Alumni Vereniging

Webinar Veilig Werkklimaat 2021

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier AIOS met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie.

Ook ervaren A(N)IOS de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt.

Lezing Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden

De eerste lezing werd verzorgd door Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden. Zij behaalde haar artsenbul aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam in 2003. Ze deed haar opleiding tot gynaecoloog aan het VU Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost. Sinds 2016 is ze werkzaam in het LUMC. Klarke deed onderzoek naar het opleidingsklimaat van coassistenten en arts-assistenten. Haar proefschrift heet: ‘The clinical learning climate’.

De titel van haar presentatie was: Het opleidingsklimaat: praat erover!

Lezing Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie
De tweede lezing werd verzorgd door Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie bij Centraal Militair Hospitaal (UMC Utrecht) en bestuurslid De Jonge Specialist. Zij besprak de resultaten van het rapport: Gezond en Veilig Werken enquete van de Jonge Specialist 2020.

Bekijk de presentatie van Drs. Linn Korsten