Vrienden Stichting

Over de LUMC Vrienden Stichting

Het LUMC heeft de ambitie om grensverleggend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en innovatief onderwijs, als op het gebied van vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Bij financiering gaat het altijd over medische, patiënt gerelateerde onderwijs- of onderzoekskosten. De LUMC Vrienden Stichting is opgericht om aanvullende financiering te realiseren voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers in het LUMC.

Bestuur en adviseur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 bestuurders en een adviseur. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

  • Mw. B. Engelberts, voorzitter
  • Mw. drs. G.J.M. van den Maagdenberg
  • Prof. H. Pijl, bestuurslid
  • Dhr. W.R.J. Idema, secretaris
  • Mw. C.F. van de Voorde RA, Directeur Financiën (adviseur)

Statuten en Reglementen

Het document 'Afschrift akte van oprichting, LUMC Vrienden Stichting' en 'Afschrift akte van fusie, LUMC Vrienden Stichting en WAKF' zijn op te vragen via vrienden@lumc.nl.

Verantwoording en Gedragscodes

Wij geven u graag inzicht in ons beleid, ons werk en onze regels en cijfers.

Richtlijnen en gedragscodes

De Vrienden Stichting vindt transparantie en naleving van gedragsregels en wetgeving van de goededoelenbranche belangrijk.