Alumni Vereniging

De LUMC Alumni Vereniging is opgericht om de band tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en zijn alumni te versterken, anderzijds om de band van de alumni onderling te versterken.
Over de Alumni Vereniging

De LUMC Alumni Vereniging is in 1996 opgericht om enerzijds de band tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en zijn alumni te versterken, anderzijds om de band van de alumni onderling te versterken. 

De vereniging  is er voor iedereen die in Leiden Geneeskunde, Biomedische wetenschappen,  Klinische Technologie, Farmacie of Vitality and Ageing heeft gestudeerd. Die in  Leiden hun specialistenopleiding volg(d)en of binnen het Leids Universitair  Medisch Centrum een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onderwijs,  onderzoek of patiëntenzorg.  Via het alumni-netwerk blijft u in contact met oud-studiegenoten en contacten, ervaringen en discussies worden gedeeld.  Als vereniging willen we van blijvende betekenis zijn voor onze alumni door onderlinge contacten en kennisuitwisseling te stimuleren. Daarnaast informeren wij onze alumni op structurele basis over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en binnen het LUMC.

De vereniging organiseert diverse lezingen, symposia en activiteiten voor alumni binnen het vakgebied. Bij al deze evenementen is er volop gelegenheid jaargenoten, hoogleraren of andere bekenden te ontmoeten uit uw studieperiode. Voor de jonge alumni worden er naast het reguliere programma nog losse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de wensen van pas afgestudeerde starters in de arbeidsmarkt zoals netwerken, doorstuderen of het opbouwen van een loopbaan. 

Lid worden

Voor € 25,00 per jaar bent u lid van de LUMC Alumni Vereniging en bent u welkom bij alle evenementen. Voor LUMC studenten zijn er geen kosten verbonden aan het bijwonen van evenementen. Studenten dienen zich wel aan te melden voor de bijeenkomsten. Word lid van de vereniging.

 

 

Bestuur

 • Dr. H.F. Verwey - Voorzitter per 01-01-2022
 • Prof.dr. J.H. Bolk - Oud voorzitter per 31-12-2021
 • Prof.dr. C.C. Sterk - Penningmeester
 • Dhr. H. Bezstarosti - Extern lid
 • Prof.dr. M.C. de Ruiter - Algemeen bestuurslid
 • Dr. M.D. Trietsch - Algemeen bestuurslid
 • Dhr. T.W.H. Roumen - Oud voorzitter M.F.S. per 8 september 2022
 • Mevr. F. van Dillen - Nieuwe voorzitter M.F.L.S. per 8 september 2022

Adviseurs:

 • Prof.dr. D.H. Biesma - Voorzitter Raad van Bestuur LUMC
 • Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn - Vice-voorzitter Raad van Bestuur LUMC / Decaan
Activiteiten

Najaarsbijeenkomst 31 oktober 2023

LAV Bijeenkomst.jpg

Het thema voor deze avond is: Integer onderzoek: nut en noodzaak van fondsenwerving

Goed wetenschappelijk onderzoek vraagt om creativiteit, originaliteit, een goed concept en financiën. En dit laatste wordt vaak negatief belicht in de media. Daarom is transparantie noodzakelijk. Welke bronnen zijn er, hoe lopen de geldstromen, wie kunnen er gebruik van maken en hoe aan te vragen. Geld is niet het enige, goed wetenschappelijk onderzoek behoort integer te zijn en los van de financiële bronnen. Deze tango tussen integer wetenschappelijk onderzoek en geldstromen wordt belicht in het Najaar event van de LUMC Alumni Vereniging.

