Onderzoek van het onderwijs

Technology Enhanced Learning

In het LUMC staan we niet stil. Docenten passen allerlei onderwijstechnologieën toe. Denk alleen al aan het samenkomen van traditioneel onderwijs en online leren in je colleges: het ‘Blended Learning concept’. In de onderzoekslijn Technology Enhanced Learning (TEL) proberen we verder te kijken. We onderzoeken gericht welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Zodat we jou, als docent, technologische hulpmiddelen kunnen bieden die jouw onderwijs naar een hoger niveau kunnen tillen.

Technology Enhanced Learning.jpg

Technology Enhanced Learning en Blended Learning

Als docent weet je dat de onderwijstechnologie zich snel ontwikkelt. Nieuwe technieken worden steeds vaker toegepast. Omdat je als docent vooral bezig moet zijn met studenten opleiden, kijken wij verder met de onderzoekslijn TEL. We vragen ons bijvoorbeeld af waarom bepaalde onderwijstechnologieën goed werken en andere niet. Met de resultaten uit het TELprogramma bekijken onze onderzoekers hoe de combinatie van techniek en traditioneel onderwijs (Blended Learning) optimaal wordt benut. Zodat jij deze kennis makkelijk kunt toepassen.

Technology Enhanced Learning en Blended Learning

Als docent weet je dat de onderwijstechnologie zich snel ontwikkelt. Nieuwe technieken worden steeds vaker toegepast. Omdat je als docent vooral bezig moet zijn met studenten opleiden, kijken wij verder met de onderzoekslijn TEL. We vragen ons bijvoorbeeld af waarom bepaalde onderwijstechnologieën goed werken en andere niet. Met de resultaten uit het TELprogramma bekijken onze onderzoekers hoe de combinatie van techniek en traditioneel onderwijs (Blended Learning) optimaal wordt benut. Zodat jij deze kennis makkelijk kunt toepassen.

Zo weten we inmiddels uit de literatuur dat Blended Learning minstens zo effectief is als traditioneel onderwijs, mits de integratie goed ontworpen is. Binnen deze onderzoekslijn kijken we daarom onder andere naar: instructional design, motivatie en leerdoelen, betrokkenheid, zelfsturend leren en ruimtelijk inzicht voor onderwijs waarbij 3 dimensies van belang zijn. De resultaten uit de verschillende studies worden teruggekoppeld aan jouw als docent en aan de blokcoördinatoren. Op deze manier kun jij de nieuwe bevindingen gebruiken om het huidige onderwijs kwalitatief te verbeteren. En om deze beter op de behoeften van de student aan te laten sluiten. 

Voorbeelden van onderwijstechnologie

In het LUMC worden verschillende onderwijstechnologieën al toegepast in het medisch onderwijs. Je kunt hierbij denken aan online leervormen zoals Massive Open Online Courses (MOOC’s) en Small Private Online Courses (SPOC’s), Virtual- en Augmented Reality (VR en AR) simulaties en 360 graden video’s. Om te kijken hoe nieuwe technieken het medisch onderwijs nog meer kunnen verbeteren lopen er verschillende onderzoeksprojecten:

  • Van medische MOOCs hebben we onderzocht wat de kwaliteit is van het materiaal en op welke manier we deze materialen aan kunnen laten sluiten bij onze onderwijsactiviteiten. Daarbij is ook gekeken welk effect de motivatieprofielen en de leerdoelen van de deelnemers hebben op het succesvol inzetten van online learning. Momenteel verkennen we de online communicatie tussen docent en student en tussen studenten onderling. En hoe we die communicatie kunnen verbeteren om zo het leereffect te verhogen.
  • Voor masterstudenten Interne Geneeskunde worden er speciale SPOC’s, 360 graden video’s en VR- en AR-toepassingen ontwikkeld om het leerproces van de coassistent te verrijken. We bekijken daarbij ook of de technieken ook toepasbaar zijn in ander coschap onderwijs.
  • Ook binnen het anatomisch- en chirurgisch onderwijs wordt geëxperimenteerd met AR-modellen. Hierbij wordt gekeken of deze driedimensionale manier van lesgeven effectief is voor studenten. De effectiviteit van deze manier van lesgeven blijkt erg afhankelijk te zijn van het ruimtelijk inzicht van de individuele student. En biedt dus niet zomaar voor elke student een voordeel.

Naar een effectief onderwijsprogramma

Blended Learning speelt meer en meer een centrale rol binnen het onderwijs in het LUMC. Door gedegen onderzoek komen we erachter welke onderwijstechnologieën daarbij het meest effectief zijn en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet in ons curriculum.  

Contactinformatie

Wil je weten of het onderzoeksprogramma Technology Enhanced Learning (TEL) ook iets kan betekenen voor jouw onderwijs? Neem dan contact op met Peter de Jong, senior onderzoeker binnen de onderzoekslijn.Peter_2.jpg

E-mail Peter de Jong: p.g.m.de_jong@lumc.nl