LuVaCs Shared Care

LuVaCs is een acroniem voor een drietal complexe systemische auto-immuunziekten: Lupus-, Vasculitis- en Complement-geassocieerde Systeemziekten
Wat is LuVaCs Shared Care?

LuVaCs Shared Care is een regionaal initiatief waaraan het LUMC en de regionale ziekenhuizen in de omgeving van het LUMC samenwerken om de zorg voor patiënten met een zeldzame systemische auto-immuunziekte (ook wel 'systeemziekte' genoemd) te optimaliseren.

LuVaCs is een acroniem voor een drietal complexe systemische auto-immuunziekten: Lupus-, Vasculitis- en Complement-geassocieerde Systeemziekten. Met dit acroniem worden 3 aandoeningen bij elkaar gebracht waarvoor in het LUMC al jarenlange expertise bestaat.

 • Systemische Lupus Erythematosus (SLE): o.a. patiënten met lupus nefritis, cerebrale of neuropsychiatrische SLE of SLE patiënten met een kinderwens
 • ANCA geAssocieerde Vasculitis (AAV), ook wel kleine vaten vasculitis genoemd: o.a. patiënten met granulomateuze polyangiitis (GPA, voorheen ziekte van Wegener), microscopische polyangiitis (MPA) of eosinofiele granulomateuze polyangiitis (eGPA, voorheen ziekte van Churg-Strauss)
 • Complement-gemedieerde systeemziekten: o.a. patiënten met een C3 glomerulopathie, atypische hemoytisch uremisch syndroom, dense deposit disease en membranoproliferatieve glomerulonefritis

Aan de rechterzijde leest u meer over de 'Shared Care' en hoe verschillende zorgverleners zowel binnen als buiten het LUMC samenwerken om de beste zorg voor patiënten met een complexe systeemziekte te organiseren.

Shared Care in de regio

Shared Care kan variëren per patiënt, per behandelaar, per regionaal ziekenhuis. Deze samenwerking tussen het LUMC en regionale ziekenhuizen is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg voor LuVaCs patiënten.

Het organiseren van medisch-specialistische zorg voor de LuVaCs aandoeningen is complex omdat het zeldzame ziekten zijn, chronische ziekten zijn en de aandoening vrijwel elke orgaan kan aantasten. Patiënten hebben dan ook een diverse ziektepresentatie en worden door veel verschillende medisch specialisten behandeld in zowel regionale als academische ziekenhuizen. Omdat de LuVaCs aandoeningen zeldzaam zijn, is een bepaald mate van expertise en scholing noodzakelijk om patiënten de beste zorg te leveren. Daarom heeft het LUMC de regionale ‘LuVaCs Shared Care’ geïnitieerd. Shared Care omhelst dat we als ziekenhuizen samen eraan werken om de optimale behandeling voor LuVaCs patiënten te leveren.

Het LUMC heeft samen met de omliggende, regionale ziekenhuizen de zorg voor LuVaCs patiënten afgestemd. Immers is er in regionale als academische ziekenhuizen reeds veel expertise aanwezig, die in het LuVaCs Shared Care regionaal transparant en toegankelijk  worden. Daar waar nodig, kan de zorg voor LuVaCs patiënten gezamenlijk geleverd worden door behandelaren in regionale en academische ziekenhuizen. Door de LuVaCs Shared Care is het mogelijk om als artsen samen met de patiënt uw ziekte te behandelen ongeacht of u behandeld wordt in een academisch expertisecentrum of een regionaal ziekenhuis. Hierbij is onze filosofie ‘Dichter bij expertise in de breedte en sneller bij expertise in de diepte’.

Betrokken ziekenhuizen

LuVaCs Shared Care is een regionaal initiatief waaraan het LUMC en de regionale ziekenhuizen in de omgeving van het LUMC samenwerken om de zorg voor patiënten met een zeldzame systemische auto-immuunziekte (ook wel 'systeemziekte' genoemd) te optimaliseren.

Wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat de patiënt centraal. Een belangrijk doel van ons onderzoek is namelijk het verbeteren van de zorg voor patiënten. Meer over het onderzoek kan op de volgende pagina gevonden worden.