LAV Bijeenkomst.jpg

Het thema voor deze avond is: Integer onderzoek: nut en noodzaak van fondsenwerving

Goed wetenschappelijk onderzoek vraagt om creativiteit, originaliteit, een goed concept en financiën. En dit laatste wordt vaak negatief belicht in de media. Daarom is transparantie noodzakelijk. Welke bronnen zijn er, hoe lopen de geldstromen, wie kunnen er gebruik van maken en hoe aan te vragen. Geld is niet het enige, goed wetenschappelijk onderzoek behoort integer te zijn en los van de financiële bronnen. Deze tango tussen integer wetenschappelijk onderzoek en geldstromen wordt belicht in het Najaar event van de LUMC Alumni Vereniging.

Wanneer

Dinsdag 31 oktober 2023
Tijd: 18:30 – 19:45 uur – inloop vanaf 18:00 uur.
Aansluitend diner tot 22:00 uur (inschrijven verplicht!)

Locatie

Gebouw 3 (voor Onderwijs) Burumazaal en  Foyer Hoofdentree Gebouw 3
Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Het Onderwijsgebouw bevindt zich rechts van de parkeergarage van het LUMC.

Sprekers

Juliette Kops.png

Mevrouw Juliette Kops; Relatie manager Fondsenwerving voor Wetenschaps- en welzijnsprojecten, LUMC.
Titel: Zonder fondsen geen wetenschappelijk onderzoek

 

 

Alexander Vahrmeijer.pngDr. Alexander Vahrmeijer; Oncologische en gastro-intestinale chirurg, LUMC. Principal investigator van ‘Image guided surgery ‘ en groepsleider van de ‘Green light group’ Leiden.
Titel : Gebruik van fluorescentie en Green light in de oncologische chirurgie.

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, klikt u dan op deze link voor het aanmeldformulier.

Sluitingsdatum is: 25 oktober 2023. Na deze datum is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Contact

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? U kunt per e-mail contact op met het secretariaat van de LAV: alumni@lumc.nl.

 

 

Zomerbijeenkomst 6 juni 2023

Wanneer

Op dinsdag 6 juni 2023 vond de Zomerbijeenkomst van het LAV plaats.

Het programma bestond uit: 

Korte Algemene Ledenvergadering

Agenda ALV

Wanneer

Op dinsdag 6 juni 2023 vond de Zomerbijeenkomst van het LAV plaats.

Het programma bestond uit: 

Korte Algemene Ledenvergadering

Agenda ALV

Keynote spreker op deze dag was: Prof. dr. Ing. Martina Vijver, ecotoxicologie, BioSciece 

blobid2.png

 • Diverse prijzen; Vici, NWO beurzen
 • Directeur van Living Lab
 • Eerste vrouw benoemd tot Scientific Director of the Institute of Environmental Sciences
 • Oprichter RISE; vrouwennetwerk ter bevordering van meer vrouwen in de wetenschap en hoogleraarspositie

Titel van de voordracht: EcoWizard: attemps to describe the choreography of nanomaterials and assessing their safety.

U kunt hier haar presentatie terugzien.

Bekijk ook haar TEDX-talk.

 

Voorjaarsbijeenkomst 28 maart 2023

Op dinsdag 28 maart 2023 vond de voorjaarsbijeenkomst van de LUMC Alumni Vereniging plaats in samenwerking met Medische Faculteit der Leidse Studenten.

In deze speciale editie stond de arts van de toekomst centraal. Wat zijn de zorgen en waar liggen de kansen? Waar staat de zorg over 5 jaar? De toekomst van de zorg wordt belicht vanuit intramuraal en extramuraal perspectief.

Sprekers tijdens deze avond waren: Mw. dr. Selma Tromp, neuroloog, vicevoorzitter Federatie Medische Specialisten & Mw. drs. Margreet Fraanje, huisarts en opleider PHEG  Leiden)

Op dinsdag 28 maart 2023 vond de voorjaarsbijeenkomst van de LUMC Alumni Vereniging plaats in samenwerking met Medische Faculteit der Leidse Studenten.

