Voorbereiden op uw opname

Komt u binnenkort naar het LUMC voor een opname op een verpleegafdeling? Dan komt er mogelijk veel op u af. Hoe bereidt u zich voor op uw opname? Wat moet u bijvoorbeeld meenemen en waar let u op bij een langere opname? Bekijk alle praktische informatie en tips.
Patiënt krijgt informatie over haar behandeling.

Afspraak inzien via mijnLUMC

Neem voor uw bezoek aan de verpleegafdeling de brief goed door die u thuis ontvangt. U kunt de informatie over uw afspraak ook digitaal bekijken via patiëntportaal mijnLUMC. U logt in via uw computer of mobiele telefoon met uw DigiD. Als patiënt van het LUMC heeft u automatisch toegang tot mijnLUMC.

Wat neemt u mee?

Uw arts overlegt vooraf met u of u voor een dagbehandeling komt of voor een opname. Bij een dagbehandeling gaat u dezelfde dag weer naar huis. Bij een opname blijft u een of meerdere nachten.  

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

 • Uw identiteitsbewijs. Hierop staat uw burgerservicenummer (BSN). Als LUMC zijn wij verplicht om dit nummer te registreren.
 • Een bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld uw zorgpas of polisblad.
 • Geef uw apotheek toestemming om uw medicijngebruik met ons te delen. Dat kan heel gemakkelijk via volgjezorg.nl/toestemming.
 • Neem uw medicijnen mee als u opgenomen wordt. Wij zorgen ervoor dat u uw medicijnen, en eventuele aanvullende medicijnen, tijdens de opname op de juiste momenten krijgt.
 • Medicijnen die u thuis gebruikt, graag in de originele verpakking meenemen.
 • Een overzicht van allergieën, als u deze heeft.
 • Een dieetvoorschrift, als u dit heeft.
 • Eventueel een mobiele telefoon.
 • Eventueel iets om te lezen of andere dingen om de tijd door te komen.

Uw arts overlegt vooraf met u of u voor een dagbehandeling komt of voor een opname. Bij een dagbehandeling gaat u dezelfde dag weer naar huis. Bij een opname blijft u een of meerdere nachten.  

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

 • Uw identiteitsbewijs. Hierop staat uw burgerservicenummer (BSN). Als LUMC zijn wij verplicht om dit nummer te registreren.
 • Een bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld uw zorgpas of polisblad.
 • Geef uw apotheek toestemming om uw medicijngebruik met ons te delen. Dat kan heel gemakkelijk via volgjezorg.nl/toestemming.
 • Neem uw medicijnen mee als u opgenomen wordt. Wij zorgen ervoor dat u uw medicijnen, en eventuele aanvullende medicijnen, tijdens de opname op de juiste momenten krijgt.
 • Medicijnen die u thuis gebruikt, graag in de originele verpakking meenemen.
 • Een overzicht van allergieën, als u deze heeft.
 • Een dieetvoorschrift, als u dit heeft.
 • Eventueel een mobiele telefoon.
 • Eventueel iets om te lezen of andere dingen om de tijd door te komen.

Grote sommen geld of kostbaarheden kunt u beter thuislaten. Of bewaar ze desnoods in een kluis (indien aanwezig) in de kledingkast naast uw bed. Het LUMC is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Wat neemt u extra mee bij een langere (meerdaagse) opname?

 • Toiletartikelen
 • Kleding en nachtkleding
 • Ondergoed
 • Kamerjas
 • Goede schoenen
 • Pantoffels of slippers
 • Pinpas

Melden voor uw opname

U hoort telefonisch of schriftelijk wanneer en waar u zich op de dag van de opname kunt melden. Vooraf kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuilen in de centrale hal.

Bent u een nieuwe patiënt? Schrijft u zich dan in bij de Centrale Inschrijfbalie. Deze vindt u in de centrale hal.

Lees meer over aanmelden en inschrijven.

Opnamegesprek

Vóór uw opname is er vaak eerst een opnamegesprek. Dit gesprek kan telefonisch plaatsvinden, een week voor de opname. Of op de dag van de opname zelf in het ziekenhuis. We bespreken in dit gesprek wat belangrijk is en wat u kunt verwachten van de (dag)opname. U kunt hier ook al uw vragen stellen. Bedenk thuis vast of u nog vragen heeft en schrijf ze op, zodat u ze niet vergeet.

Volgt u vóór de opname een dieet? Geef dit dan ook aan tijdens het opnamegesprek. We kunnen dan een diëtist bij uw opname betrekken.   

Vervoer

Het is handig om al vóór uw opname na te denken over hoe u weer thuiskomt. Het kan zijn dat u bij uw ontslag van de verpleegafdeling nog niet helemaal fit bent. Zeker als u volledig onder narcose bent geweest, kan uw reactievermogen minder goed zijn. We raden het daarom af om alleen naar huis te gaan of zelf auto te rijden. Regel uw vervoer naar huis dus alvast vooraf.

Kinderen

Het LUMC schenkt extra aandacht aan kinderen. Kinderen gaan naar een van de gespecialiseerde verpleegafdelingen van het Willem Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ). Daar zijn alle voorzieningen aanwezig voor jonge patiënten, zoals speelgoed en onderwijsbegeleiding.

70-plussers

Bent u 70 jaar of ouder? Dan stellen we bij het opnamegesprek met de verpleegkundige extra vragen over uw gezondheid. Heeft u bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, dan is dat belangrijk voor ons om te weten. Geef het ook aan als u tijdens de dagbehandeling of opname extra aandacht van ons nodig heeft. Dan kijken wij naar de mogelijkheden en passende zorg voor u.

Zorg na uw opname: Transferbureau

Het kan zijn dat u na uw ontslag nog hulp en zorg nodig heeft. Het Transferbureau van het LUMC helpt u daarbij. Een van onze transferverpleegkundigen neemt tijdens uw opname uw wensen en mogelijkheden met u door. Lees meer over zorg na uw opname.

Veilig verblijf in het LUMC

Uw veiligheid is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken daar elke dag hard aan, maar kunnen dat niet alleen.