Academische motor voor een gezondere regio

LUMC in de regio

Medewerkers van het LUMC zetten zich dagelijks in voor een gezondere regio. Dat doen ze door gezondheidszorg op academisch niveau te leveren. En door buiten het ziekenhuis onderzoek, innovatie, gezondheidszorg en preventie in de regio te stimuleren. Het LUMC vervult hiermee in de regio een belangrijke maatschappelijke rol.

Maatschappelijke taak

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Zoals het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg, het behouden van hoge kwaliteit en het verkleinen van de grote gezondheidsverschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het LUMC draagt bij aan de verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van preventie, gezondheid en gezondheidszorg. Dit doen we samen met onze partners in de regio. Dat zijn patiënten, huisartsen, verzekeraars, gemeenten, andere ziekenhuizen, de zorgsector en verschillende kennisinstellingen.

Spil in bevorderen gezondheid

Alle universitair medische centra (umc’s) in Nederland, waaronder het LUMC, dragen bij aan het bevorderen van de gezondheidszorg. Omdat alle regio’s van elkaar verschillen, hebben de umc’s en de regionale partners een eigen aanpak. De diverse kennis en inzichten worden tussen de regionale netwerken gedeeld. De 7 umc’s bedienen gezamenlijk heel Nederland. Het LUMC richt zich op de volgende regio’s: Zuid-Holland Noord (waaronder Leiden), Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer.

Samenwerkingen in de regio

Binnen onze regio werken we in veel verschillende netwerken en projecten samen aan betere gezondheidszorg. Enkele voorbeelden van deze samenwerkingsverbanden leest u hieronder.

Regionaal Overleg Acute Zorg

Patiënten hebben bij acute situaties de juiste zorg op de juiste plek nodig, ook bij rampen en crises. Het is belangrijk dat de regionale acute zorg, traumazorg en het opleiden en trainen van betrokken hulp- en zorgverleners goed op elkaar is afgestemd. We maken hierover regionale afspraken in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). De ROAZ speelt onder meer een belangrijke rol in de spreiding en verdeling van COVID-zorg binnen de regio. 

Contact

Het LUMC komt graag in contact met partners binnen de gezondheidszorg die hun bijdrage willen leveren aan een gezondere regio. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een verdere kennismaking.