In deze speciale editie stond de arts van de toekomst centraal. Wat zijn de zorgen en waar liggen de kansen? Waar staat de zorg over 5 jaar? De toekomst van de zorg wordt belicht vanuit intramuraal en extramuraal perspectief.

Sprekers tijdens deze avond waren: Mw. dr. Selma Tromp, neuroloog, vicevoorzitter Federatie Medische Specialisten & Mw. drs. Margreet Fraanje, huisarts en opleider PHEG  Leiden)

De gezamenlijke presentatie van deze bijeenkomst is hieronder na te lezen:

Zorgen om de Zorg

Korte CV’s van de sprekers

Dr. Selma Tromp, neuroloog

 • Geneeskunde en specialisatie tot neuroloog, UMC Maastricht
 • Van 2007-2021 werkzaam geweest in St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein
 • LUMC: sinds 2021 werkzaam als neuroloog met aandachtsgebied klinische Neurofysiologie
 • Oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Momenteel bestuurslid en vice-voorzitter Federatie van Medische Specialisten, portefeuille Kwaliteit

Drs. Margreet Fraanje, huisarts in Zoetermeer

 • Geneeskunde en Huisartsenopleiding LUMC
 • Combineert het huisartsen vak met bestuursfuncties in de Huisartsen Vereniging Zoetermeer
 • Verzorgt onderwijs in de opleiding tot huisarts en in de nascholing voor huisartsen

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? U kunt per e-mail contact op met het secretariaat van de LAV: alumni@lumc.nl.

Algemene Leden Vergadering 13 sept 2022

Op dinsdag 13 september 2022 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats van de LUMC Alumni Vereniging. Voorafgaand aan de vergadering werd in het kader van ons lustrumjaar gratis een broodje en warme snack aangeboden. De bijeenkomst startte met een presentatie door Prof.dr. Douwe Biesma (voorzitter Raad van Bestuur van het LUMC). De titel van de presentatie: "Slagvaardig besturen" en is nog voor iedereen toegankelijk. Hierna vond de ALV plaats, welke alleen voor de leden van de vereniging toegankelijk was. 

Op dinsdag 13 september 2022 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats van de LUMC Alumni Vereniging. Voorafgaand aan de vergadering werd in het kader van ons lustrumjaar gratis een broodje en warme snack aangeboden. De bijeenkomst startte met een presentatie door Prof.dr. Douwe Biesma (voorzitter Raad van Bestuur van het LUMC). De titel van de presentatie: "Slagvaardig besturen" en is nog voor iedereen toegankelijk. Hierna vond de ALV plaats, welke alleen voor de leden van de vereniging toegankelijk was. 

Wanneer

 • Dinsdag 13 september 2022, aanvang 18:00 uur - eindtijd: 21:30 uur

Waar

 • Ontvangst in de Foyer van het Onderwijsgebouw van het LUMC
 • Lezing en ALV in de Burumazaal (V-00-002) van het Onderwijsgebouw

Programma

 • 18:00 uur Inloop
 • 18:30 uur Opening van de avond door dr. Harriette Verwey, voorzitter LAV
 • 18:40 uur Presentatie: Slagvaardig besturen: Prof.dr. D.H. Biesma, voorzitter Raad van Bestuur LUMC
 • 19:10 uur Q&A
 • 19:30 uur Algemene Leden Vergadering
 • 19:35 uur Mededelingen
 • 19:45 uur Jaarverslag / jaarrekening en kascommissie
 • 20:05 uur Nieuwe statuten van de LAV
 • 20:30 uur Enquête LAV
 • 20:45 uur Rondvraag en afsluiting
 • 20:50 uur Geglenheid voor napraten onder genot van hapje en drankje
 • 21:30 uur Einde bijeenkomst

Enquête

LUMC Alumni Vereniging wil een krachtig netwerk zijn voor student, jonge en senior specialisten en gepensioneerden.
Daar is maatwerk voor nodig.
Help ons te bouwen aan dit krachtig en levendig netwerk en vul de enquête in. Samen komen wij verder.