Patiëntenzorg

LuVaCs Shared Care is een regionaal initiatief waaraan het LUMC en de regionale ziekenhuizen in de omgeving van het LUMC samenwerken om de zorg voor patiënten met een zeldzame systemische auto-immuunziekte (ook wel 'systeemziekte' genoemd) te optimaliseren.

LuVaCs is een acroniem voor een drietal complexe systemische auto-immuunziekten: Lupus-, Vasculitis- en Complement-geassocieerde Systeemziekten. Met dit acroniem worden 3 aandoeningen bij elkaar gebracht waarvoor in het LUMC al jarenlange expertise bestaat. 

 • Systemische Lupus Erythematosus (SLE): o.a. patiënten met lupus nefritis, cerebrale of neuropsychiatrische SLE of SLE patiënten met een kinderwens
 • ANCA geAssocieerde Vasculitis (AAV), ook wel kleine vaten vasculitis genoemd: o.a. patiënten met granulomateuze polyangiitis (GPA, voorheen ziekte van Wegener), microscopische polyangiitis (MPA) of eosinofiele granulomateuze polyangiitis (eGPA, voorheen ziekte van Churg-Strauss)
 • Complement-gemedieerde systeemziekten: o.a. patiënten met een C3 glomerulopathie, atypische hemoytisch uremisch syndroom, dense deposit disease en membranoproliferatieve glomerulonefritis

Praktische informatie voor patienten

Een afspraak of een behandeltraject in het ziekenhuis is vaak al spannend genoeg. Wij doen er daarom alles aan om uw verblijf zo prettig en vlot mogelijk te laten verlopen. Voorop staat dat u steeds de centrale rol speelt bij alles wat er met u tijdens het behandeltraject gebeurt. 

Er werken veel verschillende specialismen samen binnen het LuVaCs Shared Care. Doorgaans wordt u door uw behandelend arts of huisarts verwezen middels een verwijsbrief naar een specialisme die het meest betrokken is bij uw aandoening. Indien er twijfel bestaat, dient de verwijsbrief gericht te zijn aan de internist-nefroloog (Afdeling Nierziekten) of de reumatoloog (Afdeling Reumatologie). Alle verwijsbrieven worden door een medisch-specialist beoordeeld om te kijken bij welke specialist(-en) u het beste een afspraak kunt krijgen.

Een afspraak of een behandeltraject in het ziekenhuis is vaak al spannend genoeg. Wij doen er daarom alles aan om uw verblijf zo prettig en vlot mogelijk te laten verlopen. Voorop staat dat u steeds de centrale rol speelt bij alles wat er met u tijdens het behandeltraject gebeurt. 

Er werken veel verschillende specialismen samen binnen het LuVaCs Shared Care. Doorgaans wordt u door uw behandelend arts of huisarts verwezen middels een verwijsbrief naar een specialisme die het meest betrokken is bij uw aandoening. Indien er twijfel bestaat, dient de verwijsbrief gericht te zijn aan de internist-nefroloog (Afdeling Nierziekten) of de reumatoloog (Afdeling Reumatologie). Alle verwijsbrieven worden door een medisch-specialist beoordeeld om te kijken bij welke specialist(-en) u het beste een afspraak kunt krijgen.

U kunt ook een second opinion aanvragen. 

Voorafgaand aan uw eerste bezoek wordt doorgaans uitgebreid bloed- en/of urine-onderzoek gedaan. Tijdens het eerste consult wordt u uitvoerig onderzocht en wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Ziektes en aandoeningen

LuVaCs is een acroniem voor een drietal complexe systemische auto-immuunziekten: Lupus-, Vasculitis- en Complement-geassocieerde Systeemziekten. Met dit acroniem worden 3 aandoeningen bij elkaar gebracht waarvoor in het LUMC al jarenlange expertise bestaat. 

