Tijdens uw opname in het LUMC

Tijdens uw opname in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) verblijft u op een van onze verpleegafdelingen. Lees wat u kunt verwachten, wie u tegenkomt op de verpleegafdeling en welke voorzieningen er zijn.

Uw kamer op de verpleegafdeling

In het LUMC hebben we patiëntenkamers voor 1, 2 en 4 personen. We kijken naar de medische achtergronden om te bepalen op welke kamer u komt te liggen. In uw kamer heeft u een eigen kast en een nachtkastje. Ook is er wifi (LUMCgast) en een televisie aanwezig. U kunt deze gratis gebruiken. Voor uw waardevolle spullen heeft u een kluisje bij uw bed.

Uw contactpersoon

Vóór uw opname kiest u 1 contactpersoon die wij op de hoogte houden van uw behandeling. Dit kan een familielid zijn of een goede vriend(in). Wij brengen daarnaast uw huisarts of verwijzend arts op de hoogte van uw opname en later ook van uw ontslag uit het ziekenhuis.

Wie komt u tegen op de verpleegafdeling?

Wie u tegenkomt, hangt af van de reden waarom u op de verpleegafdeling ligt. Mensen die u in ieder geval tegen zult komen zijn: een medisch specialist, arts-assistenten, verpleegkundigen (in opleiding), servicemedewerkers en schoonmakers.

Dagindeling

Een dag op de verpleegafdeling kan er voor iedere patiënt anders uitzien. Een gemiddelde dag ziet er ongeveer zo uit:

 • • In de ochtend komt de verpleegkundige langs voor controles, zoals het meten van de bloeddruk. Ook zorgt de verpleegkundige ervoor dat u de juiste medicatie krijgt.
 • • Daarnaast komt de servicemedewerker langs voor het ontbijt.
 • • In de ochtend vindt er artsenvisite plaats. U ziet uw arts dan ook.
 • • U wast en kleedt u (met behulp van de verpleegkundige) aan en de servicemedewerker komt langs met koffie en thee.
 • • Gedurende de ochtend krijgt u onderzoeken, als dit nodig is.
 • • In de middag komt de servicemedewerker langs met het middageten en de verpleegkundige voor eventuele medicatie en controles.
 • • Gedurende de middag krijgt u (weer) onderzoeken, als dit nodig is. Ook komt de servicemedewerker langs met iets te drinken.
 • • De avondmaaltijd is een warme maaltijd en wordt gebracht door de servicemedewerker. Als u medicatie moet krijgen, komt de verpleegkundige hiervoor rond de maaltijd langs.
 • • Later op de avond komt de verpleegkundige nog een keer langs voor eventuele medicatie en controles. Ook komt de servicemedewerker nog een keer langs met iets te drinken.

Medicijnen

Vóór uw opname heeft u al overleg gehad over de medicijnen die u gebruikt. U kunt tijdens de opname andere, gelijkwaardige, medicijnen krijgen. We doen dan ons best om ervoor te zorgen dat u na uw ontslag weer uw vertrouwde medicatie krijgt.

Maaltijden tijdens uw opname

Tijdens uw verblijf kunt u dagelijks kiezen uit het menu wat u als ontbijt, lunch en avondeten wilt eten. Onze servicemedewerkers brengen uw maaltijden bij u langs op de kamer.

Ondersteuning tijdens uw opname

Een opname kan een indrukwekkende gebeurtenis zijn. Onze geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers zijn altijd beschikbaar voor u en uw naasten. Geef het gerust aan bij een van de verpleegkundigen als u behoefte heeft aan extra steun en iemand wilt spreken. 

Geestelijke verzorgers

Een operatie of behandeling in het ziekenhuis kan veel losmaken. Geestelijk verzorgers van het LUMC bieden u een luisterend oor. Zij geven u en uw naasten ruimte voor wat u bezighoudt tijdens uw opname. Geestelijke verzorging is er voor alle LUMC-patiënten en begeleiders, zoals familie of mantelzorgers. Een gesprek kan zowel in het ziekenhuis als thuis plaatsvinden. Lees meer over geestelijke verzorgers in het LUMC.

Maatschappelijk werkers

Bent u doorverwezen naar Maatschappelijk werk of heeft u hulp nodig? Zoals bij de verwerking van uw ziekte, vragen over recent verlies of rouw of vragen over werk, integratie en financiën tijdens uw ziekte? Dan kunt u bij Maatschappelijk werk van het LUMC terecht. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij: 

 • de verwerking en het leren omgaan met uw ziekte
 • hoe u omgaat met de gevolgen van complexe behandelingen
 • uw zieke kind en wat dit betekent voor u en uw omgeving
 • problemen met uw recente verlies of rouw daarna
 • vragen over uw werk en werk integratie tijdens uw ziekte
 • vragen over voor u specifieke, sociale voorzieningen
 • financiële problemen als gevolg van uw ziekte 

Bent u doorverwezen naar Maatschappelijk werk of heeft u hulp nodig? Zoals bij de verwerking van uw ziekte, vragen over recent verlies of rouw of vragen over werk, integratie en financiën tijdens uw ziekte? Dan kunt u bij Maatschappelijk werk van het LUMC terecht. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij: 

 • de verwerking en het leren omgaan met uw ziekte
 • hoe u omgaat met de gevolgen van complexe behandelingen
 • uw zieke kind en wat dit betekent voor u en uw omgeving
 • problemen met uw recente verlies of rouw daarna
 • vragen over uw werk en werk integratie tijdens uw ziekte
 • vragen over voor u specifieke, sociale voorzieningen
 • financiële problemen als gevolg van uw ziekte 

Via gesprekken kijken we samen met u hoe u door ons gesteund kan worden in het ziekteproces. De meeste gesprekken vinden met u alleen of samen met u en familie plaats. Soms adviseren wij u om aan te sluiten bij groepsbijeenkomsten die we organiseren.

Bezoek ontvangen

Tijdens een dagbehandeling kunt u geen bezoek ontvangen. Wel mag er een begeleider met u meekomen. Bij een opname verschillen de bezoektijden op de verpleegafdelingen per afdeling.

Veilig verblijf in het LUMC

Uw veiligheid is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken daar elke dag hard aan, maar kunnen dat niet alleen. Samen met u maken we de zorg nog veiliger. Bijvoorbeeld door te letten op hygiëne en door risico’s op vallen te beperken. Meer lezen?