Contact

Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op met het secretariaat van de LAV via: alumni@lumc.nl.

Lustrumbijeenkomst 2022

Op 20 april 2022 vond de lustrumbijeenkomst plaats in de foyer en Burumazaal in het Onderwijsgebouw van het LUMC. De bijeenkomst was ook via een live stream vanuit huis te volgen. De drie sprekers; Prof.dr. Martin Schalij,  Prof.dr. Jaap van Dissel en Prof.dr. Meta Roestenberg gaven een lezing die aansloot op het thema; Kritische reflectie op de COVID-19 pandemie.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn hieronder na te lezen:

Op 20 april 2022 vond de lustrumbijeenkomst plaats in de foyer en Burumazaal in het Onderwijsgebouw van het LUMC. De bijeenkomst was ook via een live stream vanuit huis te volgen. De drie sprekers; Prof.dr. Martin Schalij,  Prof.dr. Jaap van Dissel en Prof.dr. Meta Roestenberg gaven een lezing die aansloot op het thema; Kritische reflectie op de COVID-19 pandemie.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn hieronder na te lezen:

Vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neemt u dan per e-mail contact op met het secretariaat van de LAV: alumni@lumc.nl

Lustrum bijeenkomst van april 2022_web.jpg

Webinar Veilig Werkklimaat 2021

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier AIOS met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren A(N)IOS de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt.

Lezing Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier AIOS met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren A(N)IOS de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt.

Lezing Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden

De eerste lezing werd verzorgd door Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden. Zij behaalde haar artsenbul aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam in 2003. Ze deed haar opleiding tot gynaecoloog aan het VU Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost. Sinds 2016 is ze werkzaam in het LUMC. Klarke deed onderzoek naar het opleidingsklimaat van coassistenten en arts-assistenten. Haar proefschrift heet: ‘The clinical learning climate’.

De titel van haar presentatie was: Het opleidingsklimaat: praat erover!

Lezing Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie
De tweede lezing werd verzorgd door Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie bij Centraal Militair Hospitaal (UMC Utrecht) en bestuurslid De Jonge Specialist. Zij besprak de resultaten van het rapport: Gezond en Veilig Werken enquete van de Jonge Specialist 2020.

Bekijk de presentatie van Drs. Linn Korsten

Jong Alumni mei 2021 over Veilige werkomgeving - web.jpg

Overige informatie

Mentornetwerk

Nieuws

Sinds december 2020 brengt de LUMC Alumni Vereniging elk half jaar een digitale nieuwsbrief uit. Hier kunt u de verschenen nieuwsbrieven nalezen. Ook vindt u hier de onlangs verstuurde mailings vanuit de LUMC Alumni Vereniging. 

Contact

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC Alumni Vereniging
J-0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA  Leiden

Telefoon: 071 526 44 89

E-mail: alumni@lumc.nl

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC Alumni Vereniging
J-0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA  Leiden

Telefoon: 071 526 44 89

E-mail: alumni@lumc.nl

Bankrekening

IBAN NL84 ABNA 0480 7165 95 t.n.v. LUMC Alumni Vereniging
BIC: ABNANL2A

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel nr: 40448516
RSIN nr: 805572314

Gegevens wijzigen 

Adresgegevens zijn eenvoudig te wijzigen via het onlinewijzigingsformulier op deze website.

Privacy statement voor de Alumni Vereniging

Privacyverklaring alumni

Privacy notices alumni

Contact met andere alumni-leden

Meer weten over de services en activiteiten die de Universiteit voor haar alumni organiseert? Weten hoe u als alumnus betrokken kunt blijven of kunt bijdragen? Ga naar https://www.universiteitleiden.nl/alumni.

De Universiteit Leiden heeft ook een Facebookpagina voor alumni, voor zowel Nederlandstalig als Engelstalige alumni.