Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Dit betekent dat het LUMC rekening houdt met de gevolgen van acties op mens, dier, milieu en samenleving. Zo gaan we zorgvuldig om met energie en grondstoffen en beperken en scheiden we (medisch) afval. Het LUMC geeft hiermee het voorbeeld. Lees meer over het LUMC en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mens, dier en milieu

Het LUMC heeft een grote verantwoordelijkheid als academisch ziekenhuis met ruim 8000 medewerkers. We gaan dan ook zorgvuldig om met mensen, proefdieren en het milieu. Daar draagt iedere medewerker aan bij. Via de zorg aan onze patiënten, onderzoek en onderwijs of in een andere rol.

Gendergelijkheid

In het kader van de Gender Equality Strategy van de Europese Commissie voor 2020-2025 zet de Europese Commissie zich in voor het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Als deelnemende onderzoeksorganisatie ondersteunt het Leids Universitair Medisch Centrum deze acties als onderdeel van onze eigen inzet voor gendergelijkheid. Het Gender Equality Plan beschrijft de maatregelen, activiteiten en middelen die beschikbaar zijn om deze doelstellingen te ondersteunen.