Cliëntenraad

Patiënten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) praten via de Cliëntenraad mee over het beleid. Bijvoorbeeld over het parkeerbeleid en de samenwerkingen met andere ziekenhuizen. Leden van de Cliëntenraad richten zich op het belang van patiënten en bezoekers binnen het LUMC. Wij zoeken steeds verbeterpunten door het oog van patiënten, naasten en bezoekers. Kan iets beter of anders? Dan maken wij ons daar hard voor.

Meedenken en adviseren

Wij overleggen als leden van de Cliëntenraad minimaal 4 keer per jaar met de Raad van Bestuur (RvB) over de gang van zaken in het LUMC. Wij denken en praten mee over nieuwe ontwikkelingen. Ook bespreken we zaken die ons zijn opgevallen of die we hebben gehoord van patiënten en bezoekers. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB.

 

De belangrijkste vragen die de Cliëntenraad bij alles stelt:

  • Wat zijn de gevolgen voor de patiënten?
  • Zijn de belangen van de patiënten meegenomen?
  • Is naar de mening van patiënten gevraagd?

Ervaringen van u als patiënt

We maken gebruik van de ervaringen van patiënten en bezoekers. Zo hebben wij na opmerkingen van patiënten de inrichting van wachtkamers en de toegankelijkheid van het restaurant besproken. De Cliëntenraad bevordert ook de betrokkenheid van patiënten bij ontwikkelingen gericht op verbetering en vernieuwing van de zorg. Dit doen we door deelname aan LUMC-werkgroepen die hiermee bezig zijn.

Uw mening telt: neem contact op

Heeft u vragen, ideeën of ervaringen die u wilt delen met de Cliëntenraad? Stuur ons dan een e-mail: Clientenraad@lumc.nl.

Wilt u meer lezen over wat de Cliëntenraad doet? Bekijk dan de informatiefolder.