Health Campus Den Haag

De Health Campus Den Haag wil vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken bijdragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen. Dit gebeurt in samenwerking met partners binnen en buiten de regio en via interdisciplinair onderwijs, opleiding en onderzoek. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de missie van Health Campus Den Haag staan 3 principes centraal: het verkleinen van gezondheidsverschillen, een duurzame benadering en een breed gezondheidsperspectief

Bevorderen gezondheid en gezond gedrag

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van werken. Namelijk een systeem waar niet ziekte en zorg, maar bevorderen van gezondheid en gezond gedrag centraal staan. Hierbij moeten we rekening houden met individuele en contextuele verschillen die van invloed zijn op gezondheid. Dat betekent een omslag van een reactieve naar een veel meer proactieve gezondheidszorg en vraagt van professionals en organisaties een lerende houding. Dit kenmerkt het onderzoek, onderwijs en opleiding binnen de Health Campus  in Den Haag.