LUMC Vrienden Stichting

Waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en hun familie, dat is waar de LUMC Vrienden Stichting voor staat. Met uw steun bevorderen wij het welzijn van patiënten en hun naasten in het LUMC.

ANBI

Logo Anbi.jpg

De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt als donateur uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.