Alumni Vereniging

De LUMC Alumni Vereniging is opgericht om de band tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en zijn alumni te versterken, anderzijds om de band van de alumni onderling te versterken.
Over de Alumni Vereniging

De LUMC Alumni Vereniging is in 1996 opgericht om enerzijds de band tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en zijn alumni te versterken, anderzijds om de band van de alumni onderling te versterken. 

De vereniging  is er voor iedereen die in Leiden Geneeskunde, Biomedische wetenschappen,  Klinische Technologie, Farmacie of Vitality and Ageing heeft gestudeerd. Die in  Leiden hun specialistenopleiding volg(d)en of binnen het Leids Universitair  Medisch Centrum een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onderwijs,  onderzoek of patiëntenzorg.  Via het alumni-netwerk blijft u in contact met oud-studiegenoten en contacten, ervaringen en discussies worden gedeeld.  Als vereniging willen we van blijvende betekenis zijn voor onze alumni door onderlinge contacten en kennisuitwisseling te stimuleren. Daarnaast informeren wij onze alumni op structurele basis over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en binnen het LUMC.

De vereniging organiseert diverse lezingen, symposia en activiteiten voor alumni binnen het vakgebied. Bij al deze evenementen is er volop gelegenheid jaargenoten, hoogleraren of andere bekenden te ontmoeten uit uw studieperiode. Voor de jonge alumni worden er naast het reguliere programma nog losse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de wensen van pas afgestudeerde starters in de arbeidsmarkt zoals netwerken, doorstuderen of het opbouwen van een loopbaan. 

Lid worden

Voor € 25,00 per jaar bent u lid van de LUMC Alumni Vereniging en bent u welkom bij alle evenementen. Voor LUMC studenten zijn er geen kosten verbonden aan het bijwonen van evenementen. Studenten dienen zich wel aan te melden voor de bijeelogo lumc_RGB_NL_Alumni.svgnkomsten. Word lid van de vereniging.

Activiteiten

Algemene Leden Vergadering 2022

Op dinsdag 13 september 2022 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats van de LUMC Alumni Vereniging. Voorafgaand aan de vergadering werd in het kader van ons lustrumjaar gratis een broodje en warme snack aangeboden. De bijeenkomst startte met een presentatie door Prof.dr. Douwe Biesma (voorzitter Raad van Bestuur van het LUMC). De titel van de presentatie: "Slagvaardig besturen" en is nog voor iedereen toegankelijk. Hierna vond de ALV plaats, welke alleen voor de leden van de vereniging toegankelijk was. 

Op dinsdag 13 september 2022 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats van de LUMC Alumni Vereniging. Voorafgaand aan de vergadering werd in het kader van ons lustrumjaar gratis een broodje en warme snack aangeboden. De bijeenkomst startte met een presentatie door Prof.dr. Douwe Biesma (voorzitter Raad van Bestuur van het LUMC). De titel van de presentatie: "Slagvaardig besturen" en is nog voor iedereen toegankelijk. Hierna vond de ALV plaats, welke alleen voor de leden van de vereniging toegankelijk was. 

Wanneer

 • Dinsdag 13 september 2022, aanvang 18:00 uur - eindtijd: 21:30 uur

Waar

 • Ontvangst in de Foyer van het Onderwijsgebouw van het LUMC
 • Lezing en ALV in de Burumazaal (V-00-002) van het Onderwijsgebouw

Programma

 • 18:00 uur Inloop
 • 18:30 uur Opening van de avond door dr. Harriette Verwey, voorzitter LAV
 • 18:40 uur Presentatie: Slagvaardig besturen: Prof.dr. D.H. Biesma, voorzitter Raad van Bestuur LUMC
 • 19:10 uur Q&A
 • 19:30 uur Algemene Leden Vergadering
 • 19:35 uur Mededelingen
 • 19:45 uur Jaarverslag / jaarrekening en kascommissie
 • 20:05 uur Nieuwe statuten van de LAV
 • 20:30 uur Enquête LAV
 • 20:45 uur Rondvraag en afsluiting
 • 20:50 uur Geglenheid voor napraten onder genot van hapje en drankje
 • 21:30 uur Einde bijeenkomst

Enquête

LUMC Alumni Vereniging wil een krachtig netwerk zijn voor student, jonge en senior specialisten en gepensioneerden.
Daar is maatwerk voor nodig.
Help ons te bouwen aan dit krachtig en levendig netwerk en vul de enquête in. Samen komen wij verder.

Contact

Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op met het secretariaat van de LAV via: alumni@lumc.nl.

