Regenerative medicine (speerpunt)

Regenerative medicine staat voor innovatieve nieuwe behandelingen gericht op functieherstel van zieke cellen, weefsels en organen. Dit doen we door cellen, weefsels en orgaanfuncties te repareren, te vervangen of te herstellen na opgelopen schade. Denk hierbij aan therapie voor chronische ziekten zoals diabetes, nierziekten en oogaandoeningen.

In 2007 is in het LUMC de eerste Nederlandse transplantatie van de eilandjes van Langerhans uitgevoerd. Patiënten met een ernstige vorm van diabetes type 1 komen hiervoor in aanmerking. Met deze eilandjes kan het lichaam van de patiënt zelf weer insuline produceren en is de patiënt niet langer afhankelijk van andere behandelingen. We zijn het enige centrum in Nederland dat deze behandeling uitvoert.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan om hartschade en ritmestoornissen beter te begrijpen en te behandelen. Hoe kan het hart zelf in staat worden gesteld om schade en een verstoord ritme te herstellen? Voor hartpatiënten kan gentherapie mogelijk bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en prognose van leven.