Over privacy en uw bijbehorende rechten

Privacyrechten

Als u bij het LUMC komt, schrijven we u in als patiënt. Dan verwerken we uw persoonsgegevens. Dit doen wij ook als u student of medewerker bent. Hieronder leest u welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Privacybeleid

Als u meer over dit onderwerp wilt weten, kunt u lezen over ons privacybeleid.

Bezwaar maken gebruik medische gegevens voor onderzoek (voor patiënten)

Deelname aan onderzoek

Uw behandelend arts kan uw medewerking vragen voor wetenschappelijk onderzoek. U bent niet verplicht daaraan mee te doen. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en uw eerder verleende toestemming weer intrekken. Dit kunt u aangeven bij uw arts. 

Wij vragen altijd uw toestemming om deel te nemen aan onderzoek. Alleen in bijzondere gevallen gebeurt dat niet. Daarbij kunt u denken aan grote onderzoeken die belangrijk zijn voor onze samenleving, zoals bij COVID-19. Een toetsingscommissie bekijkt wanneer dat kan.

Deelname aan onderzoek

Uw behandelend arts kan uw medewerking vragen voor wetenschappelijk onderzoek. U bent niet verplicht daaraan mee te doen. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en uw eerder verleende toestemming weer intrekken. Dit kunt u aangeven bij uw arts. 

Wij vragen altijd uw toestemming om deel te nemen aan onderzoek. Alleen in bijzondere gevallen gebeurt dat niet. Daarbij kunt u denken aan grote onderzoeken die belangrijk zijn voor onze samenleving, zoals bij COVID-19. Een toetsingscommissie bekijkt wanneer dat kan.

Voor dit soort onderzoek hergebruiken we dan uw gegevens, beelden of lichaamsmateriaal. We verzamelen niets extra’s.  Ook moet het onderzoek aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Uw naam wordt niet gebruikt. Alle gegevens, beelden en lichaamsmaterialen krijgen een code. Zo weet niemand dat het om u gaat.
  • Er is geen risico voor uw gezondheid.
  • Het is moeilijk of bijna onmogelijk om toestemming te vragen. Bijvoorbeeld wanneer u bent overleden, verhuisd of wanneer u niet meer onder behandeling bent in het LUMC. 

Bezwaar gebruik gegevens

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens, beelden en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u dit terugvinden in mijnLUMC. U vindt die informatie onder de tab ‘Bezwaar tegen algemeen onderzoek’. Meer informatie over meedoen aan onderzoek en over welke gegevens we gebruiken, vindt u op de pagina Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Persoonsgegevens inzien (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten 

Kopie medisch dossier: u kunt altijd een kopie van uw medisch dossier opvragen. Dat kunt u doen via het hoofd van de afdeling of u kunt een kopie aanvragen via een digitaal formulier. Lees voor u een kopie aanvraagt eerst de toelichting.

Voor patiënten 

Kopie medisch dossier: u kunt altijd een kopie van uw medisch dossier opvragen. Dat kunt u doen via het hoofd van de afdeling of u kunt een kopie aanvragen via een digitaal formulier. Lees voor u een kopie aanvraagt eerst de toelichting.

Voor studenten en medewerkers 

De persoonsgegevens waarover wij beschikken, kunt u inzien. Deze kunt u aanvragen via een digitaal formulier 

(Persoons)gegevens wijzigen (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten 

U mag uw (persoons)gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we uw geboortedatum of naam verkeerd hebben verwerkt. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen mening toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Daarnaast mag u om een wijziging vragen als uw persoonsgegevens onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u uw (persoons)gegevens wilt wijzigen of iets wilt toevoegen, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. U kunt dit ook doen via een digitaal aanvraagformulier.

Voor patiënten 

U mag uw (persoons)gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we uw geboortedatum of naam verkeerd hebben verwerkt. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen mening toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Daarnaast mag u om een wijziging vragen als uw persoonsgegevens onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u uw (persoons)gegevens wilt wijzigen of iets wilt toevoegen, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. U kunt dit ook doen via een digitaal aanvraagformulier.

Voor studenten en medewerkers 

U mag uw persoonsgegevens laten wijzigen. Dit houdt in dat u het LUMC mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. U kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier.

U kunt om rectificatie vragen als uw (persoons)gegevens: 

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op enige wijze in strijd met een wet worden gebruikt.

Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen.  

Persoonsgegevens vernietigen (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten 

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier (of dat van uw kind). Dit heet het recht op vergetelheid. U kunt hierom vragen door het invullen van een digitaal formulier.

U mag vragen om vernietiging van het gehele dossier of een gedeelte daarvan. In de meeste gevallen wordt uw dossier vernietigd. Soms gebeurt dat niet. Bijvoorbeeld wanneer uw arts denkt dat het in uw eigen belang is het te bewaren. Uw arts heeft namelijk zorgplicht. In zo’n geval kunt u hierover met uw arts in gesprek. Het LUMC mag vernietiging ook weigeren als er op grond van een wet of voorschrift een verplichting is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw medisch dossier moeten wij ten minste 115 jaar bewaren.   

Voor patiënten 

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier (of dat van uw kind). Dit heet het recht op vergetelheid. U kunt hierom vragen door het invullen van een digitaal formulier.

U mag vragen om vernietiging van het gehele dossier of een gedeelte daarvan. In de meeste gevallen wordt uw dossier vernietigd. Soms gebeurt dat niet. Bijvoorbeeld wanneer uw arts denkt dat het in uw eigen belang is het te bewaren. Uw arts heeft namelijk zorgplicht. In zo’n geval kunt u hierover met uw arts in gesprek. Het LUMC mag vernietiging ook weigeren als er op grond van een wet of voorschrift een verplichting is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw medisch dossier moeten wij ten minste 115 jaar bewaren.   

Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als dat deel niet belangrijk is voor uw behandeling. Het kan ook niet als het verwijderen een vertekend beeld geeft van het geheel. 

Voor studenten en medewerkers 

U kunt het LUMC vragen uw persoonsgegevens te wissen in de volgende situaties: 

  • de organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig;
  • u trekt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in;
  • de organisatie verwerkt uw persoonsgegevens terwijl dat niet mag (onrechtmatig), bijvoorbeeld omdat de organisatie geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking;
  • de organisatie bewaart uw gegevens langer dan wettelijk mag;

U kunt u verzoek indienen via een digitaal formulier.

Klacht indienen (patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten 

Heeft u een klacht over hoe het LUMC omgaat met uw persoonlijke gegevens? Kijk hiervoor op de pagina Klacht indienen. Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@lumc.nl of de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming.

Voor patiënten 

Heeft u een klacht over hoe het LUMC omgaat met uw persoonlijke gegevens? Kijk hiervoor op de pagina Klacht indienen. Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@lumc.nl of de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming.

Voor studenten en medewerkers 

U kunt een klacht indienen wanneer onze organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming via een digitaal formulier. Het is ook mogelijk uw privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming.

Persoonsgegevens overdragen (voor patiënten, studenten en medewerkers)

U heeft het recht uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander ziekenhuis of een andere organisatie. Dit heet recht op dataportabiliteit. Het gaat hier alleen om digitale gegevens. Het zijn persoonsgegevens die het LUMC óf met toestemming van u verwerkt óf om de uitvoering van een overeenkomst met u. U kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier.

Bewaartermijn van uw verzoek

Het LUMC bewaart de persoonsgegevens die u invult op de bovenstaande formulieren 7 jaar.