Waarde- en datagedreven zorg

De zorgprocessen van het LUMC zijn zoveel mogelijk waardegedreven. Dit betekent dat we de zorg of behandeling samen met patiënten kiezen. Het uitgangspunt hierbij is de waarde die het toevoegt aan de kwaliteit van leven. Hiermee volgen we de Value Based Healthcare werkwijze. De zorg en het team van zorgverleners wordt afgestemd op behoeften en voorkeuren van patiënten.
Waarde- en datagedreven zorg in het LUMC: arts beslist samen met de patiënt over de zorg

Verbeteren zorg patiënten

In het LUMC zijn zo’n 16 zorgteams bezig met waardegedreven zorg. Alle zorgverleners uit het team brengen samen met IT deskundigen, zorgmanagers en patiënten het zorgpad in kaart. Ze formuleren de belangrijkste zorguitkomsten en verzamelen de data op deze uitkomsten. Dit zijn naast klinische waarden ook ervaringen van patiënten. In een dashboard komt alle relevante informatie samen. Hiermee kunnen we de zorg en zorgkosten continu verbeteren. Ook kunnen we zo uiteindelijk de communicatie richting en met patiënten verbeteren. 

Ervaringen patiënten: PROMS en PREMS

Om de patiëntenzorg te verbeteren gebruikt het LUMC PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures). PROMs zijn vragenlijsten waarmee we meten hoe patiënten zich voelen en hoe zij functioneren. Hiermee kijken we welk effect ziekte en behandelingen op patiënten hebben. De uitkomsten gebruiken we bijvoorbeeld om medicatie te wijzigen of extra ondersteuning of informatie te bieden. De vragenlijsten worden regelmatig ingevuld en samen met de klinische uitkomsten besproken. Patiënten worden zo actief betrokken bij het behandelplan. PREMs zijn vragenlijsten over hoe patiënten de zorg (hebben) ervaren.

Waardegedreven zorg in de praktijk

Een voorbeeld is het LUMC-zorgteam van Brughoektumoren. Patiënten vullen vragenlijsten in die de subjectieve kwaliteit van leven (PROMs) meten. Deze worden besproken tijdens de consulten. Eens per maand kijkt dit zorgteam naar de gegevens en bespreekt verbeterprojecten. Hierdoor is er niet alleen aandacht voor individuele patiënten, maar ook voor een goede organisatie van zorg en mogelijke verbeteringen. Een patiëntenpanel denkt mee over de juiste informatievoorziening en stappen in het zorgpad.

Meer weten?

Bent u zelf patiënt of cliënt van het LUMC en wilt u meer weten over Waardegedreven zorg? Of heeft u verbetersuggesties? Richt u zich dan tot de Cliëntenraad van het LUMC. Bent u zorgverlener binnen het LUMC, neemt u dan contact op met projectleider Nienke Hendriks van de Weem.

Campagne samen beslissen

Zorgprofessional en patiënt beslissen samen over de best passende zorg