Klacht indienen

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en de behandeling die u krijgt. De medewerkers van het LUMC zetten zich hiervoor zo goed mogelijk in. Toch kunt u ergens ontevreden over zijn. Zoals over uw behandeling, operatie of ingreep, de informatievoorziening of andere zaken. Dit horen we graag van u. Zo kunnen we samen met u onderzoeken wat u prettig of passend vindt.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt of bezoeker van het LUMC een klacht indienen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer u daar zelf niet toe in staat bent, kan een naaste dit voor u doen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. Dit geldt overigens niet voor kinderen tot 12 jaar en wilsonbekwame patiënten met een wettelijke vertegenwoordiger.

Bij een klacht in het kader van de Wvggz kunt u voor het Curium contact opnemen met de Klachtencommissie Wvggz.

In gesprek

Bent u ontevreden over de behandeling door één van onze medewerkers of een afdeling? Het beste kunt u dit direct bespreken. Dit leidt vaak snel tot beter begrip en een oplossing. De medewerkers van het LUMC gaan graag met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden en/of uw ongenoegen te bespreken.

Klachtbehandeling

Wilt u niet rechtstreeks in gesprek met de betrokken medewerker of afdeling? Of is uw onvrede niet (voldoende) weggenomen? Dan kunt u contact opnemen met het Team klachten bij het Patiëntenservicebureau. Zij zullen u helpen met het bespreken en indienen van een klacht (klachtenformulier). Team klachten kan u ook ondersteunen bij het in gesprek gaan of een begeleid gesprek regelen (of bemiddeling).

U kunt ook online het klachtenformulier invullen. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van uw klacht.

 

Contactgegevens Patiëntenservicebureau

LUMC
T.a.v. Patiëntenservicebureau
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Locatie: Hoofdgebouw LUMC, H2-11 (tegenover Leidseplein), routenummer 473
Informatie en advies: ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur.

Telefoon: 071 526 29 89
Stuur een e-mail naar patientenservicebureau@lumc.nl

Aansprakelijk stellen bij letselschade

Bent u van mening dat u schade heeft geleden door een onzorgvuldige (be)handeling bij het LUMC? Dan kunt u besluiten het LUMC hiervoor aansprakelijk te stellen. Schrijf hiervoor een brief naar de jurist medische zaken van het LUMC via onderstaande contactgegevens (onder Postadressen, postadres jurist medische zaken). In de brief geeft u aan wat er is gebeurd, waar de onzorgvuldigheid uit bestaat en wat uw schade is. Uw zogenoemde aansprakelijkstelling wordt dan in behandeling genomen.

Aansprakelijk stellen bij materiële schade

Zijn uw eigendommen beschadigd of kwijtgeraakt? Of heeft u andere materiële schade door toedoen van medewerkers van het LUMC? Meld uw schade en de omstandigheden die tot deze schade leidden dan via een brief bij de Raad van Bestuur. Bekijk het adres hieronde: Postadressen, postadres Raad van Bestuur.