W00

Het LUMC vindt het belangrijk transparant te zijn. We willen open zijn over onze organisatie en informatie makkelijk vindbaar maken. Het LUMC maakt zelf informatie openbaar, zoals jaarverslagen, inzicht in de organisatie en de bereikbaarheid. Daarnaast kunt u het LUMC ook verzoeken om informatie openbaar te maken volgens de Wet open overheid (Woo).

Het LUMC en de Woo

Het LUMC houdt zich naast patiëntenzorg ook bezig met onderzoek en onderwijs. Daarmee is het LUMC een onderwijs- en onderzoeksinstelling zoals omschreven in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW. Art. 12.3). Dit betekent dat LUMC onder de Wet open overheid (Woo) valt.

Woo-verzoek indienen

Op basis van de Woo kunt u het LUMC verzoeken om publieke informatie openbaar te maken. Het gaat dan om informatie die is vastgelegd in documenten die zich bij het LUMC bevinden. Geef bij uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Het indienen van een Woo-verzoek kan op 3 manieren:

 1. Stuur een e-mail (woo@lumc.nl)
 2. Telefonisch: 071 526 2779
 3. Per post:
  LUMC
  Afdeling Juridische Zaken
  Postbus 9600
  Postzone H1-Q
  2300 RC Leiden

Beoordeling Woo-verzoek

Heeft u een Woo-verzoek ingediend? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging met aanvullende informatie over het vervolg. Het LUMC beoordeelt uw verzoek op basis van de regels in de Woo. Het LUMC heeft gewoonlijk 4 weken de tijd om te reageren op uw verzoek. Soms is uw verzoek ingewikkeld of verzoekt u om veel informatie. Dan lukt het ons niet om in 4 weken alle informatie bij elkaar te zoeken of een besluit te nemen. Het LUMC kan er dan 2 weken langer over doen.

Heeft u een uitgebreid Woo-verzoek ingediend? Dan is een reactietermijn van 6 weken soms niet genoeg. Dan kan het LUMC samen met u verdere afspraken maken zodat we zorgvuldig op uw verzoek kunnen reageren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw verzoek in overleg opdelen en per onderdeel een reactietermijn afspreken.

Openbaarheid van informatie is het uitgangspunt. Het LUMC kan uw verzoek ook (deels) afwijzen op basis van een uitzonderingsgrond uit de Woo. Daarbij kunt u denken aan:

 • Bedrijfs- en fabricagegegevens
 • Persoonsgegevens
 • Informatie die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer schaadt

Als er geen sprake is van een uitzonderingsgrond maken we relevante documenten aan iedereen openbaar.

Kosten Woo-verzoek

U betaalt het LUMC niet voor de behandeling van uw Woo-verzoek. Wilt u papieren kopieën ontvangen van een document of onderdelen daarvan, zoals een uittreksel of samenvatting? Dan kan het LUMC daarvoor een vergoeding bij u in rekening brengen. In dit besluit treft u de tarieven voor het maken van kopieën van documenten aan.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek? Mail dan naar: woo@lumc.nl of bel naar Juridische zaken: (071) 526 27 79.