Samen palliatieve zorg verbeteren

Propallia

Consortium Propallia is een samenwerkingsverband van zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken. Doel is het verbeteren van de palliatieve zorg in de regio. De behoeften en wensen van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten staan hierbij centraal.

Propallia en LUMC: palliatieve zorg verbeteren

Propallia is opgericht in 2013, mede op initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het LUMC. De patiënten- en naastenraad staat centraal in de samenwerking. Patiënten en naasten moeten de best passende zorg krijgen. Op het juiste moment en op de juiste plaats.

Naast het LUMC nemen aan Propallia deel: 4 netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan, de Leidse Hogeschool, MBO Rijnland, Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) en Fibula.

consortiumpropallia_logo_def (1).jpg