Jaarverslagen en declaraties

Wij vinden het belangrijk transparant te zijn. We zijn open over onze organisatie en maken informatie makkelijk vindbaar zoals jaarverslagen, inzicht in de organisatie, declaraties van ons bestuur en de bereikbaarheid. Veel informatie is hieronder te vinden, zoals onze jaarverslagen en financiële verslagen.

WOO verzoeken

Zoekt u andere informatie? Op basis van de Wet open overheid kunt u ons verzoeken om publieke informatie openbaar te maken. Het gaat dan om informatie die is vastgelegd in documenten die zich bij het LUMC bevinden.