E-health en het LUMC

Iedereen moet toegang hebben tot goede, bereikbare en betaalbare zorg. Het LUMC maakt de zorg daarom toekomstbestendig, mede via e-health. We investeren in digitale zorgtoepassingen, zoals handige apps en meetapparatuur en digitale spreekuren. Ook brengen we de landelijke e-health initiatieven bij elkaar.

E-health in de zorg

Onder e-health vallen digitale toepassingen om gezondheid en de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Zoals via thuismetingen met The Box, consulten op afstand, digitale patiëntendossiers en robotisering. Patiënten en zorgprofessionals krijgen zo steeds meer gegevens. Hiermee wordt zorg en ondersteuning op maat mogelijk. Daarnaast kan e-health zorgen voor meer voorlichting en preventie (voorkoming van ziekten). Zowel voor specifieke groepen patiënten als (nog) gezonde burgers.

Landelijke e-health initiatieven: NeLL

Op initiatief van het LUMC is in 2018 het National eHealth Living Lab (NeLL) opgericht. Dit is een onafhankelijk kennisplatform waarin landelijke e-health initiatieven worden samengebracht. Zoals digitale toepassingen om de gezondheid te monitoren en te bevorderen: apps, sensoren, wearables, robots en videocommunicatiemiddelen.

Binnen het National eHealth Living Lab wordt onderzocht welke e-health toepassingen meerwaarde hebben in de praktijk. Ze worden getest door zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers en studenten. E-health applicaties kunnen binnen 6 maanden worden gevalideerd. Zo zijn al diverse apps succesvol in de markt gezet voor patiënten met chronische ziekten.   

E-health projecten LUMC: the Box

Veel e-health projecten vanuit NeLL en het LUMC worden eerst op één afdeling ingezet. Als dit succesvol is worden ze uitgebreid naar andere afdelingen en ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is de unieke e-health toepassing ‘The Box’ op de afdeling Hartziekten.

Hartpatiënten krijgen deze doos na een operatie mee naar huis met apparatuur voor thuismetingen. Zoals voor het meten van bloeddruk, hartslag, gewicht en zuurstof. Specialisten analyseren de gegevens elke week. Daarna krijgen patiënten een digitale afspraak (videoconsult) met een verpleegkundig specialist of cardioloog. Inmiddels is The Box uitgebreid voor meerdere ziektebeelden.

Lees meer over The Box op de website van het Hart Long Centrum van het LUMC.

Onderwijs: Klinische Technologie

Technologie verandert de zorg en relatie tussen artsen en patiënten. Ook vraagt dit technische kennis van medische zorgprofessionals. Het LUMC biedt daarom samen met de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC) de opleiding Klinische Technologie. Hiermee kunnen klinisch technologen medische technieken in de praktijk toepassen. Daarnaast wil het LUMC dat iedere student vroegtijdig leert over het juist gebruiken en analyseren van zorgdata. Lees meer over de opleiding Klinische technologie.  

Naast de opleiding Klinische Technologie wordt er binnen het National eHealth Living Lab ook veel onderwijs  ontwikkeld en gegeven. Dit om zorgprofessionals te ondersteunen in het gebruik van alle nieuwe e-health toepassingen.

E-health en het LUMC

Het LUMC ontwikkelt grensverleggende technologieën en loopt hiermee voorop. We beschikken over veel zorgdatasets met gegevens uit de hele wereld. Zo ontwikkelden we een data-infrastructuur met VODAN-Africa die vroegtijdige meldingen en snellere reacties op uitbraken van ziekten mogelijk maakte. Met de inzet van data willen we de kwaliteit van de diagnostiek en behandelingen van patiënten verbeteren. Het LUMC wil internationaal toonaangevend en het leidende zorgdata-expertisecentrum in Nederland worden.