Bestuur en organisatie

Het LUMC is ontstaan uit een samenwerking tussen het Academisch Ziekenhuis Leiden en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Lees meer over het bestuur van het LUMC en bekijk het organogram.

Lijnorganisatie

Het LUMC is een lijnorganisatie met decentraal integraal management. Dat betekent dat divisiebesturen en afdelingshoofden integraal verantwoordelijk zijn binnen de kaders die de Raad van Bestuur (RvB) stelt.

Raad van Toezicht (RvT) LUMC

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directie en op alle kerntaken van het LUMC. Voor de onderzoeks- en onderwijstaken baseert de RvT zich mede op informatie van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

De Raad van Toezicht benoemt ook de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van het LUMC. Deze benoeming is voor onbepaalde tijd. De leden van de RvT zijn voor 4 jaar benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij kunnen eenmalig worden herbenoemd.

Openbaarheid van bestuur

Jaarverslagen en declaraties

Kamer van Koophandel

Het LUMC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27366422.

  • BTW-nummer: NL0035.66.213B01
  • RSIN-nummer: 0035.66.213