Population Health (speerpunt)

Population health staat voor duurzame gezondheidszorg om de gezondheid van mensen te bevorderen. We verstaan hieronder: het bestuderen van de overgang van gezondheid naar ziekte in de populatie en onderzoek naar het verkleinen van de kans op ziekte. Daarbij worden interventies ontwikkeld en getoetst om de gezondheid van mensen te verbeteren.

In 2016 hebben we de Health Campus Den Haag samen met de Universiteit Leiden geopend. Binnen de Health Campus staan drie principes centraal: het verkleinen van gezondheidsverschillen, een duurzame benadering van zorg en een breed gezondheidsperspectief. De Health Campus investeert in samenwerkingen met partners binnen en buiten de regio met als doel bijdragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen.

Met het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) is door de Health Campus een domeinoverstijgende data-infrastructuur voor de regio Haaglanden en Hollands Midden opgebouwd. Deze regio omvat ongeveer twee miljoen inwoners. De samenwerking met het CBS maakt het mogelijk maatschappelijk relevante gegevens te verrijken met gedetailleerde zorggegevens vanuit het sociaal domein, eerstelijn en tweedelijn en met gegevens van het RIVM. Het doel van de data-infrastructuur is gezondheidsvraagstukken te onderzoeken.