Voor studenten, cursisten en aios

Privacyverklaring opleidingen en cursussen

Volgt u bij het LUMC een cursus, opleiding of studie of andere activiteit voor uw persoonlijke of professionele ontwikkeling? Dan schrijven wij u in als student of cursist en verwerken we uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verwerken

Met verwerken bedoelen we dat we uw persoonsgegevens opslaan, aanvullen, verstrekken aan docenten en onderwijsondersteuners. Na verloop van tijd verwijderen we uw gegevens weer. Deze gegevens hebben wij nodig om uw studie bij het LUMC mogelijk te maken en om alle diensten daarvoor te kunnen leveren. Het LUMC maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het LUMC toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Let op: Bent u een aios in dienst van het LUMC, dan geldt het privacybeleid voor medewerkers. Deze vindt u via Albinusnet, het intranet van het LUMC.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het LUMC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het LUMC er verantwoordelijk voor is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wat en waarom?

Om u goed te begeleiden tijdens uw opleiding is het noodzakelijk gegevens van u te verwerken: bijvoorbeeld uw ingeleverde studieopdrachten, studieresultaten of opleidingsplan. Deze worden in een (digitaal) studentendossier vastgelegd. Behalve uw studiegegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren. En om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met iemand anders.

In sommige gevallen delen wij een aantal persoonsgegevens van u met een andere partij, zoals een overheidsinstantie, werkgever of samenwerkingspartner. Bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting of samenwerkingsverband ten behoeve van uw opleiding. Met verwerkers worden altijd schriftelijke afspraken gemaakt. Daarmee waarborgen we de zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het LUMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. We nemen daarbij de Archiefwet in acht. 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals: recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op dataportabiliteit en beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Lees hier hoe u aanspraak kunt maken op uw privacyrechten.