Europees aanbesteden als ziekenhuis

Het LUMC is als academisch ziekenhuis een zogenoemde ‘aanbestedende dienst’. Dit betekent dat het LUMC goederen, diensten en werken boven een bepaald bedrag Europees moet aanbesteden. Hiervoor gelden bepaalde regels.

Aanbestedingsrecht uitgangspunten

Het LUMC moet zich voor iedere aanbesteding aan de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht houden.  Deze uitgangspunten zijn: gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie. Dit houdt in dat alle bedrijven dezelfde kans krijgen op opdrachten en ondernemers hetzelfde worden behandeld. Ook moeten bedrijven duidelijke informatie krijgen over de aanbesteding. En eisen die in verhouding staan tot de opdracht en de grootte daarvan.

Alle lopende Europese aanbestedingen vindt u op de website van Tenderned. Het LUMC maakt voor al haar aanbestedingen gebruik van platform Negometrix.

Contact of klacht over aanbesteding?

Heeft u een vraag over aanbesteden of een specifieke aanbesteding? Neem dan contact op met het team Initiële inkoop van het LUMC.

Heeft u een klacht over een aanbesteding bij het LUMC? Stuur dan een e-mail naar ons klachtenmeldenpunt. Volg bij het indienen van een klacht altijd de procedure ‘Klachtenregeling bij een Europese aanbesteding LUMC’.