Lustrumbijeenkomst 20 april 2022

Op 20 april 2022 vond de lustrumbijeenkomst plaats in de foyer en Burumazaal in het Onderwijsgebouw van het LUMC. De bijeenkomst was ook via een live stream vanuit huis te volgen. De drie sprekers; Prof.dr. Martin Schalij,  Prof.dr. Jaap van Dissel en Prof.dr. Meta Roestenberg gaven een lezing die aansloot op het thema; Kritische reflectie op de COVID-19 pandemie.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn hieronder na te lezen:

Op 20 april 2022 vond de lustrumbijeenkomst plaats in de foyer en Burumazaal in het Onderwijsgebouw van het LUMC. De bijeenkomst was ook via een live stream vanuit huis te volgen. De drie sprekers; Prof.dr. Martin Schalij,  Prof.dr. Jaap van Dissel en Prof.dr. Meta Roestenberg gaven een lezing die aansloot op het thema; Kritische reflectie op de COVID-19 pandemie.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn hieronder na te lezen:

Vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neemt u dan per e-mail contact op met het secretariaat van de LAV: alumni@lumc.nl

Lustrum bijeenkomst van april 2022_web.jpg

Webinar Veilig Werkklimaat 31 mei 2021

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier AIOS met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren A(N)IOS de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt.

Lezing Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier AIOS met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren A(N)IOS de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt.

Lezing Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden

De eerste lezing werd verzorgd door Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden. Zij behaalde haar artsenbul aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam in 2003. Ze deed haar opleiding tot gynaecoloog aan het VU Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost. Sinds 2016 is ze werkzaam in het LUMC. Klarke deed onderzoek naar het opleidingsklimaat van coassistenten en arts-assistenten. Haar proefschrift heet: ‘The clinical learning climate’.

De titel van haar presentatie was: Het opleidingsklimaat: praat erover!

Lezing Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie
De tweede lezing werd verzorgd door Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie bij Centraal Militair Hospitaal (UMC Utrecht) en bestuurslid De Jonge Specialist. Zij besprak de resultaten van het rapport: Gezond en Veilig Werken enquete van de Jonge Specialist 2020.

Bekijk de presentatie van Drs. Linn Korsten

Jong Alumni mei 2021 over Veilige werkomgeving - web.jpg

Webinar regeneratieve geneeskunde / celtherapie 8 maart 2021

De webinar van de LUMC Alumni Vereniging op 8 maart 2021 stond in het teken van het thema: Regeneratieve Geneeskunde / celtherapie.

De twee lezingen werden verzorgd door: Prof.dr. Christine Mummery; Menselijke stamcellen als "patiënt": hoe komen we aan de juiste geneesmiddelen en Prof.dr. Wim Fibbe; Regeneratieve geneeskunde / celtherapie. De presentatie over “menselijke stamcellen als “patiënt”: hoe komen we aan de juiste geneesmiddelen”, kunt u hieronder teruglezen.

De webinar van de LUMC Alumni Vereniging op 8 maart 2021 stond in het teken van het thema: Regeneratieve Geneeskunde / celtherapie.

De twee lezingen werden verzorgd door: Prof.dr. Christine Mummery; Menselijke stamcellen als "patiënt": hoe komen we aan de juiste geneesmiddelen en Prof.dr. Wim Fibbe; Regeneratieve geneeskunde / celtherapie. De presentatie over “menselijke stamcellen als “patiënt”: hoe komen we aan de juiste geneesmiddelen”, kunt u hieronder teruglezen.

Omdat wegens tijdgebrek niet alle vragen beantwoord konden worden, vindt u hieronder de antwoorden op de vragen die vooraf en tijdens de webinar door de deelnemers gesteld zijn.

Tijdens de webinar heeft Prof.dr. Jan Bolk nog een webpagina vermeld. Hier kunt u nalezen wat de visie en toekomstperspectief van het LUMC is op het gebied van Regeneratieve geneeskunde. 

Lees meer:

webinar van maart 2021_web.jpg

Overige informatie

Mentornetwerk

Nieuws

Sinds december 2020 brengt de LUMC Alumni Vereniging elk half jaar een digitale nieuwsbrief uit. Hier kunt u de verschenen nieuwsbrieven nalezen. Ook vindt u hier de onlangs verstuurde mailings vanuit de LUMC Alumni Vereniging. 

Contact

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC Alumni Vereniging
J-0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA  Leiden

Telefoon: 071 526 44 89

E-mail: alumni@lumc.nl

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC Alumni Vereniging
J-0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA  Leiden

Telefoon: 071 526 44 89

E-mail: alumni@lumc.nl

Bankrekening

IBAN NL84 ABNA 0480 7165 95 t.n.v. LUMC Alumni Vereniging
BIC: ABNANL2A

Gegevens wijzigen 

Adresgegevens zijn eenvoudig te wijzigen via het onlinewijzigingsformulier op deze website.

Privacy statement voor de Alumni Vereniging

Privacyverklaring alumni

Privacy notices alumni

Contact met andere alumni-leden

Meer weten over de services en activiteiten die de Universiteit voor haar alumni organiseert? Weten hoe u als alumnus betrokken kunt blijven of kunt bijdragen? Ga naar https://www.universiteitleiden.nl/alumni.

De Universiteit Leiden heeft ook een Facebookpagina voor alumni, voor zowel Nederlandstalig als Engelstalige alumni.