Population Health (speerpunt)

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bestuderen we de overgang van gezondheid naar ziekte. En onderzoeken we hoe de kans op ziekte kan worden verkleind. Dit noemen we population health. We ontwikkelen en toetsen interventies om de gezondheid van mensen te bevorderen.

Maatschappelijke taak

De gezondheidszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Mensen worden ouder en het aantal mensen dat lang leeft met chronische ziekten neemt toe. De druk op de zorg wordt groter en de zorgkosten blijven stijgen. Van het LUMC als universitair medisch centrum wordt ook een bijdrage gevraagd aan oplossingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Gezondheidsproblemen in grote steden

Niet alle gezondheidsklachten zijn individueel of hebben een medische oorzaak. Bij veelvoorkomende ziektes kijken we daarom steeds vaker naar populatiebrede oorzaken. Vanuit een wijk, stad of regio brengen we veelvoorkomende gezondheidsklachten in beeld en ontwikkelen we langetermijnoplossingen.

Er is een goede start gemaakt met population health binnen Health Campus Den Haag, samen met onderzoeksgroepen van het LUMC en de Universiteit Leiden. Wij richten ons hierbij op het verbeteren van de gezondheid van grote groepen mensen met een vergelijkbaar profiel. Met het Leiden Controlled Human Infection Center (L-CHIC) zoeken we oplossingen voor infectieziekten die een serieuze bedreiging vormen voor onze volksgezondheid.

Lees meer over ons speerpunt population health.

Master Population Health Management

De master Population Health Management leidt studenten op om een belangrijke rol te spelen in een gezondheidszorgsysteem dat toekomstgericht is. Studenten leren domeinoverstijgend te kijken en handelen met inzichten uit domeinen als datawetenschappen, bestuurskunde en gedragswetenschappen.