De start van uw bezoek

Aanmelden en inschrijven

Bezoekt u het LUMC voor een afspraak of behandeling? Meldt u zich dan aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Is dit uw eerste afspraak in het LUMC? Ook dan meldt u zich eerst aan via de aanmeldzuilen. U krijgt dan een ticket waarmee u opgeroepen wordt om u in te schrijven bij de inschrijfbalie. Vervolgens vind de weg naar de afdeling via de routenummers op de verwijsborden.

Kom op tijd

Zorg ervoor dat u minimaal 15 minuten voor uw afspraak bij het LUMC bent. Komt u met de auto? Kom dan minimaal 30 minuten van tevoren, het kan druk zijn bij onze parkeergarage. Zo heeft u voldoende tijd voor het parkeren en uw aanmelding en/of inschrijving.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden bij de aanmeldzuil

Voor uw afspraak meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal. U krijgt dan een ticket met een QR-code en een routenummer. Dit ticket gebruikt u voor de aanmeldzuil op de afdeling van uw afspraak.

Let op: Het Poligebouw HeelkundeOrthopedie en Gipskamer is in het buitenpoli-gebouw naast de parkeergarage. Dat is gebouw 14, route 1000. U hoeft zich dan niet eerst te melden in het hoofdgebouw maar kunt gebruik maken van de aanmeldzuilen in het poligebouw. 

Eerste afspraak

Is dit uw eerste afspraak in het LUMC? Meldt u zich eerst bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal. U krijgt dan een ticket (met een U-nummer). Hiermee wordt u opgeroepen bij de inschrijfbalie in de centrale hal om u in te schrijven.

De inschrijfbalie is open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur. Bij de inschrijving maken we ook een foto van u voor uw medisch dossier. Zo weten onze zorgverleners welk gezicht bij welk dossier hoort. We vragen hiervoor eerst uw toestemming.

Meenemen voor uw inschrijving

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)
  • Verzekeringsbewijs
  • Naam en adresgegevens van uw huisarts, tandarts en apotheek

Vind uw weg naar de afdeling

Nadat u zich heeft aangemeld via de aanmeldzuil, vindt u eenvoudig de afdeling voor uw bezoek via het gekoppelde routenummer. De routenummers vindt u op de verwijsborden in de centrale hal of op de website van de afdeling, kijk hiervoor naar het overzicht van de poliklinieken, verpleegafdelingen en specialistische centra van het LUMC. Onze vrijwilligers in de centrale hal helpen u graag uw weg vinden. 

Let op: Het Poligebouw HeelkundeOrthopedie en Gipskamer is in het buitenpoli-gebouw naast de parkeergarage. Dat is gebouw 14, route 1000. 

Route hoofdgebouw

Gebruik als geheugensteuntje ook de routekaart van het LUMC hoofdgebouw: Route van A naar B. Bereid uw bezoek verder voor door meer te lezen over de route naar het LUMC en mogelijkheid tot parkeren

Legitimatiebewijs en BSN doorgeven

Het LUMC is wettelijk verplicht de identiteit van alle patiënten vast te stellen. Ook pasgeborenen en kinderen hebben een legitimatiebewijs nodig. Vraag deze daarom zo snel mogelijk na de geboorte aan. Neem altijd het legitimatiebewijs mee van degene die een afspraak heeft in het LUMC. Heeft u nog geen legitimatiebewijs? Neem dan uw burgerservicenummer (BSN) mee.

Het LUMC registreert uw burgerservicenummer (BSN). Dit zijn wij verplicht. We gebruiken het BSN bij het uitwisselen van informatie over u met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld uw huisarts en tandarts. Uw BSN geven we ook door aan zorgverzekeraars. Als we dit niet doen, betaalt de zorgverzekeraar uw factuur mogelijk niet. U moet de kosten dan zelf betalen.

Hulphonden

Vanwege de hygiëne en infectiegevaar zijn huisdieren in het LUMC niet toegestaan. Voor hulphonden geldt een uitzondering.

Uw hulphond is van harte welkom in het LUMC. Uw hond moet wel een gecertificeerde hulphond zijn. Daarnaast moet de hulphond te herkennen zijn aan een dekje met een officieel erkend logo van de Stichting Hulphond of KNGF Geleidehonden.

Bent u patiënt en wilt u de hulphond naar uw afspraak meenemen? Neem dan vóór uw afspraak contact op met uw behandelend arts. Het kan namelijk zijn dat op de afdeling een patiënt met een verminderde weerstand ligt.

Wilt u als bezoeker een hulphond meenemen? Neem dan eerst contact op met de afdeling die u wilt bezoeken.

Gegevens wijzigen

Gaat u verhuizen of verandert er iets anders in uw adres- of persoonsgegevens? Geef dit dan bij voorkeur per e-mail door aan de afdeling Centrale Inschrijving. Vermeld altijd uw patiëntnummer, naam en geboortedatum.

  • E-mail sturen naar de afdeling Centrale Inschrijving. 
  • Telefonisch contact opnemen: 071 529 77 56, ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur. 's Ochtends vaak beperkt telefonisch bereikbaar (door drukte).

 

Gegevens aanpassen via mijnLUMC

U krijgt van ons een bevestigingsmail als de wijzigingen zijn verwerkt. Wilt u alleen uw e-mailadres, telefoonnummer of apotheek aanpassen? U kunt dit gemakkelijk zelf doen in patiëntportaal mijnLUMC.

Kind bijschrijven op zorgpolis

Pasgeborenen worden bijgeschreven op de zorgpolis van een van de ouders. U kunt het polisnummer tijdens uw opname in het LUMC doorgeven aan de secretaresse van de afdeling. Wilt u het polisnummer na uw opname doorgeven? Neem dan contact op met de afdeling Centrale Inschrijving: telefonisch via 071 526 27 94 of per e-mail.