Wetenschappelijk onderzoek

Algemeen

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat de patiënt centraal. Een belangrijk doel van ons onderzoek is namelijk het verbeteren van de zorg voor patiënten. 

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Omdat onze onderzoeken reiken vanaf de patiënt tot aan het laboratorium, noemen we ons onderzoek 'translationeel'. Hierbij staat centraal dat we ontdekkingen in ons laboratorium naar het mechanisme van deze ziekten, altijd proberen te vertalen naar de patiënt toe. Maar ook andersom, patiënten en ziektekenmerken die we niet goed begrijpen, proberen we in het laboratorium te ontrafelen. 

Ons klinisch wettenschappelijke laboratorium is het Einthoven Laboratory. De hoofdonderzoeker op het gebied van systemische autoimmuunziekten (LuVaCs aandoeningen) met speciale aandacht voor auto-immuun gemedieerde glomerulonefritis, is Onno Teng. Ons klinisch onderzoek wordt ondersteund door de Klinische Research unit Interne Geneeskunde (KRIG). Volgens strikte onderzoeksprotocollen en regelgeving worden hier uw gegevens en bijvoorbeeld bloed verzameld voor wetenschappelijke studies.