage, totaalbedrag en het artikelnummer.
  • Facturen zonder LUMC-ordernummer nemen wij niet in behandeling.

Hebt u een vraag over een betaling, wijziging of openstaande factuur? Stuur dan een e-mail naar de afdeling crediteuren.

Aanbesteden

Het team Initiële Inkoop begeleidt, adviseert en faciliteert LUMC-afdelingen bij onderhandse en Europese aanbestedingen. Heeft u een vraag over aanbesteden of een specifieke aanbesteding? Neem dan per e-mail contact op met het team Initiële Inkoop.

Lees meer over onderhandse en Europese aanbestedingen.

Contracten

Heeft u een vraag over contracten of contractmanagement? Neem dan per e-mail contact op met het team Contract- en Leveranciersmanagement.

Terugroepen medische hulpmiddelen (recall)

Een leverancier kan medische hulpmiddelen terugroepen bij een mogelijk of vastgesteld gebrek. Neemt u in zo’n geval direct contact op met afdeling Assortimentsbeheer van het LUMC: