Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden

Het CAHAL is al ruim 26 jaar een expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van aangeboren hartwijkingen, al vanaf voor de geboorte tot en met de volwassen leeftijd. Het centrum is een samenwerking tussen het LUMC en het Amsterdam UMC om patiënten gedurende hun hele leven de beste kwaliteit van zorg te leveren.
Informatie voor patiënten en verwijzers

Bent u patiënt bij CAHAL? Of bent u verwijzer? En wilt u meer weten over waarvoor u bij CAHAL terecht kunt, de behandelingen die CAHAL uitvoert en het team? Ga dan naar de speciale website van CAHAL.

Over CAHAL

Eén centrum, één team

In 1995 werd een belangrijke stap genomen door drie academische ziekenhuizen, het Amsterdamse AMC en VU Medisch Centrum, inmiddels Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden, om de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Het CAHAL functioneert als één centrum met één team van congenitaal cardiothoracale chirurgen, kindercardiologen en congenitaal cardiologen.

Van prenatale leeftijd tot volwassenheid

CAHAL wil de beste kwaliteit van zorg leveren voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen vanaf prenatale leeftijd tot en met volwassenheid. Dit bereiken we door schaalvergroting, samenwerking en deelspecialisaties waardoor een grote expertise is opgebouwd op het gebied van complexe congenitale hartoperaties, intensive care zorg, katheterinterventies, prenatale diagnostiek, cardiale beeldvorming en hartritmestoornisbehandeling. Er is een nauwe samenwerking met ziekenhuizen in de regio waardoor een deel van de zorg dicht bij huis kan worden georganiseerd (shared care).

In het CAHAL worden jaarlijks 450 hartoperaties en 400 katheterbehandelingen bij kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen uitgevoerd. Het CAHAL behoort hiermee tot een van de grotere centra binnen Europa. Aangeboren hartafwijkingen worden tegenwoordig in de meeste gevallen al voor de geboorte ontdekt, tijdens de 20-weken echo. Hierdoor kan iemand tijdig worden verwezen naar het Amsterdam UMC of LUMC voor diagnostiek en begeleiding. Het CAHAL is bovendien het enige centrum in Nederland dat het ongeboren kind nog in de baarmoeder kan behandelen.

Plaats van diagnose en behandeling

De diagnostiek van aangeboren hartwijkingen bij kinderen en volwassenen vindt plaats in het Amsterdam UMC en het LUMC of in één van de regionale ziekenhuizen.

Kinderhartoperaties, katheteringrepen bij kinderen en foetale interventies worden in het LUMC verricht. Hartoperaties en katheterbehandelingen bij volwassenen worden op beide locaties uitgevoerd.

Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen

In 2021 heeft het ministerie van VWS aan het LUMC opnieuw de toekenning als Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen (ECZA) voor aangeboren hartafwijkingen verleend en is de toekenning Europese toekenning als European Reference Network voor aangeboren hartafwijkingen succesvol aangevraagd en verkregen. Alleen Rotterdam heeft ook een ERN-erkenning. Die erkenning is ook belangrijk om Europese subsidies aan te kunnen vragen.

De kwaliteit van zorg in het LUMC is heel goed met een zeer lage mortaliteit binnen onze patiëntenpopulatie. Het LUMC biedt van alle umc’s het breedste pallet. Hoogwaardige en samenhangende beschikbaarheid van specialismen maakt het mogelijk dat de zwaarste en meest complexe gevallen hier geholpen kunnen worden.

Meer weten over CAHAL en haar expertise?

Lees hier meer over de activiteiten van CAHAL of ga naar de CAHAL-website.

Concentratiebesluit ministerie VWS

Minister Kuipers heeft in april 2023 het besluit genomen dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden in Rotterdam en Groningen. Dit zou betekenen dat het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL) van het LUMC en Amsterdam UMC moet sluiten. Het LUMC en het Amsterdam UMC zijn het niet eens met deze beslissing. Zij zijn hierover daarom een juridische procedure gestart.

Voor patiënten

We kunnen ons goed voorstellen dat alle berichtgeving over de concentratie van kinderhartchirurgie vragen en onzekerheden geeft. Onze zorg voor onze patiënten en hun naasten binnen CAHAL blijft de komende tijd hetzelfde. Alle afspraken, operaties en ingrepen voor onze patiënten gaan onveranderd door. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw zorgverlener.

Waarom mag CAHAL niet gesloten worden?

Het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen (CAHAL) van het Leids Universitair Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC levert al ruim 26 jaar onmisbare zorg aan patiënten met aangeboren hartafwijkingen. We zijn het enige centrum in Nederland dat deze hartpatiënten levenslang behandelt: van het ongeboren kind tot volwassene. Het CAHAL is koploper en behandelt éénderde van alle kinderen met hartafwijkingen in ons land.

Onze expertise wordt internationaal erkend en we leveren een essentiële bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie van behandelmethoden. Ook het CAHAL erkent het belang van vergaande samenwerking. Dat dit werkt, hebben we in de praktijk laten zien en dat is cruciaal voor een toekomstbestendige kinderhartchirurgie. Daar willen wij ons hard voor blijven maken, samen met onze partners, patiënten en professionals.

  • Al 26 jaar een onmisbare schakel in de kinderhartzorg.
  • Alleen in Leiden opereren we kinderen met een aangeboren hartafwijking al in de baarmoeder.
  • CAHAL is het enige centrum dat volledige levensloop-hartzorg biedt.
  • CAHAL is het enige centrum met kinder-elektrofysiologen in dienst die bijdragen aan het grootste ritmeprogramma van Nederland (42%)
  • CAHAL is het grootste centrum voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen (één-derde van AHA-patiënten wordt hier behandeld).
  • De acute kinder-ic-capaciteit komt met dit besluit in gevaar, dat heeft gevolgen voor alle acute kinderzorg in de regio en in Nederland.
  • Het centrum is een bron van wetenschappelijk onderzoek, innovatie en ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden- en richtlijnen.
  • CAHAL heeft de hoogste (platinum) onderscheiding gekregen voor ECMO-behandeling bij kinderen.

Wil je meer weten over waarom CAHAL niet gesloten mag worden? Lees onze factsheet.