Medisch dossier

Het LUMC legt uw persoonlijke gegevens vast in een online patiëntendossier. In dit medisch dossier staat informatie over uw gezondheidssituatie, eerdere onderzoeken en behandelingen. En gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis. U kunt uw medisch dossier altijd inzien.

Medische fotografie

Uw behandelend arts kan u doorsturen naar een medisch fotograaf in het LUMC. Deze foto’s zijn een hulpmiddel en komen in uw medisch dossier. Bijvoorbeeld bij het bepalen van een behandeling,, maken van een beoordeling of bekijken van uw ziekteverloop. Als u niet meewerkt aan medisch fotowerk dan heeft dat geen gevolgen. Niet voor uw behandeling of voor de relatie met uw arts.