 • Systemische Lupus Erythematosus (SLE): o.a. patiënten met lupus nefritis, cerebrale of neuropsychiatrische SLE of SLE patiënten met een kinderwens
 • ANCA geAssocieerde Vasculitis (AAV), ook wel kleine vaten vasculitis genoemd: o.a. patiënten met granulomateuze polyangiitis (GPA, voorheen ziekte van Wegener), microscopische polyangiitis (MPA) of eosinofiele granulomateuze polyangiitis (eGPA, voorheen ziekte van Churg-Strauss)
 • Complement-gemedieerde systeemziekten: o.a. patiënten met een C3 glomerulopathie, atypische hemoytisch uremisch syndroom, dense deposit disease en membranoproliferatieve glomerulonefritis

LuVaCs is een acroniem voor een drietal complexe systemische auto-immuunziekten: Lupus-, Vasculitis- en Complement-geassocieerde Systeemziekten. Met dit acroniem worden 3 aandoeningen bij elkaar gebracht waarvoor in het LUMC al jarenlange expertise bestaat. 

 • Systemische Lupus Erythematosus (SLE): o.a. patiënten met lupus nefritis, cerebrale of neuropsychiatrische SLE of SLE patiënten met een kinderwens
 • ANCA geAssocieerde Vasculitis (AAV), ook wel kleine vaten vasculitis genoemd: o.a. patiënten met granulomateuze polyangiitis (GPA, voorheen ziekte van Wegener), microscopische polyangiitis (MPA) of eosinofiele granulomateuze polyangiitis (eGPA, voorheen ziekte van Churg-Strauss)
 • Complement-gemedieerde systeemziekten: o.a. patiënten met een C3 glomerulopathie, atypische hemoytisch uremisch syndroom, dense deposit disease en membranoproliferatieve glomerulonefritis

Hieronder leest u meer over deze aandoeningen.

Complement-gemedieerde systeemziekten

C3-glomerulopathie (C3G) is een zeldzame nierziekte, die wordt veroorzaakt door een fout in een deel van het afweersysteem. De aandoening – die ook bekend staat als C3 nefropathie - komt bij ongeveer 1 op de 100.000 mensen voor. Het LUMC is een landelijk expertisecentrum op het gebied van C3G, waardoor het mogelijk is om snel een diagnose te stellen en u de best mogelijke zorg te leveren.

ANCA geassocieerde Vasculitis (AAV)

ANCA geassocieerde vasculitis (AAV) wordt ook wel de kleine vaten vasculitis genoemd. Door een ontstekingsproces worden bloedvaten beschadigd en afgesloten en ontstaat er schade aan de weefsels en organen waar deze bloedvaten lopen. Als het vermoeden bestaat dat u een ANCA geassocieerde vasculitis heeft, wordt u in het LUMC geholpen door een team dat gespecialiseerd is in de behandeling hiervan.

Systemische Lupus Erythematosus (SLE)

SLE is de afkorting voor de ziekte Systemische Lupus Erythematodes, beter bekend als Lupus. SLE is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem (immuunsysteem) zich tegen het eigen lichaam keert. Als het vermoeden bestaat dat u SLE heeft, wordt u in het LUMC geholpen door een team dat is gespecialiseerd in de behandeling van SLE.

Verwijzers

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen.

Voor huisartsen die niet bij ZorgDomein zijn aangesloten geldt dat alle nieuwe patiënten schriftelijk (per post) aangemeld dienen te worden door middel van een verwijsbrief aan het hoofd van de polikliniek.

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen.

Voor huisartsen die niet bij ZorgDomein zijn aangesloten geldt dat alle nieuwe patiënten schriftelijk (per post) aangemeld dienen te worden door middel van een verwijsbrief aan het hoofd van de polikliniek.

In deze verwijsbrief dienen te worden vermeld:

 • persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
 • naam van de verwijzer
 • reden van verwijzing en voorgeschiedenis
 • aanduiding van de termijn waarin de patiënt gezien moet worden
 • gebruikte medicatie

Op grond van verwijsbrief en de capaciteit wordt vastgesteld of de patiënt kan worden geaccepteerd en zo ja, de termijn waarbinnen de patiënt gezien dient te worden. Medewerkers van de polikliniek nodigen de patiënt vervolgens uit, telefonisch of schriftelijk, voor een afspraak voor een eerste polikliniek bezoek. De huisarts ontvangt een schriftelijke bevestiging van de eerste afspraak, dan wel een bericht van afwijzing.

Adressen en telefoonnummers vindt u hier.

