Partners

Het LUMC werkt samen met partners in de zorg, instellingen en bedrijven. Zowel op de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek als in de ondersteunende bedrijfsvoering. Ook kunt u zalen en ruimtes huren in het Poortgebouw.

Informatie voor het huren van ruimtes

Regionale samenwerking LUMC

Medewerkers van het LUMC werken dagelijks samen met collega’s in de regio. Er zijn samenwerkingen via centra en netwerken voor de juiste (kwaliteit) van zorg voor u als patiënt. Bijvoorbeeld om u in acute (spoedeisende) situaties de beste zorg op de juiste plek te geven. En zodat u als patiënt met kanker overal dezelfde topzorg krijgt. Maar ook om de palliatieve zorg en ouderenzorg in de regio te verbeteren.