Verpleegafdeling

Short Stay (Dagopname hartziekten)

De afdeling hartziekten heeft twee short stay-locaties waar u wordt opgenomen voor een onderzoek of behandeling. De afdelingen heten Short Stay (kort verblijf) omdat u maar 1 dag bij ons verblijft. U kunt worden opgenomen voor onder andere een stressechocardiografie, cardioversie, ICD/-pacemakervervanging, hartkatheterisatie, dotterbehandeling of ILR-plaatsing.
Arts voert controle uit.
Contact en locatie

Short Stay J-9-R

Bezoektijden

Contact

Short Stay C-9-Q

Bezoektijden

Contact

Voor de opname

U komt voor een dagopname, dus u heeft geen extra kleding nodig. Mocht er zijn afgesproken dat u toch een nacht moet blijven, dan kunt u wat extra kleding meenemen. Neem dan een klein tasje mee. Er is op de afdeling weinig ruimte om spullen op te bergen. We hebben kluisjes, maar laat uw waardevolle spullen thuis.

Tijdens de opname

Team

Het team bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, verpleegkundigen(-in-opleiding) en servicemedewerkers.

Opname

Onze Short Stay-afdelingen beschikken over 5 opnameplekken. Dit zijn vijfpersoonskamers met een bed of stoel. Als u bij ons komt, legt de verpleegkundige uit wat er precies gaat gebeuren. We nemen bloed bij u af en maken een ECG (een hartfilmpje). Daarna krijgt u een gesprek met de arts-assistent. Na dat gesprek brengen we u naar het Cardiovasculair Interventiecentrum (CVIC). Daar vindt uw behandeling plaats. Als u voor de behandeling een ‘roesje’ nodig heeft, kunt u daarna uitslapen op de Short Stay.

Team

Het team bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, verpleegkundigen(-in-opleiding) en servicemedewerkers.

Opname

Onze Short Stay-afdelingen beschikken over 5 opnameplekken. Dit zijn vijfpersoonskamers met een bed of stoel. Als u bij ons komt, legt de verpleegkundige uit wat er precies gaat gebeuren. We nemen bloed bij u af en maken een ECG (een hartfilmpje). Daarna krijgt u een gesprek met de arts-assistent. Na dat gesprek brengen we u naar het Cardiovasculair Interventiecentrum (CVIC). Daar vindt uw behandeling plaats. Als u voor de behandeling een ‘roesje’ nodig heeft, kunt u daarna uitslapen op de Short Stay.

Als u weer terug bent op de afdeling, controleren we uw hartritme, bloeddruk en zuurstof. U krijgt dan eventueel ook een maaltijd.

Hoe lang u op de afdeling bent, ligt aan uw behandeling. Meestal duurt de opname tussen de 4 en 6 uur. Daarna kan uw contactpersoon u ophalen om naar huis te gaan. Moet u een nacht blijven, dan brengen we u naar de verpleegafdeling Hartziekten.

Na de opname
  • Voor u naar huis mag, heeft u eerst een gesprek met uw behandelend arts. Hij neemt de medicatie met u door. Het kan zijn dat u nieuwe medicatie moet gaan gebruiken of dat u stopt met uw oude medicijnen. Als u nieuwe medicijnen gaat gebruiken, krijgt u meteen een recept. U kunt uw medicijnen ophalen bij de apotheek.
  • Als er bij u een Implanteerbare Loop Recorder (ILR) is geplaatst, dan heeft u het ontslaggesprek met de pacemakertechnicus. De technicus activeert de ILR voor u.
  • Volg de instructies op die u bij uw ontslaggesprek krijgt. Krijgt u klachten die te maken hebben met de ingreep? Neem dan contact op met de afdeling waar u bent behandeld of met de verpleegafdeling. U krijgt hiervoor een telefoonnummer mee als u vertrekt uit het LUMC. Voor andere klachten neemt u contact op met de huisarts. In het geval van spoed belt u 112.
Bezoekers en naasten
  • U kunt tijdens een dagopname geen bezoek ontvangen. U kunt uw familie en naasten wel bellen als u uw mobiele telefoon meeneemt.
  • We vragen u voor uw opname een contactpersoon door te geven. Die kunnen we dan op de hoogte houden. Ook kunnen we de contactpersoon laten weten wanneer u kunt worden opgehaald.
  • Als het noodzakelijk is, is 1 begeleider toegestaan. Daarbij kunt u denken aan minderjarige kinderen, kwetsbare ouderen of vanwege medisch noodzakelijke redenen.
  • Post is niet wenselijk bij dagopname.