Shared Care binnen het LUMC

De zorg voor LuVaCs patiënten is vaak multidisciplinair. Multidisciplinair wil zeggen dat meerdere artsen van een verschillend specialisme betrokken zijn bij uw behandeling. In het LUMC is deze multidisciplinaire zorg georganiseerd onder de LuVaCs polikliniek.

Om deze zorg efficiënt en patiëntvriendelijk te structureren, zijn er speciaal plekken op spreekuren voor LuVaCs patiënten georganiseerd bij de meest betrokken disciplines: Reumatologie, Longziekten, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Klinische genetica en Oogheelkunde. Indien nodig, is het dan ook mogelijk om op één en dezelfde dag meerdere specialisten te bezoeken. 

Op de LuVaCs polikliniek wordt u behandeld door een vast team van specialisten met speciale aandacht en expertise voor de LuVaCs aandoeningen. Ook leiden wij artsen op tot medisch specialist die op roulerende basis onderdeel zijn van het LuVaCs behandelteam. Regelmatig overlegt dit behandelteam met elkaar en met de andere betrokken specialisten om de beste zorg voor u te leveren. Iedere patiënt wordt behandeld door een vast behandelteam. 

Zorg binnen het LUMC

De zorg voor LuVaCs patiënten is vaak multidisciplinair. Multidisciplinair wil zeggen dat meerdere artsen van een verschillend specialisme betrokken zijn bij uw behandeling. In het LUMC is deze multidisciplinaire zorg georganiseerd onder de LuVaCs polikliniek.

Om deze zorg efficiënt en patiëntvriendelijk te structureren, zijn er speciaal plekken op spreekuren voor LuVaCs patiënten georganiseerd bij de meest betrokken disciplines: Reumatologie, Longziekten, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Klinische genetica en Oogheelkunde. Indien nodig, is het dan ook mogelijk om op één en dezelfde dag meerdere specialisten te bezoeken. 

De zorg voor LuVaCs patiënten is vaak multidisciplinair. Multidisciplinair wil zeggen dat meerdere artsen van een verschillend specialisme betrokken zijn bij uw behandeling. In het LUMC is deze multidisciplinaire zorg georganiseerd onder de LuVaCs polikliniek.

Om deze zorg efficiënt en patiëntvriendelijk te structureren, zijn er speciaal plekken op spreekuren voor LuVaCs patiënten georganiseerd bij de meest betrokken disciplines: Reumatologie, Longziekten, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Klinische genetica en Oogheelkunde. Indien nodig, is het dan ook mogelijk om op één en dezelfde dag meerdere specialisten te bezoeken. 

Op de LuVaCs polikliniek wordt u behandeld door een vast team van specialisten met speciale aandacht en expertise voor de LuVaCs aandoeningen. Ook leiden wij artsen op tot medisch specialist die op roulerende basis onderdeel zijn van het LuVaCs behandelteam. Regelmatig overlegt dit behandelteam met elkaar en met de andere betrokken specialisten om de beste zorg voor u te leveren. Iedere patiënt wordt behandeld door een vast behandelteam. 

Zorgpaden

Naast de LuVaCs polikliniek is er in het LUMC multidisciplinaire zorg georganiseerd in zogenaamde zorgpaden. Deze zorgpaden zijn ingericht voor ingewikkelde problemen die LuVaCs patiënten kunnen tegenkomen waarvoor intensief onderzoek en begeleiding vanuit het LUMC nodig is.

Afspraak maken voor het zorgpad

Een afspraak maken voor het zorgpad kan middels een verwijsbrief van uw behandelend arts of huisarts. De verwijsbrief dient gericht te zijn aan de internist-nefroloog (Afdeling Nierziekten) of de reumatoloog (Afdeling Reumatologie). Alle verwijsbrieven worden door een medisch specialist beoordeeld om te kijken of het zorgpad geschikt is voor uw situatie. U kunt zich vanuit heel Nederland naar een zorgpad laten verwijzen. 

Betrokken poliklinieken, verpleegafdelingen en disciplines

Betrokken specialisten

Binnen LuVaCs Shared Care zijn er per ziekenhuis vaste contactpersonen die een aanspreekpunt vormen binnen het regionaal netwerk. Deze contactpersonen kunnen u helpen met bijvoorbeeld het vinden van de juiste specialist voor uw klachten.