Traumacentrum West

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis vormen samen Traumacentrum West. De 3 ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van multitraumapatiënten binnen de regio. Het gaat dan om patiënten met meerdere ernstige letsels. Traumacentrum West is één van de 11 traumacentra in Nederland.

Traumazorg in de regio

In Nederland zijn 11 netwerken voor acute zorg actief, allemaal lid van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het netwerk is een regionaal samenwerkingsverband van ketenpartners die actief zijn in de acute zorg of traumazorg. Het LUMC is als penvoerder verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie, ondersteuning en het faciliteren van het netwerk en bijbehorende activiteiten.

Traumazorg: zorg bij ongevallen

  • Trauma verwijst naar ongevallen of letsel. In het LUMC Traumacentrum behandelen we diverse groepen patiënten:
    • Patiënten die ernstig gewond zijn geraakt door bijvoorbeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen, huiselijke ongevallen of geweld.
    • Patiënten met verwondingen opgelopen tijdens sportactiviteiten.
    • Patiënten die letsel oplopen door een chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen of straling.

Letsel als gevolg van een ongeval kan variëren van acuut levensbedreigend tot klein leed. Dit heeft lichamelijke gevolgen voor de korte termijn, maar kan ook levenslang gevolg hebben. Zelfs overlevenden kunnen levenslange lichamelijke gevolgen ervaren. In ons Traumacentrum streven we ernaar dit te voorkomen. Het doel van traumazorg in het LUMC Traumacentrum is om patiënten zoveel mogelijk terug te brengen naar hun toestand voor het ongeval.

Traumacentrum met volledige expertise en faciliteiten

Bij spoedgevallen beoordeelt de ambulanceverpleegkundige waar de patiënt het best geholpen kan worden. Er zijn landelijke afspraken tussen ziekenhuizen en ambulancezorgverleners over dit proces. In onze regio worden zwaargewonde patiënten naar het LUMC Traumacentrum gebracht, vooral als zij meerdere verwondingen hebben. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers van ernstige ongevallen.

Het LUMC Traumacentrum beschikt over alle nodige faciliteiten, artsen en verpleegkundigen om hoogwaardige traumazorg te bieden. Ook bij minder levensbedreigende situaties bent u bij ons in goede handen.

Opvang van traumapatiënten op de Spoedeisende Hulp

Zwaargewonde patiënten worden meestal per ambulance naar het Traumacentrum gebracht, via de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LUMC. We zijn momenteel bezig met de bouw van een van de grootste en modernste SEH's in Nederland.

Op de SEH staat dag en nacht een gespecialiseerd traumateam klaar om zwaargewonde patiënten direct te helpen. Het team bestaat uit verschillende artsen, waaronder traumachirurgen, SEH-artsen, neurochirurgen, neurologen, cardiologen, anesthesiologen, orthopeden, radiologen en internisten. (Gespecialiseerde) verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en laboranten bieden ondersteuning. Zij zijn ook onmisbaar in het LUMC Traumacentrum.

Herstel en verzorging in het ziekenhuis

Patiënten die intensieve zorg, continue bewaking of ondersteuning van vitale functies nodig hebben, worden opgenomen op onze Intensive Care. Daar wordt 24/7 over hun gezondheid gewaakt. Indien nodig kunnen we apparaten inzetten die vitale functies ondersteunen, zoals ademhalingstoestellen.

Daarnaast worden traumapatiënten verzorgd op verschillende verpleegafdelingen van het LUMC. Hier begint het herstelproces. Vaak wordt al in het ziekenhuis gestart met fysiotherapie, en de revalidatiearts komt langs. Zodra u voldoende hersteld bent, kunt u naar huis, een revalidatiecentrum of een andere faciliteit voor verdere revalidatie.

Thuis herstellen na trauma: multitraumapoli

Veel patiënten die worden behandeld in het Traumacentrum hebben meerdere en vaak complexe verwondingen. Dit kan variëren van botbreuken tot spier- en peesletsels, inwendige verwondingen of schade aan de hersenen en schedel. Deze patiënten worden ondersteund bij hun herstel nadat ze thuis zijn, via de multitraumapoli van het LUMC Traumacentrum. Daar werken traumachirurgen, neurologen, revalidatieartsen, medisch psychologen en fysiotherapeuten samen om een zorgplan op maat te maken.

Veel patiënten die worden behandeld in het Traumacentrum hebben meerdere en vaak complexe verwondingen. Dit kan variëren van botbreuken tot spier- en peesletsels, inwendige verwondingen of schade aan de hersenen en schedel. Deze patiënten worden ondersteund bij hun herstel nadat ze thuis zijn, via de multitraumapoli van het LUMC Traumacentrum. Daar werken traumachirurgen, neurologen, revalidatieartsen, medisch psychologen en fysiotherapeuten samen om een zorgplan op maat te maken.

Op de multitraumapoli worden verschillende tests uitgevoerd om bijvoorbeeld de gevoeligheid en spierkracht te beoordelen. Het behandelplan en eventuele noodzakelijke operaties worden besproken. Ook wordt ondersteuning geboden bij emotionele en psychologische aspecten van het ongeval, voor zowel de patiënt als hun naasten.

Samen sterk door samenwerking

In het LUMC Traumacentrum werken ervaren zorgverleners met diverse specialisaties samen. Ook buiten het ziekenhuis zoeken we samenwerking voor traumazorg, bijvoorbeeld met het Traumacentrum West, onderdeel van het regionale Netwerk Acute Zorg West (NAZW). Nederland kent 11 van dergelijke regionale netwerken, ondersteund door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Samen streven we ernaar patiënten de best mogelijke traumazorg te bieden.

Opleiding en onderzoek voor traumazorg

Het LUMC Traumacentrum draagt bij aan de opleiding van artsen tot traumachirurg. Ook wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor ons. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe het met de voedingstoestand van trauma patiënten is gesteld en hoe deze voedingstoestand de botgenezing beïnvloed. Ook onderzoeken we de behandelingen voor bekkenbreuken en kijken we naar de effecten van het plaatsten van heupimplantaten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de grote lijst met traumaonderzoeken die in het LUMC verricht worden.