Traumacentrum West

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis vormen samen Traumacentrum West. De 3 ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van multitraumapatiënten binnen de regio. Het gaat dan om patiënten met meerdere ernstige letsels. Traumacentrum West is één van de 11 traumacentra in Nederland.

Traumazorg in de regio

In Nederland zijn 11 netwerken voor acute zorg actief, allemaal lid van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het netwerk is een regionaal samenwerkingsverband van ketenpartners die actief zijn in de acute zorg of traumazorg. Het LUMC is als penvoerder verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie, ondersteuning en het faciliteren van het netwerk en bijbehorende activiteiten.